Orsakar tjock blodbehandling

Kroppens cirkulationssystem utför transportfunktionen, levererar syre och näringsämnen till cellerna och vävnaderna. Alla patologiska processer som påverkar det leder till störningar i de inre organen. Tjockt blod indikerar ett brott mot dess sammansättning.

Detta patologiska tillstånd karakteriseras av följande egenskaper:

 • ökad röda blodkroppsvolym;
 • ökade hemoglobinnivåer;
 • ökning av koncentrationen av blodkroppar och plasma (hematokrit).

Innan vi upptäcker varför tjockt blod bildas hos människor, bör det noteras att indikatorerna som beskrivs ovan förändras när människor mognar.

Om det patologiska tillståndet

Beslutet om vad man ska göra med tjockt blod beror på orsakerna som orsakade detta tillstånd. Det är viktigt att förstå att det aktuella problemet inte är en separat sjukdom. Det är ett symptom som indikerar en allvarlig patologi i människokroppen.

Blodet består av två komponenter:

 • blodceller, eller formade, element på vilka densiteten hos en vätska beror
 • plasma utgör den flytande delen.

Normalt är densiteten hos den första 1092-1095, den andra 1024-1050. Dvs., koncentrationen av bildade element överstiger alltid volymen av plasmanhalten. Den senare består av ca 91% vatten och 9% torrsubstans. Förutom dessa celler innehåller blod olika proteiner och salter.

Förhållandet mellan koncentrationen av blodkroppar och plasma, känd som hematokrit, är olika hos män och kvinnor. Detta beror på deras organismers fysiologiska egenskaper.

Bloddensitet eller viskositet beror på koncentrationen av två komponenter: fibrinogen och protrombin. Denna siffra kan dock öka efter en ökning av kolesterol, glukos och andra element.

Vilket leder till en ökning av hematokriten

Orsaken till tjockt blod kan vara olika patologiska processer. Liknande faktorer provocerar en ökning av hematokrit hos män och kvinnor. Men i det första fallet är det aktuella problemet som är vanligare på grund av de skäl som beskrivs ovan.

Det finns följande skäl för att öka hematokrit:

dehydratisering

Dehydrering sker i bakgrunden:

 • otillräckligt intag av vätska i människokroppen;
 • njurpatologier;
 • förlopp av diabetes
 • feber;
 • bor i en region med höga omgivande temperaturer;
 • kontinuerlig kräkningar orsakad av allvarlig förgiftning eller andra patologiska processer;
 • uthållig diarré som härrör från matförgiftning;
 • kronisk pyelonefrit.

Dehydrering hotar också en person med sjukdomar som åtföljs av feber. Denna reaktion av kroppen är avsedd att normalisera patientens tillstånd, vilket resulterar i ökad svettning och frekvent urinering.

Långvarig medicinering

Ett antal droger (främst syntetiska droger) med långvarig användning påverkar blodets tillstånd: dess plasma förlorar gradvis den flytande delen, vilket i sin tur leder till en ökning av hematokriten. Dessa fenomen kan orsaka:

 • läkemedel som används för att behandla binjurecortexpatologier (till exempel hydrokortison);
 • orala preventivmedel
 • diuretika;
 • droger avsedda att återställa erektil funktion.

Dessa tabletter kan endast användas efter att ha kommit överens om behandlingen med en läkare och i den dos som föreskrivs av en specialist.

Störning av metaboliska processer

I mag-, tarm- och leverpatologier oxideras några av de metaboliska produkterna inte tillräckligt och i denna form går in i cirkulationssystemet. Detta leder till en ökning av innehållet i formade element, inklusive glukos, samtidigt som samma plasmakoncentration upprätthålls.

Som ett resultat minskar mängden proteiner i cirkulationssystemet, vilket ytterligare provar frisättningen av vatten från blodet till fettvävnaden. Om detta problem indikerar utseende av ödem.

