Studien av den radiella artärens puls

Studien av den radiella artärens puls

Procedurens sekvens:

1) ta en klocka eller en stoppur, ett temperaturark, en röd penna

2) psykologiskt förbereda patienten för manipulation

3) ta båda händerna på patienten och lås runt handlederna så att tummarna ligger på den yttre ytan på underarmarna på patienten nedan och spetsarna på den andra, tredje och fjärde fingrarna ligger på underarmarna från underarmarna ovanifrån;

4) att palpera artärerna i båda händerna, trycka dem på de radiella benen med måttlig kraft och bestämma pulsvågornas synkronisering och rytm;

5) Nedre ena handen på patienten, notera tiden på stoppuret och beräkna pulsfrekvensen i 1 minut;

6) bestäm pulsspänningen, var uppmärksam på rytmen och innehållet;

7) registrera pulsfrekvensvärdet i temperaturarket i rött.

Liknande kapitel från andra böcker

artär

Arteries Arteries - i anatomin i detta namn kallas blodkärl, som bär blod från hjärtat och sprider det till alla delar av kroppen. Hos djur som inte har ett centralt organ - hjärtat, men det finns delande kärl (till exempel de flesta maskar)

ARTERIES (PROBLEMER)

ARTERIES (PROBLEMER) Fysisk blockering Arterier är blodkärl genom vilka blod rör sig från hjärtat till olika organ och vävnader i kroppen. (Venerna är blodkärlen genom vilka blod rör sig från organen och vävnaderna tillbaka till hjärtat.) Det finns ett antal faktorer

artär

17. Vad är proceduren om offret inte har kunskap och har ingen puls på halspulsådern?

17. Vad är proceduren om offret inte har kunskap och har ingen puls på halspulsådern? a. Lossa bröstet från kläderna, ta bort midjebältet. Slå en näve på bröstbenet och fortsätt till återupplivning. Ring en ambulans. B. Strike näve på

1,4. Studien av patientens puls och fixering av indikationer i temperaturarket

1,4. Studien av patientens puls- och inspelningsindikationer i temperaturarket för indikationerna 1. Bedömning av det kardiovaskulära systemet.2. Utnämning av en läkare. Kontraindikationer Ingen. Utrustning1. Klocka med andra hand. Fountain pen.3. Temperaturblad. Möjliga problem

3,7. Lungemboli

3,7. Lungemboli Embolism - blockerad blodkärl. Patofysiologi. Lungemboli uppträder när en trombus delvis eller fullständigt klövs i artären, vilket leder till en minskning av ventilation, hypoxemi. Bidragande faktorer

Hur skiljer sig artärer från vener?

Hur skiljer sig artärer från vener? Inget stadstransportsystem kan jämföras i sin effektivitet med kroppens blodcirkulationssystem. Om du föreställer dig de två rörledningssystemen, stora och små, som finns i en pumpstation, kommer du

Carotidartärer

Pulsräkning på den radiella artären

VÄRLDENS FÄRGOR

VÄRLDENS VÄRLDARVÄRDER Volga River, under namnet Ra, var redan känd för antika geografer, som dock inte hade en exakt idé om det. Herodotus tog henne för Arak. Ptolemy trodde att hon hade två flodmynningar: en i Kaspiska havet, den andra i Azov: Volga och Don

Lungemboli

Pulmonell tromboembolism Lungtromboembolism (PE) är en akut blockering av huvudstocken eller grenarna i lungartären med en embol (trombus) eller andra föremål (fettdroppar, benmärgspartiklar, tumörceller, luft, kateterfragment),

Lungemboli

Lungemboli Smärtan hos en lungembolus liknar smärtan vid ett hjärtinfarkt vid en sidosidig lokalisering av embolisk process. I vissa fall utvecklas parallellt med embolus lunginfarkt med

Lungemboli

Tromboembolism i lungartären Dyspné vid den minsta fysiska ansträngningen visar parietal trombos av huvudgrenarna i lungartären i de tidiga stadierna. Senare orthopnea utvecklas. Allvarlig kvävning, kraftigt förvärrad av patientens minsta rörelse och

Lungemboli

Lungemboli Tromboemboliska komplikationer kräver aktiv behandling med antikoagulantia. Om lungtromboembolism (PE) misstänks, heparin (15-20 tusen U), aminofyllin (2,4% lösning - 10 ml), strofantin (0,05%

Electron Beam Storage Device

Elektronstrålförvaringsenhet Elektronstrålförvaringsanordning är en elektronisk vakuumelektronik som är konstruerad för att omvandla information. Information matas genom en elektronstråleanordning i form av ljus eller elektrisk

Studien av den radiella artärens puls

Studie av puls på radiell artär Sekvensen av proceduren: 1) Ta en klocka eller stoppur, temperaturark, röd penna; 2) psykologiskt förbereda patienten för manipulation 3) ta båda händerna på patienten och lås i handleden

Teknik för att bestämma puls hos den radiella artären;

Arteriell puls. Teknisk forskning. Viktiga funktioner

Grad av medvetenhetens depression

Medvetenhetstillstånd

Det finns fyra typer av medvetenhetstillstånd: klart, dumt, dumt, vem

Arteriell puls (lat. pulsus - slag, push) - periodiska (rytmiska) svängningar av artärernas väggar, på grund av förändringar i blodtillförseln som ett resultat av hjärtat.

Ofta bestäms pulsen på den radiella artären i handleden (den så kallade periferpulsen), eftersom här är artären ytligt och väl palpabel mellan styloidprocessen hos det radiella benet och senan hos den inre radiella muskeln. Normalt är pulsen rytmisk, den är lika probed i båda händerna, frekvensen hos en vuxen i vila är 60-90 per minut.

1. Samtidigt med fingrarna i patientens handleder (i handledarnas område) så att kuddarna i indexet och mittfingrarna befinner sig på framsidan av underarmen i utsprånget av den radiella artären. Trakealarterien palperas mellan styloidprocessen hos det radiella benet och senan hos den inre radiella muskeln.

2. Känna försiktigt området av den radiella artären, trycka den på det underliggande benet med olika styrka; Samtidigt känns pulsvågan som expansion och fallande av en artär.

