Hjärtinfarkt vad som kan vara efter operation

Kirurgi för hjärtinfarkt är nödvändigt i de flesta fall. Det hjälper till att återställa hjärtan och etablera blodflödet. Utan operationen är risken för död hög, så om en akut hjärtinfarkt misstänks ska patienten omedelbart tas till sjukhuset och nödvändiga undersökningar ska göras. Det skadade kärlets vägg undersöks först.

Betydelsen av snabb operation

För närvarande är det mest populära förfarandet som utförs under en hjärtinfarkt CABG (kranskärlskörtelkirurgi). På 13 sjukhus i huvudstaden utförs en annan operation - ballongangioplastik. Snart kommer ytterligare 7 medicinska institutioner att läggas till sitt nummer. Denna operation innebär inte bara eliminering av koronekrotiska vävnader utan också förebyggande av ytterligare problem. Till exempel glioblastom i huvudvenen som ett resultat av en lång syreförlust. Utövandet av sådan innovation är ännu inte omfattande.

Med hjärtinfarkt kan hjärtkirurgi inte göras på vilja: det är obligatoriskt. På grund av attacken dör en del av muskelvävnaden. Tillsammans med det misslyckas en av flera ådror eller artärer. Det klövar det trombotiska elementet, vilket resulterar i antingen upphörande av blodcirkulationen eller brott av det vaskulära meddelandet. I avsaknad av ett kirurgiskt förfarande följs detta fenomen av döden.

Verksamheten minskar risken för dödsfall, men eliminerar inte sjukdomen helt. Det är viktigt att komma ihåg att läkares eller patientens fel kan orsaka komplikationer som är oförenliga med livet.

Korrekt utförda åtgärder eliminerar konsekvenserna av hjärtinfarkt, och i intensivvård och sjukhus minskar risken för återkommande problem. Men i framtiden måste patienten bibehålla sin hälsa genom att ta medicin och en lämplig livsstil.

Förutsägelse efter operationen

Effektiviteten av kirurgisk ingrepp beror på tiden för dess genomförande. Med hjärtinfarkt är det nödvändigt att ha en operation senast 6 timmar efter problemets början. Om trombosen avlägsnas och venen transplanteras inom den första timmen kommer det inga negativa konsekvenser för organismen.

Om kirurgen ingripit efter den första timmen efter hjärtattacken kan det finnas problem med sidan:

 • Ökad risk för återanfall.
 • Aneurysm utvecklas.
 • Ökar risken för stroke.
 • Grannorgan kan skadas, denna process kan påverka njurarna och gallkanalen.

Med tanke på dessa uppgifter måste patienten vid första tecknet av en akut nekrotisk process så snart som möjligt komma till sjukhuset. Det fastställs orsaken till avvikelsen och behandlingsalternativen.

Är operationen i akut hjärtat de som faller i kategorin hopplösa patienter? Även med negativa antaganden börjar kirurgiska ingrepp, men sällan komplett med framgång. Skakande förutsägelser görs om operationen efter en hjärtattack började efter 6 timmar från nekros tid. Under denna tid kan hjärtens celler helt bli döda. Resultatet kommer att upphöra med slaget av kroppens och dödens huvudmuskel. Efter hjärtskada aktiveras ytterligare kroppsresurser för att säkerställa blodcirkulationen. Men i mycket sällsynta fall är de tillräckligt i mer än 6 timmar.

Preoperativa förfaranden

Vid leverans av patienten till sjukhuset är koronarangiografi obligatorisk. Det låter dig göra antaganden om storleken på det drabbade området i hjärtat. På grundval av dessa data väljes instrument för operationen, den exakta metoden för kirurgisk ingrepp bestäms.

Om patienten är upptagen med misstanke om blodpropp, men hjärtattacken ännu inte har utvecklats, och hjärtslaget är normalt, skickas det till ytterligare undersökning. Det inkluderar koronarangiografi, ett eko av hjärtat. Sekundär information samlas in.

Anledningen till att transaktionen vägrar att vara:

 • diabetes;
 • samtidig kärlsjukdomar eller hjärtsvikt;
 • omfattande arteriell nekros eller ett antal cirkulationssjukdomar.

Ytterligare kirurgiska ingrepp gör det möjligt att justera narkosnivån, för att välja den optimala typen av ingrepp. I fallet med en svag organism utförs endast stödjande förfaranden, och eliminering av blodpropp föreskrivs redan när en hjärtattack inträffade.

Före operationen måste du:

 • Att rensa bröstet från håret så att ingenting skulle förhindra snittet.
 • Beräkna den nödvändiga dosen av anestesi;
 • Skriv några papper (patientens samtycke eller vägran om de mediciner och förfaranden som används).

Om en person tas in på sjukhuset med en progressiv hjärtinfarkt, genomförs hjärtoperation snabbt. Det genomförs utan föregående förberedelse. Den enda nödvändiga åtgärden är koronar angiografi, vilket inte tar mycket tid.

Steg för operationen

Innan operationen är kirurgen uppgift att ge patienten de mest bekväma vistelserna, högkvalitativ anestesi och ett livsstödssystem. Vid interventionen är hjärtlungsmaskinen ansluten, som utför sitt arbete för hjärtat. En andningsapparat och ett noggrant förberedt operationsrum med alla verktyg och 100% hygien krävs också.