Problem med andningssystemet

Brott mot andningssystemet orsakar en minskning av mängden syre som kommer in i kroppen. Bristen på detta ämne provocerar hypoxi och blodoxidation.

Den sistnämnda omständigheten påverkar de formade elementen livskraftigt: de börjar ackumuleras i kärlen. Som ett resultat accelereras processen mot sönderdelning av blodkroppar och frisättningen av produkter som förvärrar den patologiska tillståndets gång.

Öka kolesterol

En ökning av blodkolesterol är känt som hyperkolesterolemi. Denna process ökar hematokriten. Samtidigt sker en förändring av blodviskositeten mot bakgrund av aktiv inträngning i plasma, inte bara av kolesterol, men också av andra faktorer: triglycerider, lipoproteiner.

Infektion av kroppen

Infektion av kroppen med olika infektioner eller parasitära livsformer leder till aktivering av immunsystemet. Cellerna tränger in i cirkulationssystemet, där de därefter dör, vilket ökar plasmakoncentrationen.

Denna process beror på det faktum att en del av leukocyterna ständigt ligger i tarmens submukosala skikt. En sådan organisation undviker ett tillstånd av överbeläggning. I händelse av en helminthisk eller infektiös patologi återvänder emellertid leukocyter till blodet, vilket leder till att viskositeten hos vätskan ökar.

Nervöverskott

Starka erfarenheter leder till ökade nivåer av olika komponenter i blodet: kolesterol, glukos och andra element. Samtidigt för att öka hematokriten är det nödvändigt att en person regelbundet upplever nervöverskott. Episodspänningar har liten effekt på cirkulationssystemet.

Samtidigt ökar den regelbundna frisättningen av adrenalin i blodet, som förekommer mot bakgrund av nervösa upplevelser, inte bara hematokrit, men påverkar också benmärgsfunktionerna negativt.

Andra faktorer

Det finns en hel del faktorer som framkallar utseendet av tjockt blod. De inkluderar också:

 • negativa miljöeffekter, rökning, exponering för kolmonoxid och avgaser;
 • antifosfolipid syndrom;
 • erythremi, där nivån av röda blodkroppar ökar;
 • leukemi;
 • myelom;
 • levercirros;
 • hepatit;
 • pankreatit;
 • åderbråck
 • termiska brännskador.

Felaktig diet är en annan ganska vanlig orsak till förtjockning av blodet. Utseendet av en sådan konsekvens förklaras av det faktum att efter att produkterna trängt igenom kroppen frigör immunsystemet många celler för deras rening från främmande element. Det vill säga, efter varje måltid blir humant blod lite tjockare.

Hos nyfödda

I nyfödda är blodtal betydligt annorlunda än hos vuxna och barn från ett år till det andra. De normaliserar över tiden. I synnerhet har nyfödda ett högt innehåll av hemoglobin och röda blodkroppar.

Dessa fenomen beror på att barnets kropp kommer in i en obekant miljö och reagerar i enlighet därmed. Runt om året återställs alla indikatorer och ligger nära dem hos vuxna.

Barnbarnsperiod

När ett barn föds uppstår allvarliga förändringar i kvinnans kropp. Ett antal av dem är nödvändiga för fullständig bildning av fostret. Vissa förändringar påverkar dock både moderns och det ofödda barnets tillstånd. En av dem är tjockt blod under graviditeten.

Ökad hematokrit hos kvinnor sker av följande skäl:

 • individuell fysiologi;
 • reducerat vattenintag;
 • otillräckligt intag av vitaminer och mineraler, vilka i stora mängder går till fostrets bildning;
 • brist på enzymer
 • tar järnhaltiga läkemedel som föreskrivs för lågt hemoglobin
 • Den aktiva användningen av livsmedel som är rika på proteinföreningar och kolhydrater.
 • mjältens aktiva arbete.