3. Att jämföra oscillationerna av artärernas väggar på patientens högra och vänstra händer. I avsaknad av asymmetri (ojämnhet) utförs ytterligare pulsstudier å ena sidan.

4. För att bestämma pulsfrekvensen (om pulsen är rytmisk), beräkna antalet pulsvågor på 15 sekunder och multiplicera resultatet med 4; i fallet med arytmi utförs räkning i 1 min.

5. Ange data i pulsstudien i temperaturarket (markera med röda prickar som motsvarar pulsskalan).

Om en utplånande sjukdom i kärlnen i nedre extremiteterna misstänks (en kraftig minskning av lumen av artärerna (latinsk obliteratio-eliminering, utjämning), den vanligaste orsaken till att aorta är ateroskleros och dess grenar) bestäms pulsen på lårben, popliteala artärer, kärl av fötterna.

FORSKNING AV PULSEN PÅ RADIATION ARTERY

FORSKNING AV PULSEN PÅ RADIATION ARTERY

Syfte: diagnostisk.

Indikationer: Läkares recept, förebyggande undersökningar.

Utrustning: klocka eller stoppur temperaturark; en penna.

Obs! För att bestämma pulsen kan du använda de tidiga, karotida, subklaviska, femorala artärerna, dorsalartären på foten.

MÄTNING PATIENTVÄXT

Syfte: bedömning av fysisk utveckling.

Indikationer: Tillträde till sjukhuset, förebyggande undersökningar.

Utrustning: höjdmätare, penna, fallhistoria.

Problem: patienten kan inte stå.

Obs. Om patienten inte kan stå, utförs mätningen i sittposition. Ska erbjuda patienten en stol. Fixeringspunkter kommer att vara sakrum och interscapulärt utrymme. Mät höjd under sittande. Spela in resultaten.

ANVÄNDNING AV BUBBEL MED ICE

Syfte: terapeutisk.

Verkningsmekanismen: kyla bidrar till att blodkärlens blodkärl minskas och underliggande organ reducerar känsligheten hos nervreceptorerna. Det har en analgetisk, hemostatisk, antiinflammatorisk effekt.

Indikationer: akuta inflammatoriska processer i bukhålan; inre blödning blåmärken, frakturer, sprains i de första timmarna och dagarna; andra period av feber insektbett; mastit; den postoperativa perioden hjärnskakning.

Kontraindikationer: kroniska inflammatoriska processer; hudsjukdomar.

Utrustning: bubbel för is; handduk (blöja); bricka med isbitar.

Eventuella patientproblem: överdriven hypotermi; Risken för frostskador på grund av långvarig exponering för kyla på huden. intolerans av kyla.

SET MEDICERING (LÖSNING) FRÅN AMPULA

Syfte: att utföra injektionen.

Indikationer: Injektionsmetoder för administrering av läkemedelslösningar.

Utrustning: steril spruta i sammansatt form, sterilt bricka, behållare för använt material, sterila pincett, anteckningsbok för utsättningarna av en procedurerasyster, läkemedel i ampuller, nagelfiler, bix med steril dressing, alkohol 70 °, sterila handskar.

logiska grunden

Förebyggande av komplikationer efter injektion.

Om det behövs kan du använda ytterligare bollar.

Förebyggande av fallande nålar. Obes-
bakar rätt position
spruta under proceduren.

Minskade smärtsam punktering.

Förebyggande av läkemedelsemboli.

Minska smärta vid introduktion
NII-läkemedel.

Minskad smärta när nålen tas bort.

Förbättrad läkemedelsabsorption vid injektionsstället. Förebyggande av hematombildning.

Förebyggande av nosokomial infektion och skador på medicinsk personal.

Ge psykologiskt
fort tillstånd. definition
patientrespons på förfarandet.

Säkerställa smittsam säkerhet.

Säkra kontinuitet
Rinsky vård._________________

ALGORITM AV ÅTGÄRD I BEREDNINGEN OCH UTAN MEDDELANDE BAD

utrustning:

· En termometer för att mäta lufttemperaturen,

· Deklorerat vatten (35-37 0 С),

· Medicin 1 matsked per stärkelsevattenhink för stärkelsebad,

· Infusion av örter i serien, kamomill, etc.),

· Rengör blöja, handduk,

· Mjukgörande eller näringsämne (babycreme)

· Markerade trasor, desinfektionsbehållare.

Förberedelser för förfarandet:

· Förklara proceduren för patienten (mor)

· Håll samtycke, använd handskar

· Fyll badet, trummen 22 0 С

· Mäta t av vatten

· Lägg till läkemedel

Utför proceduren

1. Tvätta, torka, sätt på engångshandskar.

2. Hjälp patienten stå i badet och håll honom under armbågarna.

3. Hjälp ditt barn att bli bekväm. Varaktighet 5-15 minuter.

4. Hjälp patienten att stå upp

5. Hälls från en kanna med rent vatten (t = 34 0 C)

6. Axlar täcker med en handduk

7. Hjälp ut ur badet

8. Dabbing kroppen med blotting rörelser med en blöja. Applicera näringsämnen på torr hud.

9. Patienten skoddar, klär, kam.

10. Ta bort förklädet, dumpa in i en vattentät väska.

11. Ta av handskar, tvätta händerna, torka

12. Gör en post i "Medical Card" om det utförda förfarandet och patientens svar på det.

13. Desinficera badet, rummet.

Bestämning av frekvensen av andningsrörelser (NPV)


Kombinationen av inandning och utandning som följer efter det betraktas som en andningsrörelse. Antal andetag per 1 minut kallas frekvensen av andningsrörelser (NPV) eller helt enkelt andningsfrekvensen.

Normalt är andningsrörelserna rytmiska. Frekvensen av andningsrörelser hos en vuxen friska person är ensam 16-20 per minut, hos kvinnor är det 2-4 andetag mer än hos män. I liggande läge minskar antalet andetag normalt (till 14-16 per minut), i vertikalt läge ökar det (18-20 per minut). I en nyfödd är NPV 40-50 gånger på 1 minut, med 5 år sjunker den till 24 och med 15-20 år är den 16-20 på 1 minut. Idrottare NPV kan vara 6-8 per minut.