Det första steget direkt under operationen är ett snitt som görs på bröstet. Det behövs så att kirurger kan komma till hjärtat och utföra nödvändiga manipuleringar med den. Integriteten hos periosteum är nedsatt. Alla nedskärningar måste göras mycket noggrant, för att inte skada stora kärl och inte orsaka anemi eller dödsfall från blodförlust. Ibland är det för svårt att hitta vener runt hjärtat, eftersom de är täckta med feta insättningar. För att få kapillärerna att visas, och det var lättare att förstå hur många av dem ligger i det opererade området, utförs en hjärtmassage vid akut infarkt.

Kirurgi utförs i 2 steg:

 • Venexplantation (det så kallade systerfartyget) från den femorala delen av patientens ben (det område nära vilket höftleden kan vara täckt).
 • Avlägsnande av nekrotisk vävnad.


Transplantation av kärlet är nödvändigt för att ersätta det skadade området av hjärtat aorta. Detta är ett brådskande och huvudelement i operationen. Dess särdrag är att ett fartyg från vilken plats som helst kan behövas för detta ändamål. Själva blir handen grunden för materialutvinning.

Det är väldigt svårt att extrahera en trombos genom att använda metoder som tillämpas universellt, därför är en sådan procedur att föredra. Det kan vara meningslöst om blodflödet störs för allvarligt. Byte av flera cirkulationsvägar leder vanligtvis inte till framgång.

Nekrotiska vävnader är de delar av musklerna som dog ut på grund av syreförlust efter blockerad blodcirkulation. De kommer inte att återhämta sig, eftersom de inte längre har levande celler. Men den intilliggande vävnaden kan enkelt bidra till det resulterande gapets ärrbildning. Efter det att de nekrotiska elementen har tagits bort tar det ungefär en månad. Den nödvändiga perioden spenderas på sjukhuset.

Följande steg syftar till att eliminera kirurgiska snitt. Bröstet sys med en speciell tråd. Efter det förbinder periosteumet och den tredje bifogade epitelvävnaden. Nästa kommer rehabilitering.

Rehabiliteringsperiod

Efter operationen skickas patienten till intensivvården (intensivvårdsenhet), där han måste "sitta på fötterna". Ungefär en vecka är han på ett konstgjort livsstöd. Arbetet med specialister under denna period är att ständigt övervaka sensorernas indikatorer för att kunna förutse det troliga infarkt. Sjuksköterskor är skyldiga att tvätta ärrområdet på bröstet dagligen, annars kommer pus att bildas i såret.

Risker för felaktig drift och bristande efterlevnad av rekommendationer

Det viktigaste villkoret för återhämtning av en person efter operation är fullvård och uppfyllelse av alla möten. Terapeuterna behöver sängstöd, restriktioner för plötsliga rörelser, efterlevnad av rätt näring. Om de inte följer dessa rekommendationer (eller om personalen är oaktsam) kan de utvecklas:

 • inflammation i båren;
 • njurproblem
 • upprepade manifestationer av hjärtinfarkt;
 • klyftssömmar.

Om en person är ansluten till enheter som har ett stort fel, misslyckades enheter kan experter inte märka nästa attack, vilket kommer att bli dödligt.

Ballongangioplastik

Vilken annan operation görs under en hjärtinfarkt? På 13 kliniker i Moskva är ett innovativt förfarande pågår - angioplastik. Sådan manipulation tillåter dig att klara av blodpropp och återställa blodflödet utan att öppna båren och tunga och långsiktiga interventioner.

Även vid patienttillfället till kliniken är det nödvändigt att ge honom en speciell medicinering - trombolys. Med denna medicin kan du stoppa tillväxten av blodpropp i hjärtat, vilket ledde till hjärtinfarkt.


I en medicinsk institution undersöks en person med hjälp av endoskopi. En kateter införs i det drabbade kärlet. Genom det frigörs det kemiska elementet i blodet, vilket framhävs i en separat färg i röntgenbilderna. Med hjälp av strålning studeras hjärtat regionen, och platser med blockerat blodflöde finns i den. Den punkt där det normala blodflödet (markerat av ett kemiskt element) plötsligt ger vägen till sin frånvaro (ingen glöd av markören injiceras) anses vara en trombus.

En blodpropp tas bort med specialinstrument. Vanligtvis är det en spetsig endoskopisk enhet. Vidare är det kärl som har genomgått blockering något uppblåst, så att även en del av trombusen bevaras bildas en lumen som är tillräcklig för blodflödet. Sedan implanteras en liten stent i problemområdet, som alltid håller venen i "öppet" tillstånd. Stenting minskar risken för återkommande anfall.

Denna praxis utförs även i mer än 10 större städer i Ryssland, men specialisternas uppgift är att distribuera den så att den når alla medicinska centra i landet. Den största svårigheten ligger i kostnaden för utrustning och kirurgi. Thrombolytics ensam kostar över tusen dollar. Införandet av sådana operationer är huvudämnet för moderna medicinska forum.

Hjälpen vid hjärtinfarkt måste utföras på kortast möjliga tid. Konsekvenserna av förseningar är i bästa fall funktionshinder och död i värsta fall. För att förhindra dessa problem ska en person med förkärlek för hjärtinfarkt eller hans släktingar alltid ha en telefon till hands och känna till nödnumret. Förekomsten av trombolytika är också ett önskvärt tillstånd, men detta dyra läkemedel är kanske inte tillgängligt för första hjälpen inom en snar framtid. På den ryska farmakologiska marknaden är den för sällsynt och dyr.

Det viktigaste som krävs av andra under en hjärtattack är att ta en person till sjukhuset så fort som möjligt eller ringa en ambulans. Resten ligger på axlarna av specialister. Försök inte att utföra en hjärtmassage (istället för att ringa en ambulans).