Dessutom uppstår tjockt blod under graviditeten på grund av flödet av ett antal patologier:

 • stor blodförlust
 • ökad koagulabilitet, vilket ofta leder till missfall
 • njurar, lever och tarmar
 • svår smärta

Ofta ökar hematokriten hos gravida kvinnor under en kort tidsperiod under inverkan av en separat faktor. Men när det kombineras blir kvinnans tillstånd försämrad.

Det är viktigt att förstå att tjockt blod hos gravida kvinnor är en skyddande reaktion i kroppen mot blodförlust under födseln. Det vill säga, under graviditeten hos ett foster, ökar alla kvinnor tillfälligt hematokrit. Att tala om svårighetsgraden av detta problem är endast möjligt om koncentrationen av plasma och likformiga element väsentligt överstiger den tillåtna frekvensen.

Eventuella komplikationer

Oftast diagnostiseras tjockt blod hos äldre. Detta förklaras av det faktum att människokroppen över tiden är värre vid hanteringen av dess funktioner, vilket leder till att nedbrytningsprodukterna släpps ut i mindre utsträckning. På grund av tjockt blod ökar belastningen på kardiovaskulärsystemet, vilket i slutändan leder till förekomsten av motsvarande patologier.

Risken för komplikationer med det aktuella problemet beror direkt på orsakerna till det.

Effekter hos vuxna

Ovan sägs att med tjockt blod finns en minskning av blodflödet. Särskilt starkt uppstår detta problem i nivå med små fartyg. Som ett resultat finns det en stagnation av vätskan, vilket leder till:

 • minskning av syre och näringstillförsel till cellerna;
 • stagnation av oxiderade produkter;
 • fria radikaler.

De beskrivna processerna bidrar till brott mot hemostas och hypoxi.

Dessutom ökar genomträngligheten av kärlväggarna på grund av långsammare blodflöde. Denna omständighet är en av huvudorsakerna:

 • bildning av aterosklerotiska plack;
 • bindning av blodproppar mellan sig, vilket blir en förutsättning för uppkomsten av trombos.

Dessa processer provocerar:

 • myokardinfarkt;
 • hjärtslag
 • tromboembolism hos lungartärsystemet;
 • död.

När den patologiska processen som behandlas utvecklas, observeras en förtjockning av myokardiumets väggar med efterföljande gallring. Som ett resultat utvecklas hjärtsvikt.

Minskat blodflöde bidrar också till utseendet av högt blodtryck (högt blodtryck), frekvent blödning.

Konsekvenser under graviditeten

Konsekvenserna för barnet under graviditeten mot bakgrund av utvecklingen av den patologiska processen som behandlas kommer att vara mycket svårare än för kvinnan. Tjockt blod orsakar följande negativa effekter:

 • åderbråck som påverkar underbenen
 • hypoxi hos ett oformat barn
 • trombos, stroke, hjärtinfarkt;
 • utvecklingsstörningar hos barnet;
 • upphörande av graviditetsframsteg
 • missfall.

Om inga åtgärder vidtas för att utspäda tjockt blod, är sannolikheten för barnets död extremt hög.

Klinisk bild

Problemet i fråga har inga specifika tecken. Det betyder att symtomen på tjockt blod inte tilldelas i en separat grupp. Följande tecken kan indikera förekomst av förhöjd hematokrit:

 • intensiv törst
 • dränering slemhinnor och hud;
 • utseende av andfåddhet;
 • låg belastningstolerans, muskelsvaghet;
 • aktiv hjärtslag utan någon uppenbar anledning
 • Utseendet av obehagliga känslor, lokaliserad bakom bröstet;
 • tyngd i huvudet;
 • känna sig lugn i extremiteterna.

En bebis med tjockt blod blir mer tårbart och dåsigt.

Sätt att identifiera problem

Innan du överväger hur tunt blod tjocknar, är det nödvändigt att döma hur man identifierar detta problem. För detta ändamål hålls följande händelser:

 • slutföra blodräkning
 • koagulogram, obligatoriskt för gravida kvinnor i händelse av patologiskt tillstånd
 • biokemisk analys;
 • glukos tolerans test;
 • urinanalys.