Bestämningen av frekvensen av andningsrörelser utförs omärkligt för patienten (just nu kan handens position simulera bestämningen av pulsfrekvensen). Placeringen av patienten - liggande eller sittande, samtidigt som han tog handen för hand som för studien av puls, men observera bröstens utflykt och överväga andningsrörelserna i 1 minut. Resultat NPV inspelat i relevant dokumentation.

Teknik för att mata ett ispaket till ett barn med intrakraniell födelseskada.

I. SYFTE FÖR FÖRSÖKNING:

Isblåsens verkan medför att blodkärlens inskränkning och djupare organ och vävnader minskar kroppens t, lindrar svullnad och smärta och slutar blöda.

II. INDIKATIONER:

Hög feber, intrakraniell födelseskada, blödning.

Överdragssele

Indikation: tillfälligt stopp av arteriell blödning.


Tillfälligt sluta blöda med tourniquet

· Pappersark, penna

· Tank med desinfektionslösning


Sekvens av åtgärder
1. Använd gummihandskar
2. Höj den skadade lemmen. Kontrollera platsen för skada
3. Placera en torka över såret eller räta ut patientens kläder över sårytan.
4. Sträcka sele i mitt tredje med två händer, ta det under benen
5. Sätt en turné i sträckt tillstånd för en spole, sedan 2-3 spolar tills blödningen slutar, pulsering på periferiska kärl
6. Sätt på turer i selen så att de ligger bredvid varandra, korsa inte och begränsa inte huden
7. Säkra änden av sele med en kedja eller tryckknappslås. Lägg en anteckning under en av turen på repet med datumet, tidpunkten för repet (timme, minut).

Obs. Plait lägger på 1 timme och under den kalla årstiden - högst 30 minuter. När den angivna tiden har gått, måste seleen lossas i flera minuter och sedan spännas igen. Selen måste appliceras inom 2 timmar.

8. Behandla sårytan och applicera ett aseptiskt förband, administrera analgetika
9. Skruva av lemmen i den kalla årstiden på grund av risken för frostskada.
10. Att transportera patienten till sjukhuset medan han ligger på en sträckare
11. Ta bort handskarna och placera i en behållare med desinfektionslösning.

Spinnöverlagring

Indikation: tillfälligt stopp av arteriell blödning.

· Tank med desinfektionslösning


Sekvens av åtgärder
1. Använd gummihandskar
2. Ge lemmer en sublim position.
3. Inspektera skadestället
4. Stärka servetten på nivån av snurrvridningen.
5. Tie ändarna på servetten på toppen
6. Sätt in tappen och dra åt tills blödningen och pulsationen stannar på den perifera
fartyg
7. Förband stavens fria ände.
8. Behandla sårytan och applicera en aseptisk förband.
9. Lägg en anteckning med vridningen, som anger datum och tid för snurrvridningen
10. Att transportera patienten till sjukhuset medan han ligger på en sträckare
11. Ta bort handskarna och placera i en behållare med desinfektionslösning.

FORSKNING AV PULSEN PÅ RADIATION ARTERY

Syfte: diagnostisk.

Indikationer: Läkares recept, förebyggande undersökningar.

Utrustning: klocka eller stoppur temperaturark; en penna.

Algoritmen för bestämning av den radiella artärens puls

1. Vrid patientens handled i handleden med handskruvarna.

2. Placera ditt första finger på baksidan av underarmen.

3. Känn den pulserande radialartären med fingrarna II-IV och tryck den på den radiella artären.

4. Bestäm pulsvågornas egenskaper i 1 minut.

5. Det är nödvändigt att bestämma puls samtidigt på höger och vänster radialartär, jämföra deras egenskaper, som normalt borde vara samma.

6. Data som erhållits i studien av den radiella artärens puls, registrerad i sjukdomshistorien eller poliklinikens historia, markeras dagligen med en röd penna i temperaturarket. Kolumnen "P" (puls) presenterar värdena för pulsfrekvensen från 50 till 160 per minut.

För diagnostiska ändamål kan du bestämma puls i andra artärer:

PÅ SLEEP ARTERIA - med lågt blodtryck, är pulsen på den radiella artären oftast mycket svår att upptäcka, så pulsen mäts på halspulsådern. Undersök pulsen bör växelvis vara på varje sida utan starkt tryck på artären. Med avsevärt tryck på artärväggen är följande möjliga: en kraftig avmattning av hjärtaktivitet, upp till hjärtstopp; svimning; yrsel; konvulsioner. Pulsen är palperad på sidan av nacken främre mot sternocleidomastoid muskeln mellan den övre och den tredje tredjedelen.

På lårbenet - puls undersöks i ljumskområdet med en rak höft med en liten vändning utåt.

PÅ LITERATURPRODUKTIONEN - Pulsen undersöks i poplitealfossan i patientens position som ligger på magen.

PÅ BAKGRUNDEN AV BOLTSHERTS ARTERY - Pulsen undersöks bakom den inre ankeln och pressar en artär mot den.

PÅ SKOGENS HINDER - En puls undersöks på fotens dorsum i den proximala delen av det första interplusanutrymmet.

Regler för att bestämma och räkna puls i radialartären

Pulsdetektering är ett enkelt förfarande som inte kräver speciella färdigheter, så att du kan utföra det själv hemma. För att göra detta måste du använda index och långfinger, som placeras i området för passage av ett stort kärl, väl betraktat under huden.

I regel bestäms pulsen på den radiella artären som ligger i den nedre delen av underarmen, från insidan av överbenet.

Vid mätning av hjärtfrekvens är det viktigt att personen som undersöks är i ett avslappnat tillstånd. Bestämningen av puls på den radiella artären utförs i utsatt eller sittande position. I detta fall bör handen inte vara spänd. Ett pekfinger och långfinger placeras på handleden, tätt pressar dem mot det visade kärlet tills blodflödet i den stannar. Då är greppet något försvagat, antalet vibrationer räknas och deras egenskaper studeras.

frekvens

Efter att ha bestämt pulsen på den radiella artären är det nödvändigt att uppskatta dess frekvens - beräkna antalet slag per minut eller 30 sekunder. I det senare fallet måste det resulterande antalet pulsoscillationer multipliceras med två. Normalt är hjärtat reducerat 60-80 gånger per minut i en vilande person, vilket motsvarar pulshastigheten. Hjärtfrekvensen kan öka till 100 slag på grund av fysisk ansträngning eller känslomässig stress. Orsaken till pulsens lilla acceleration är en lång stående position.