Alla studier utförs för att bestämma halten av formade element och deras avvikelse från normala indikatorer.

Drogterapi

Behandling av tjockt blod innefattar uppförande av aktiviteter som syftar till både utspädning och undertryckande av orsaken. För att uppnå dessa mål tilldelas:

 • förfaranden för återställande av ämnesomsättning
 • droger som förhindrar bildandet av blodproppar;
 • åtgärder för att eliminera tumörformationer.

Följande droger spelar en aktiv roll för att lösa problemet:

 1. Aspirin, Kardiomagnyl, Dipyridamol och Tirofiban. De bidrar till blodförtunning och normalisering av blodflödet. Dessa läkemedel är inte föreskrivna för följande patologier:
  • magsår och duodenalsår;
  • bronkial astma
  • leverdysfunktion;
  • hypertoni;
  • allergier mot medicineringskomponenter;
  • graviditet.
 2. Om dessa patologier identifieras, ersätts dessa läkemedel av andra: Neodicoumarin, Warfarin, Heparin.

Det är viktigt att notera att samtidig administrering av droger från första och andra grupper är förbjuden. Behandling av tjockt blod utförs under kontroll av ett koagulogram.

Terapi av den patologiska processen inkluderar också ingrepp och läkemedel som är utformade för att eliminera den underliggande sjukdomen. Därför bestäms behandlingsregimen beroende på patientens individuella indikatorer.

Normalisering av effekt

För att tunna blodet rekommenderas att gravida kvinnor och andra patienter granskar sin dagliga kost. Diet för det aktuella problemet innebär att vissa produkter avvisas. Vad som inte kan äta bestäms av den behandlande läkaren på grundval av individuella patientindikatorer.

Kostnäring omfattar följande villkor:

 1. Aktivt vätskeintag. Varje dag behöver patienten dricka upp till 1,5-2 liter vätska. Det rekommenderas att stoppa ditt val på rent, icke-kolsyrat vatten. Vätskan själv måste förbrukas under dagen.
 2. Minska saltintaget. Det förhindrar avlägsnande av vätska från kroppen, vilket orsakar bildning av ödem.
 3. Det finns fler produkter med askorbinsyra. Det bidrar till snabb utspädning av blod. Askorbinsyra finns i bär, frukter (grapefrukt, lime, citron), grönsaker, röd och orange.
 4. Lägg till kosten en mängd kryddor. Det rekommenderas att använda som kryddor för rätter:
  • gurkmeja;
  • oregano;
  • dill;
  • ingefära;
  • timjan.
 5. Använd rapsolja, olivolja och linolja.

Under behandlingen är det nödvändigt att överge:

 • mjölk och mejeriprodukter;
 • köttprodukter och konservering;
 • äggula
 • choklad-, kaffe- och högsockermat;
 • bageriprodukter.

Tillägget av kosten är utformad för att justera den dagliga fysiska ansträngningen i riktning mot minskningen. I det här fallet kan du inte helt överge dem.

Folkmedicin

Behandling med folkmedicin ger också positiva resultat. Det rekommenderas att endast använda sådana produkter efter samråd med en läkare.

Willow bark

 1. För att förbereda läkemedlet behöver du en tesked av växten och två glas kokande vatten. Blanda ingredienserna, de måste sättas på en långsam eld och laga mat i 20 minuter.
 2. Därefter bör kompositionen infunderas under sex timmar.
 3. Den färdiga medicinen tas i ett glas tre gånger om dagen.

Gingerrot

Växten måste krossas, blandas sedan med en liten mängd kanel och läggas till te. Kompositionen tas inte mer än tre gånger om dagen efter måltiden.

Vegetabilisk skörd

 1. För att tona blodet, är det nödvändigt att blanda i lika stora proportioner svartbärblad, hagtorn och rosenbärsbär, kalendula blommor.
 2. Efter slipning ska ta fyra matskedar av blandningen och utspätt med två koppar kokande vatten. Kompositionen kokas i 20 minuter och infunderas under en tid.
 3. Den färdiga produkten tas varje gång efter måltiden.

Det är möjligt att komplettera ovanstående behandlingsregimer med hirudoterapi. Att tillgripa denna procedur är endast tillåten efter samråd med en läkare, eftersom det har många kontraindikationer.

Som ett förebyggande av det aktuella problemet kan du använda tips som är relaterade till kostnäring. För att förhindra bildandet av tjockt blod rekommenderas det också att träna regelbundet, hålla en aktiv livsstil och ge upp dåliga vanor.

Vilka livsmedel tjocknar mänskligt blod - en lista över de 10 mest effektiva

Ökad blodviskositet är en av de vanligaste orsakerna till kroniska sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Vad är det "tjocka blodet"? Detta är ett tillstånd där det har en ökad koncentration av de enhetliga elementen som den består av.

Denna fördel protrombin och fibrinogen, men som ofta förknippas med hög viskositet av den höga koncentrationen av röda blodkroppar, blodplättar, vita blodkroppar, hemoglobin, glukos, kolesterol, lipidföreningar och så vidare.

Och den främsta orsaken till allt detta är fel mat och mat, från vilken en person får alla mikronäringsämnen. Vilka produkter är mest "skadliga" i detta avseende? Vilka förtjockar blodet? Låt oss vända oss till officiell forskning för information.

Allmän information

I de flesta fall måste blodet spädas ut. Detta krävs till exempel med ateroskleros, med en tendens till trombos, åderbråck.

Det är för tjockt blod som orsakar blodproppar och de leder i sin tur hjärtattacker, stroke, hjärtsviktssyndrom och andra vanliga sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Men i vissa fall kan en persons blod vara för "flytande" och tvärtom måste vara tjockare. I diabetes mellitus reduceras till exempel blodkoagulering på grund av den låga koncentrationen av blodplättar. En liten förtjockning av blodplasma i detta fall gör det möjligt att påskynda läkning av sår, sakta ner processen för att tvätta ut kalium från kroppen. Förresten, samma sak händer med anemi.

Hur hittar du ditt blods nuvarande viskositet? Det enklaste alternativet är att ge en generell analys följt av upprättandet av hematokritnumret (vilket är det numeriska förhållandet mellan de enhetliga elementen i plasma). En sådan analys kan tas i någon offentlig eller privat klinik.

En signifikant avvikelse från normen indikerar en obalans mellan de bildade elementen och kräver en mer detaljerad studie av patientens fysiologiska tillstånd.

Topp 10 produkter som ökar blodets viskositet

Blodviskositeten i de flesta fall har den centrala effekten en daglig mänsklig kost. Vilka produkter ökar dens densitet och vad är orsaken? Nedan ser du en lista över de mest effektiva produkterna från vilka blodet tjocknar.

1. Socker

Detta är en av de mest "skadliga" produkterna med hög blodviskositet. Överskott av kolhydrater i kroppen ackumuleras i form av glykogen i levern. Och om det inte "hävdas" av kroppen (för utsläpp av energi), så syntetiseras det till fettföreningar. Enkelt uttryckt - lipider, som bara går in i blodomloppet, förorsakar bildandet av blodproppar.

Modern man konsumerar socker cirka 15 gånger mer än i slutet av 1800-talet. Samtidigt har flertalet fysisk aktivitet minskat avsevärt (nästan varje tredje person har stillasittande arbete). Det är därför som socker idag ofta kallas "vit död" av läkare själva - det är den främsta orsaken till kroniska sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, högt blodtryck, leversjukdom och mag-tarmkanalen.

2. Potatis

Denna grönsak innehåller en stor mängd tanniner som bidrar till blodförtjockning. Och det innehåller även stärkelse, som syntetiseras till enkla och komplexa kolhydrater. Och de, som nämnts ovan, med ett överskott av transformerade till lipidföreningar som ökar blodviskositeten.