Om fluktuationerna snabbare, mer än 100 slag per minut, indikerar detta utvecklingen av takykardi. Långsamma pulsationer på mindre än 60 slag per minut är ett tecken på bradykardi.

Detta är ett annat viktigt kriterium som du bör vara uppmärksam på efter att ha bestämt pulsen och studerar frekvensen. Rytmen i hjärtats sammandragningar beräknas med de intervall som kvarstår mellan slag. Normal är pulsen, som ökar när du andas in och saktar ner när du andas ut. Vid överträdelse av oscillationsrytmen kan utvecklingen av olika typer av arytmier förekomma.

fyllning

Denna egenskap hos pulsen bestäms av styrkan hos den mekaniska åtgärd som behövs för att känna pulsvågen. Om vibrationerna känns igen när fingrarna trycks lätt på artären, är puls full. När det krävs ansträngning för att känna en stroke är det en ofullständig puls.

spänning

Detta kriterium utvärderas för bestämning av blodtrycksnivån. På den radiella artären införa index-, mitt- och ringfinger, varav en är klämd kärl och håller tills pulsationen upphör i den. Spänningsgraden beror på vilken kraft som ska tillämpas så att det inte finns någon våg i klämstället. Om pulsen blir hård samtidigt är arterietrycket högt (hypertoni), och om det är mjukt, indikerar det ett blodtryck under normal (hypotoni).

värde

God fyllning och spänning är karakteristiska för en stor puls, och låg volym och låg spänning är karakteristiska för en liten puls.

slutsats

Bestämningen av pulsen på den radiella artären är det första tillgängliga sättet att upptäcka tecken på vital aktivitet hos personer som har förlorat medvetandet på grund av allvarliga kroppsskador eller av andra skäl.

För att få tillförlitliga resultat (frekvens, rytm, spänning etc.) bör handleden på båda övre extremiteterna palperas, eftersom pulsens egenskaper på höger och vänster hand kan skilja sig. Detta beror på olika utvidgningar av blodkärlen.

Om pulsen är för snabb eller långsam, måste du söka hjälp och bli testad. Bradykardi, takykardi, hypotoni, hypertoni, liksom arytmi är farliga tillstånd som behöver medicinsk korrigering.

Mätning och bedömning av pulsen bidrar till att bestämma förekomsten av patologiska abnormiteter i hjärtats arbete.

Bestämning av puls på den radiella artären

Målsättning: att bestämma pulsens grundläggande egenskaper för att bedöma tillståndet för kardiovaskulärsystemet.
Indikation: Övervakning av patientens tillstånd.
Platser att studera puls: radiell artär, ulnar, karotid, temporal, popliteal, femoral, bakfot.
Pulsparametrar: rytm, frekvens, fyllning, spänning, värde.
Förbered: en klocka (stoppur), papper, en penna med röd färg, ett temperaturark.

Algoritm-åtgärd:
1. Förklara procedurens gång till patienten, få hans samtycke, hitta den plats där puls bestäms.
2. Ge patienten en bekväm ställning - sittande eller liggande i en avslappnad, bekväm hållning, i ett avslappnat tillstånd.

3. Dekontaminera händerna på hygiennivå.
4. Täck samtidigt patientens handled (i handleden) med fingrarna så att kuddarna på 2,3,4 fingrar är placerade på underarmens palmar (inner) i projiceringen av den radiella artären (vid tummen), 1 finger på baksidan Sidan av underarmen, den radiella artären palperas mellan styloidprocessen av det radiella benet och senan i den radiella muskeln.
5. Täck ytan av den radiella artären, tryck lätt på den i radien, bestäm pulsens placering; känna de elastiska pulserande vågorna associerade med blodets rörelse genom kärlet.
6. Jämför frekvensen av oscillationer av artärväggarna på patientens högra och vänstra armar. Bestäm pulsmets symmetri. Symmetri är sammanträffandet av pulsbeats i båda händerna på fyllning (om pulsen är symmetrisk, ges en ytterligare egenskap på ena sidan).
7. Bestäm pulsens rytm.
8. Bestäm din hjärtfrekvens.
9. Utvärdera fyllningen av pulsen.
10. Bestäm spänningsimpulsen.
11. Spela in pulstestdata i temperaturarket - grafiskt (rött) och på observationsbladet - digitalt.
12. Berätta för patienten resultaten av studien.
13. Tvätta och torka händerna.

Obs!
- puls är normalt rytmisk, den är lika palpabel i båda händerna, frekvensen hos en vuxen i vila är 60-80 slag per minut;
- pulsrytmen bestäms av intervallen mellan pulsvågorna. Om pulsoscillationerna i artärväggen uppträder med jämna mellanrum, är puls rytmisk. Vid störningar av en rytm observeras fel växling av pulsvågor - oregelbunden puls.
- pulsfrekvensdetektering (om pulsen är rytmisk) räkna antalet pulsvågor (slag) i 1 minut, hålla koll på tiden för timmen med en stoppur.
- PS är normalt - 60 - 80 slag per minut.
PS> 80 slag per minut - snabbare upp - takykardi.
PS om - 37 0 C.
3. Sätta patienten med huvudet något lutat tillbaka, lutande i motsatt riktning mot näsanpassningen, där du kommer att begrava dropparna eller lägga dig på ryggen utan en kudde.

4. Dekontaminera händerna på hygiennivå. Använd handskar.
5. Undersök näspassagen, om det finns sekret eller korst, rengör dem med en bomullsull fuktad med vaselinolja.

6. Kontrollera pipettens integritet. När du använder sterila näsdroppar i en plastflaska, vänd den upp och ner och tryck på dess väggar när du injicerar.
7. Ta bomullskulor i höger hand och tryck på handflatan V med fingret.
8. Ta en pipett i höger hand, skriv medicinsk lösning baserad på båda halvorna av näsan.
9. Placera det 4: e fingret på din vänstra hand på patientens panna och med tummen lyfta du näsan på näsan uppåt.