Den stekte potatisen är särskilt skadlig, eftersom det också är en fetträtt. Mindre skadligt - kokt eller bakat (men det rekommenderas att blöda skalade potatis i några timmar i kallt vatten - detta hjälper till att "tvätta ut" en stor andel stärkelse).

3. Bananer

De är en av de största naturliga källorna till sockerarter i frukt (främst fruktos), vilket ökar blodets viskositet.

Enligt nutritionists är det tillåtet att äta upp till 2 små bananer dagligen, och även 2 gånger mindre för barn. Och det är sant på villkor att människor helt vägrar från söta efterrätter.

4. Animaliska fetter

Mjölkprodukter är kända för att kondensera blod. Dessutom är innehållet i animaliska fetter högt i alla slags korv. Här kan du lägga till smör, olika typer av ost, gräddfil och så vidare.

Animaliskt fett absorberas inte lika bra och snabbt som grönsaker, men det framkallar en kraftig ökning av lipidenivåerna i blodet.

5. Kolsyrade drycker

I många av dem är sockerhalten cirka 25-40%. Till exempel, i den populära "Coca-Cola" - bara så mycket.

Och till och med kalorierfria kolsyrade drycker leder till en ökning av blodviskositeten, eftersom de använder sötningsmedel, och oftare - fenolftalin (eller dess derivat). Särskilt skadliga olika energier.

Det är också värt att nämna att någon läsk accelererar processen med glukosabsorption i blodet genom väggarna i mag-tarmkanalen, vilket leder till en kraftig ökning av sockernivåerna.

6. Alkohol

I vilken form som helst, påverkar alkohol blodtätheten, eftersom kalium aktivt används för splittring och utsöndring från kroppen (som utsöndras genom njurarna, varför en person har frekvent uppmaning att urinera).

Öl och andra drycker på hoppmalt är särskilt farliga för blod, eftersom förberedelserna tillför en stor mängd socker till vorten (det är tack vare honom att drycken passerar genom jäsning).

7. Bovete gröt

Även om användningen av bovete och hjälper till att undvika ateroskleros ökar samtidigt viskositeten hos blodet på grund av det höga innehållet av lecitin och dess derivat.

Men det rekommenderas att använda det i diabetes mellitus, i början av anemi - det hjälper verkligen att normalisera blodpropp.

8. Bröd från vetemjöl

På grund av dess höga glukoshalt rekommenderas det att inte inkludera diabetiker i kosten. I det här fallet framkallar alla bageriprodukter baserat på vetemjölk högt glykemiskt index, det vill säga deras användning ett skarpt hopp i blodsockernivån.

Från sådant bröd är det bättre att vägra överhuvudtaget, ersätta det med råg, eller ännu bättre - med kornbröd (med fullkornsmjöl). Detta kommer inte bara att balansera viskositeten hos blodet utan också att ge kroppen fiber - det är nödvändigt för normal funktion av mag-tarmkanalen.

9. Valnötter

De har ett högt innehåll av tanniner, vilket gör blodet mer tätt och tjockt.

Men du bör inte helt överge nötter, eftersom de också innehåller omega-3 omättade syror - de är nödvändiga för att hjärnan ska stimulera intercellulära metaboliska processer.

10. Rowan

Den innehåller en stor mängd vitamin B6, vilket förbättrar blodkoagulering och reglerar blodplättsbalansen.

Samtidigt ökar ett överskott av detta vitamin effekten av erytrocytspikarna, vilket ökar sannolikheten för blodproppar i kapillärerna (där blodflödeshastigheten saktar ner). Dessutom ökar blodets densitet både rött och svart aska. Rowan - nästan den enda bär som tjocknar blod.

Vilken typ av mat spädar den ut?