10. Gå in i pipetten i näspassagen till ett djup på 1-1,5 cm, var försiktig så att du inte rör vid väggarna.
11. Placera 4-5 droppar på slemhinnan i nässeptumet.
12. Tryck näsvingarna mot septumet med en bomullsboll och gör lätta rotationsrörelser.
13. Böj ditt huvud i den riktning där läkemedlet injiceras.
14. Efter 1-2 minuter i en annan nasal passage, droppa drogen i samma sekvens. Fråga patienten hur han känner.
15. Ta bort handskarna och placera dem i KBSU. Tvätta och torka dina händer.
16. Placera pipetten i koktanken, använda bomullsbollar, bomullsullskor i KBSU.

Obs!

- När oljelösningar sätts in i näsan, ska patienten känna smaken av droppar i munnen och ligga ner i några minuter så att dropparna faller på baksidan av halsen (tryck inte näsens vinge mot septum).
- Läkemedel används i plastflaskor med inbyggd dropp i en propp, som endast används för en patient.

Begrava ögondroppar

Syfte: terapeutisk.
Indikation: utnämning av läkare.

Beredning: steril: bricka, ögonpipetter, gasvästtamponger, medicin, handskar, koktank, vattenbad, KBSU, medicinskt receptblad (f. 004 - 1 / y).

Algoritm-åtgärd:
1. Förklara kursen och syftet med proceduren till patienten, få hans samtycke.
2. Kontrollera läkemedlet för lämplighet enligt doktors recept (läs namn, koncentration, utgångsdatum, bestämma injektionsflaskans integritet, utvärdera läkemedelslösningens utseende). Värm läkemedlet i ett vattenbad till T ° - 36 0 - 37 ° C.
3. Sätt patienten mot ljuset med huvudet något bakåt eller lägg på ryggen utan en kudde.

4. Dekomtaminera händerna på hygiennivå, använd handskar.
5. Kontrollera pipettens integritet, vid applicering av sterila ögondroppar i en plastflaska, vänd den upp och ner och tryck på dess väggar när den läggs in.
6. Ta en pipett i höger hand, skriv läkemedelslösningen för båda ögonen.

7. Ta en gasväv i din vänstra hand och dra av det nedre ögonlocket och be patienten att titta upp.
8. Lägg en droppe läkemedelslösning i den nedre konjunktivalkassan, utan att vidröra ögonfransarna och ögonlocken med en pipett närmare ögonets inre hörn på ett avstånd av 1,0 - 1,5 cm från ögat.
9. Be patienten att lätta ögonen och flytta ögonen (läkemedelslösningen ska inte läcka ut), upprepa manipuleringen efter några sekunder, begrava den andra droppen i samma öga.

10. Bara ta bort de återstående dropparna i ögonets inre hörn.
11. Sätt droppar i andra ögat i samma ordning.
12. Doppa pipetten i koktanken, använda gasväskor i KBSU.
13. Ta av handskar, tvätta och torka händerna.
Obs!
- när två droppar sätts in i ett öga samtidigt, brukar en droppe följa;
- Antalet pipetter för en patient beror på antalet droger, en annan pipett krävs för varje preparat;
- i närvaro av purulent urladdning av ögat, skölj först och droppa sedan drogen.
- ögat är ett organ som är mottagligt för infektion och skada.

Radiell artärpulsmätning

Funktioner av ateroskleros av huvudets stora kärl

I många år kämpar vi framgångsrikt med högt blodtryck?

Chef för institutet: "Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är att bota högt blodtryck tar varje dag.

Aterosklerosdocker (kort för "huvudkärl i huvudet") är en sjukdom som orsakar en nedbrytning av blodtillförseln till hjärnan. Detta händer på grund av förekomst av kolesterolplakor på huvudkärlarnas väggar.

 • Sjukdomskarakteristik
 • skäl
 • symptom
 • diagnostik
 • behandling
 • Drogbehandling
 • Kirurgisk behandling
 • Fysisk terapi
 • Folkmedicin
 • Terapeutisk kost
 • Komplikationer och prognos av sjukdomen

Kolesterolformationer sammandrag den vaskulära lumen, varför hjärnan får mindre syre genom blodet. Män över 45 år och kvinnor efter 55 års ålder är mest mottagliga för ateroskleros.

För behandling av högt blodtryck använder våra läsare framgångsrikt ReCardio. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

Sjukdomskarakteristik

Ateroskleros av huvudets huvudartärer börjar med ackumulering av fettceller på artärernas väggar. Ursprungligen är kluster små i storlek och inte orsakar betydande skador på kroppen. Men om du inte vidtar åtgärder i tid, ökar plackarna i storlek och antal, som gradvis blockerar det vaskulära lumen mer och mer.

Ateroskleros av de stora artärerna är farlig för människors hälsa, eftersom luften är som en följd av patologins utveckling begränsad till det viktigaste mänskliga organet, hjärnan. Vid det allvarliga skedet av ateroskleros förstörs kärlväggarna, aneurysmer bildas. Ateroskleros kan resultera i tromboembolism, en farlig patologi som ofta leder till döden.

Ateroskleros av hjärnans huvudartärer kan delas in i två typer - lokal och diffus. Lokal ateroskleros utvecklas i ett eller flera områden av hjärnan, fronten eller parietala områdena. Diffus ateroskleros kännetecknas av total hjärnskada, där hjärnceller ersätts av bindväv. Vid diffus ateroskleros visar ett beräknat tomogram närvaron av nekrotiska processer och flera aneurysmer.

Enligt svårighetsgraden av utveckling är de följande stadierna av ateroskleros hos cerebrala arterier:

 1. Nonstenosering ateroskleros. Sjukdomen är den första etappen av aterosklerotisk patologi hos hjärnans huvudartärer. På detta stadium täcker kolesterolplakorna artärerna med högst hälften. Nonstenosating ateroskleros svarar väl på behandlingen, eftersom förändringar i kärl fortfarande är minimala. Konservativ behandling anges.
 2. Stenosisk åderförkalkning. Patologi av denna typ avser de terminala stadierna av ateroskleros hos cerebrala artärer. Sjukdomen är livshotande, eftersom kärlen blockeras mer än hälften, vilket komplicerar blodtillförseln till hjärnan. Både hjärnan och extrakraniella regioner hos huvudkarraterna i huvudet påverkas. Omfattande behandling tillämpas, inklusive läkemedelsbehandling, operation. Vid stenosering av ateroskleros är sannolikheten för komplikationer och död för patienten hög.

skäl

Oavsett lokaliseringen av området hos huvudartären som påverkas av kolesterolplakor, är orsakerna till utvecklingen av ateroskleros:

 1. Förekomsten av dåliga vanor. Speciellt farligt i den meningen är att röka.
 2. Fetma.
 3. Störningar av glukosabsorption i blodet.
 4. Ohälsosam mat.
 5. Frekvent psykisk stress.
 1. Blodtrycket ökade över tid. Det här handlar i första hand om situationer där detta tillstånd inte har blivit stoppat.
 2. Högt blodkolesterol.
 3. Sjukdomar av endokrina ursprung.
 4. Ålder ändras.

symptom

Ateroskleros av extrakraniella artärsegment kännetecknas av en intensiv manifestation av symtom. På symtomen på sjukdomen påverkar lokaliseringen av patologi.

Symtom på åderförkalkning hos huvudartärerna innefattar:

 1. Tinnitus.
 2. Plötsliga anfall av vertigo.
 3. Huvudvärk klämmer tecken. Smärtsyndromets styrka bestäms av aterosklerosstadiet, graden av ocklusion, placeringen av kolesterolplaketten.
 4. Den snabba försämringen av minnet. Kortsiktigt minne påverkas särskilt. Patienten glömmer snabbt det han just har sagt och de senaste händelserna. Man glömmer de enklaste orden. Långsiktigt minne försämras i det sena skedet av ateroskleros av de stora artärerna.
 5. Överträdelse av rörelsekoordinering.
 6. Vaghet i tal, dysförluster.
 7. Brott mot natt sömn. Patienten kan inte sova länge, stiger ofta i mitten av natten. Under dagen känner en person trött och sömnig.
 8. Utseendet av mörka fläckar inför ögonen. Patienten kan se dem framför både öppna och slutna ögon.
 9. Handskakning
 10. Brott mot beteendereaktioner. Patienter har depression, tårförmåga, en tendens till drastiska förändringar i humör, omotiverad ångest, misstanke, krävande. Patientens mentala tillstånd är instabil: personen är irriterad eller upprörd vid det mest obetydliga tillfället.

Ateroskleros i hjärnkärlen sträcker sig ofta längre, inklusive benen. I detta fall kompletteras symtomen med följande tecken:

 1. Pulsreduktion i nedre extremiteterna.
 2. Trötthet under fysisk ansträngning. Särskilt snabbt blir en person trött på att gå på långa avstånd.
 3. Kalla händer. Små sår kan förekomma på dem.
 4. I de senare skeden av sjukdomen kan hudskador utvecklas till gangren.
 5. Med nederlaget på benens kärl kommer limning.
 6. Tunna naglar.
 7. På benen faller håret.

Vid förekomsten av de första misstankarna om ateroskleros är det nödvändigt att omedelbart kontakta en läkare. Läkaren kommer att utföra diagnostiska aktiviteter och vid behov förskriva behandling.

diagnostik

Komplexa diagnostiska åtgärder krävs för att detektera ateroskleros hos huvudartärerna. Läkaren måste bestämma platsen för patologin, parametrarna för den bildade kolesterolplattan, närvaron eller frånvaron av bindvävstillväxt.

För diagnos av ateroskleros, använd sådana diagnostiska procedurer:

 1. Anamnes av sjukdomen. Upprätta de faktorer som ledde till ateroskleros. Studier av comorbiditeter, närvaron av dåliga vanor, tidpunkten för utvecklingen av sjukdomen.
 2. Mätning av blodtryck, puls, andningsfrekvens.
 3. Allmänna kliniska analyser av urin, blod, glukos.
 4. Biokemiska analyser, inklusive lipidfaktor, njur- och leverkomplex. Kontrollera indikatorn för kolesterol, andelen av dess sorter.
 1. Ultraljudsundersökning. Metoden tillåter att få information om carotid- och ryggmärgartärer. Läkaren finner ut fartygens diameter och graden av deras inskränkning.
 2. HERR Studien avslöjar tillståndet i hjärnans, nacke och lemmar. Tomografi utförs i flera prognoser. MR är den mest informativa diagnostiska metoden.
 3. Angiografi. Tekniken är utformad för att studera de patologiska processerna i kärlen. En speciell kontrast injiceras i patientens blod följt av en röntgenstråle.

Valet av ett specifikt diagnostiskt alternativ bestäms av den behandlande läkaren individuellt. Specialisten utgår från egenskaperna hos patientens historia och utrustning som finns tillgänglig på kliniken.

behandling

Vid diagnosen ordinerar läkaren behandling för patienten. De viktigaste metoderna för att bekämpa ateroskleros hos huvudartärerna är konservativ behandling och operation. Om möjligt, undvik kirurgi och koncentrera sig på läkemedelsbehandling. Den terapeutiska processen är alltid komplex: det är nödvändigt att inte bara ta mediciner, utan också att leda en hälsosam livsstil.

Drogbehandling

För behandling av ateroskleros används olika grupper av läkemedel:

 1. Antiplatelet medel. Läkemedel i denna grupp används för att undvika vidhäftning av blodplättar i blodet. Detta minskar sannolikheten för trombos. Antiplateletmedel kan inte användas vid behandling av ateroskleros om patienten lider av lever- eller njursvikt, magsår eller har haft hemorragisk stroke. Det är inte önskvärt att använda antiplatelet medel under graviditeten. Gruppdroger inkluderar "tromboc-ass", "cardiomagnyl", "plavix" och andra.
 2. Förberedelser för att minska blodviskositeten. Låt blodet lättare passera genom förträngningar i kärlen. Gruppen av droger av denna typ inkluderar "Sulodeksid", "Flogenzim" och några andra.
 1. Nikotinsyra. Förbättrar blodcirkulationen i kärlen.
 2. Läkemedel för att minska kolesterol i blodet. Tillåt att effektivt behandla icke-stenotisk ateroskleros. De mest kända drogerna i gruppen är "Crestor", "Torvakard".
 3. Förberedelser för att förbättra säkerheten cirkulationen. Läkemedel av denna typ inkluderar "Solcoseryl", "Actovegin" och ett antal andra.
 4. Förberedelser för eliminering av symptomen på ateroskleros. Bland dem, främst antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande medel.

En medicinsk behandling tar vanligtvis 8 till 12 veckor. Doseringen och varaktigheten av behandlingen bestäms av den behandlande läkaren - separat för varje patient.

Kirurgisk behandling

Kirurgi för ateroskleros är föreskriven för en stenos syn på sjukdomen. Det finns tre typer av kirurgi:

 1. Bypass-kirurgi. Operationen består i att skapa en ytterligare kanal för blodflöde nära det skadade kärlet. Som ett resultat, söker kirurgen att normalisera blodcirkulationen.
 2. Stentning. Operationen är att installera implantatet, genom vilket återställd korrekt blodcirkulation i artären.
 3. Ballongangioplastik. Under operationen sätts en särskild ballong in i kärlet. Vidare, i ballongen ökar trycket som expanderar det skadade kärlet.

Fysisk terapi

Övningar av terapeutisk gymnastik används för icke-nostenös ateroskleros. Det är att föredra att genomföra klasser med en specialist. Individuella övningar utförs av patienten självständigt:

 1. Går på rummet uppmätt steg. Under träningen är det viktigt att övervaka blodtrycksnivån.
 2. Halsböjningar. Stå upp rakt. Smidig andas ut, luta huvudet bakåt och maximera bukhinnan. Håll huvudet i denna position i 2-3 sekunder och återgå till startpositionen. Upprepa träningen, men denna gång lutar du huvudet framåt.
 3. Rises upp händerna. Ta en stående position, armar på bröstet. Lyft upp dina armar, räta upp ryggraden så mycket som möjligt. Nedre händer, återgår till ursprunglig position. Upprepa träningen 10 - 12 gånger.
 1. Kantar till sidan. Stå upp rakt. Alternativt luta sig åt sidorna.
 2. Avlena benen i stolen. Sitt på en stol med hög rygg. Ta ditt ben åt sidan och håll det i några sekunder i den här positionen. Återgå till ursprunglig position och upprepa övningen med det andra benet.

Folkmedicin

Traditionell medicin används inte som en oberoende behandling, men som ett adjuvansmedel. Den huvudsakliga uppgiften att droger från folkmedicinens arsenal är att minska intensiteten i symptomen på ateroskleros hos huvudartärerna.

Till bevisad behandling innebär följande recept:

 1. Vid 300 gram kokande vatten lägg till en tesked björkpinnar. Kompositionen kokas i en halvtimme. Därefter ges agenten 2 timmar för infusion. Använd tinktur tre gånger om dagen, 100 gram.
 2. Vid 200 gram kokande vatten sätt en tesked torkade blommor av hagtorn. Koka sedan vätskan i 30 minuter. Dra av buljongen och låt den svalna. Ta kompositionen 3-4 gånger om dagen.
 3. För beredning av terapeutisk komposition behöver saften av en lök och en matsked honung. Komponenterna kombineras, tillsätt en liten mängd vatten för den flytande kompositionen. Använd botemedlet tre gånger om dagen för en tesked.

Terapeutisk kost

Behandling av ateroskleros hos huvudartärerna är förenad med en strikt diet. Huvudmålet med terapeutisk näring är att förhindra överdriven inmatning av kolesterol med låg densitet i blodet.

För korrekt catering, följ dessa regler:

 1. Inkludera i kosten livsmedel som innehåller mycket jod. Ett exempel på en sådan produkt är havskål.
 2. Utesluter helt användningen av animaliska fetter. Proteinbrist rekommenderas för att kompensera för baljväxter. Kött är tillåtet - kyckling och kalkon. Fett kött bör helt uteslutas från menyn.
 1. Konsumera mer diuretikprodukter. Dessa inkluderar vattenmeloner, meloner, äpplen.
 2. Inkludera i kosten en tillräcklig mängd grönsaker, frukter, bär och nötter.
 3. Helt överge det söta, starka te, kaffe, choklad, bevarande.

En hälsosam diet kan sakta ner utvecklingen av ateroskleros hos de stora artärerna och minska symtomen.

Komplikationer och prognos av sjukdomen

Av speciell fara är komplikationer av ateroskleros, som inkluderar:

 1. Oförmåga att utföra något mentalt arbete på grund av progressiv stenos.
 2. Stroke. På grund av fullständig blockering uppträder en bristning av kärlet och blödning i hjärnan. Högt blodtryck kan också leda till ett liknande resultat. Hypertensiv kris leder till sammandragning av kärlen, på grund av vilken lumen i dem är kraftigt reducerad.
 3. Atrofi av hjärnvävnad. Konsekvenserna av denna komplikation är psykiska störningar och demens.
 4. Aneurysmer i hjärnans artärer. En extremt farlig komplikation, på grund av vilken kärlväggarna är trasiga.

Prognosen för ateroskleros bestäms av patologins stadium, graden av reduktion av lumenet i kärlen, lokaliseringen av processen, antalet kolesterolplakor.

Framgången av behandling av ateroskleros hos huvudartärerna bestäms av tiden för patologisdetektering. Ju tidigare sjukdomen diagnostiseras desto större är chanserna för framgång.

- Lämna en kommentar, du accepterar användaravtalet

 • arytmi
 • ateroskleros
 • Åderbråck
 • varikocele
 • Wien
 • hemorrojder
 • hypertoni
 • hypotoni
 • diagnostik
 • dystoni
 • insult
 • Hjärtinfarkt
 • ischemi
 • blod
 • operationer
 • Hjärtat
 • fartyg
 • Angina pectoris
 • takykardi
 • Trombos och tromboflebit
 • Hjärtte
 • Gipertonium
 • Tryckarmband
 • Normalife
 • VFS
 • Asparkam
 • detraleks

Pulsmätningsteknik

 • 1 pulsfrekvens
 • 2 På vilken plats mäter pulsen?
 • 3 Algoritmer för mätning av puls
  • 3.1 Hur mäts mätningen på handleden?
  • 3.2 Mätning av puls i lårbensartären
  • 3.3 Definition på halspulsådern
 • 4 Måttfunktioner hos ett barn

Varje läkare känner till algoritmen för mätning av patientens puls. Med hjälp av denna indikator kan du bestämma förekomst av problem med hjärt- och nervsystemet. Förhöjd hjärtfrekvens kan orsaka hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke. Sänkt gör en persons liv otränligt: ​​Konstant trötthet, irritabilitet, rädsla för höga ljud och starkt ljus.

Pulsfrekvens

För en frisk person är pulsfrekvensen 60-90 slag per minut.

Norm är ett individuellt koncept. Först och främst kan normen kallas ett tillstånd där en person känns bra. Det beror på patientens livsstil. Permanent kardiallösning gör att du kan sänka hastigheten. För en idrottsman är kursen något lägre än för en normal person. Hon är 50 slag per minut. Om en person är överviktig, diabetiker och leder en stillasittande livsstil, så kan normen vara 90 slag per minut och över (förutsatt att personen känns bra). Gravida kvinnor är också lite överdrivna. Detta beror på att hjärtat fungerar för två.

Tillbaka till innehållsförteckningen

För behandling av högt blodtryck använder våra läsare framgångsrikt ReCardio. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

Var mäts pulsen?

Pulsen mäts på tidsmässiga, halshåriga, lårben och ulnarartärer, liksom på handleden.

På människokroppen finns det många punkter där denna indikator kan kontrolleras. Ofta är dessa artärer som ligger nära huden. Kan markera:

 • handled;
 • femoral artär
 • halshinnan
 • armhåla;
 • brachialartären;
 • ljumske;
 • knäet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Algoritmer för mätning av puls

Studien av puls på den radiella artären kräver inte tunga preparat. En person behöver bara koppla av och sitta tyst i 10-15 minuter. Detta kommer att bidra till att normalisera hjärtslaget. Det är väldigt viktigt att inte oroa sig och inte vara nervös. Det är bäst att spränga något bra. Du kan fört ventilera rummet och ta bort källan till högt ljud. I det här fallet kommer beräkningen att vara den mest korrekta.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur mäter mätningen på handleden?

Att mäta puls på handleden är mycket vanligt. Detta beror på att det sällan är gömt av kläder och är lätt att nå. Stegen för att mäta puls på armen är mycket enkel. Du måste sätta tummen parallell med fingret på handen som mätningen är gjord och sätt 4 fingrar på insidan av handleden. Under räkningen är det viktigt att fokusera. Många spenderar en studie på 30 sekunder och multiplicerar sedan med 2. Detta är fel eftersom puls kan variera. Dessutom bör avläsningarna till vänster och höger hand inte avvika med mer än 3 slag per minut. Detta kan indikera ett problem med fartygen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Mätning av puls i lårbensartären

Mätning av pulsen i femoralartären utförs i ett vertikalt eller horisontellt läge hos en person.

Typiskt utförs studien av puls på denna plats av en sjukvårdspersonal. Tekniken att mäta pulsen i detta fall är väldigt enkel:

 1. Patienten har en bekväm hållning (ligger ner eller sitter ner).
 2. Sjuksköterskan lägger sitt index och långfinger i mitten av lammfickan.
 3. Räkningen är klar

Tillbaka till innehållsförteckningen

Definition på halspulsådern

Ofta är det möjligt att bestämma indikatorn hos en person som har förlorat medvetandet. I det här fallet ska personen som gör mätningen försiktigt springa handen genom nacken och sluta så snart han känner en liten veckning. Definitionen av indikatorn utförs vanligtvis här. Vid mätning av arteriell puls är det omöjligt att trycka kraftigt på den plats där forskningen görs. Så du kan bryta blodbanan eller till och med förlora medvetandet (om personen var i sig själv).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Funktioner av mätning i ett barn

Ett barn under ett år gammal har indikatorer på 110-130 slag per minut.

Hos barn är processen inte helt annorlunda. Först och främst måste en läkare ta tillstånd från barnets föräldrar. Därefter måste du tvätta handen. Barnet bör sitta tyst. Därefter räknar sjuksköterskan med stoppur klockslaget på handleden. Handen bör inte hänga. Barnet ska vara bekvämt och lugnt.

Carpal tonometrar - inte korrekt

Carpal tonometer är en kompakt, helautomatisk enhet som är fäst vid handleden och mäter trycket på den radiella artären i handleden. Principen för karpaltomometerns funktion är densamma som den humerala tonometeren. Carpal tonometer är en bekväm apparat för hemmabruk. Mätningstryck med en karpaltomometer kräver minimal kvalifikation och kan utföras under alla förhållanden, även på vägen.

Tyvärr, medan den har en relativt låg mätnoggrannhet. I vissa fall kan felet vid mätning av trycket med en karpaltomometer nå 20-30 mm Hg. Det kan visa högt blodtryck vid normalt och normalt tryck, även om patienten har en hypertensiv kris.

 • Det bästa sättet att bota högt blodtryck (snabbt, enkelt, bra för hälsan, utan "kemiska" droger och kosttillskott)
 • Hypertoni är ett populärt sätt att bota det för steg 1 och 2
 • Orsaker till högt blodtryck och hur man eliminerar dem. Hypertonianalyser
 • Effektiv behandling av högt blodtryck utan droger

För att förbättra noggrannheten hos vittnesmåtten hos karpaltomometern, bör man hålla handleden med enheten i hjärtområdet under blodtrycksmätningen. Tänk på att skillnader i handledshöjd på jämnt 10 cm leder till ett mätfel på ca 8 mm. Hg. Art. Om enheten ligger över hjärtets nivå, kommer mätresultaten att överskattas, om den är lägre blir den underskattad. Det är möjligt att mäta trycket med en karpaltomometer i det benägna läget, samtidigt som det är nödvändigt att se till att handleden med enheten ligger i hjärtat.

På grund av brist på mätnoggrannhet rekommenderar läkare inte att använda karpaltonometrar för regelbunden övervakning eller självkontroll av blodtryck. Om du vill mäta ditt blodtryck regelbundet utan att behöva gå till din läkare varje gång, så är en automatisk eller halvautomatisk tonometer med manschett som är fäst på axeln troligen det bästa valet. Sådana anordningar är också ganska enkla och lätta att använda, men mycket mer exakta än armbands blodtrycksmätare. En arbetande humeraltonometer har ett mätfel på högst 5 mm. Hg. Art.

 • Hur man förbereder sig för blodtrycksmätning
 • Blodtrycksmätning - steg för steg teknik
 • Blodtrycksmätning: hur man undviker misstag.