Men för snabb blodförtunning rekommenderar nutritionists att äta följande effektiva produkter som minskar blodviskositeten och förhindrar blodproppar:

 1. Sura bär. Nästan alla bär innehåller askorbinsyra (vitamin C), vilket påskyndar processen att dela upp lipidföreningar i blodplasma. Citron och många citrusfrukter har en liknande effekt.
 2. Vitlök. Det innehåller ett brett spektrum av phytoncider och organiska syror, vilket också stimulerar kolesterolspaltning. Samtidigt hjälper eteriska oljor kroppen att snabbt avlägsna alla typer av toxiner (i synnerhet natriumföreningar).
 3. Mulberry. Rik på vitaminerna B1, E (är en antioxidant), som motstår oxidation av röda blodkroppar och deras lödning. Samtidigt behöver du bara äta 15-20 gram morber för att normalisera hematokritvärdet.
 4. Olivolja. Den har praktiskt taget inget lågt kolesterol, men en stor mängd omega-3-syror. Allt detta bidrar till lipidmetabolism.
 5. Betor. På grund av den stora mängden fibrer, som den innehåller, behåller vätska i tjocktarmen. Detta ökar koncentrationen av kalium och minskar natrium (vilket ökar blodets alkalitet).
 6. Ingefära. Om vetenskapsmän ska tros, innehåller den över 20 eteriska oljor och organiska syror. De hjälper i sin tur till att eliminera toxiner och minska koncentrationen av kolesterol. Den enda försiktigheten - de ska inte missbrukas, eftersom detta kan orsaka gastrit eller förvärring av magsår.
 7. Vatten. Det vanligaste dricksvattnet är grunden för blodplasma, det är också nödvändigt för kroppen att reglera saltbalansen. Läkare rekommenderar att man dagligen dricker minst 1,5 liter vatten och under aktiv fysisk ansträngning - ca 3 liter.

Observera också funktionaliteten i bukspottkörteln. I vissa människor producerar det inte vissa grupper av enzymer, vilket leder till ackumulering av glukos och fetter från vissa produkter (till exempel från mjölk). I detta avseende bör du rådfråga en gastroenterolog och vid behov utesluta vissa produkter från kosten (även om de i början bör minska blodets tjocklek och densitet).

Vi föreslår också att du läser denna tabell:

Intressant video

Vi föreslår att du visar dessa videoklipp för en bättre introduktion till ämnet:

Blodviskositet

Blodviskositet är en mycket viktig indikator på människors hälsa. Med detta begrepp avses förhållandet mellan antalet bildade element och blodplasma. Ökad viskositet påverkar hjärtats, blodkärlens och alla inre organens tillstånd. I närvaro av ett sådant tillstånd bär det kardiovaskulära systemet ut snabbare, det finns risk för blodproppar och andra negativa manifestationer.

Tecken på förändringar i blodviskositet

Mänskligt blod består av formade element (leukocyter, erytrocyter, blodplättar) och den flytande delen (plasma). I den normala delen av de enhetliga elementen är inte mer än 45% och inte mindre än 40%. Om denna mängd ökar är det fråga om ökad blodviskositet. Om leukocyterna, blodplättarna och röda blodkroppar upptar mindre än 40% är det vanligt att prata om låg viskositet.

För att bestämma den ökade densiteten kan vara på sådana manifestationer av patienten:

 • minskad synskärpa;
 • tinnitus;
 • tyngd i benen;
 • känsla av torr mun
 • frekventa huvudvärk;
 • minskad prestanda, dåsighet;
 • domningar i benen;
 • känslan av gåsbröst;
 • apati, irritabilitet, manifestationer av depression.

Varför blodet tjocknar

Ett tillstånd som ökad blodviskositet kan orsakas av olika orsaker. Bland dem är:

 • brist på enzymer. Detta är en medfödd eller förvärvad sjukdom där en otillräcklig mängd matsmältningsenzymer syntetiseras i människokroppen. På grund av att maten inte är helt uppdelad, förorenas blodet av sönderdelningsprodukter, vilket orsakar vidhäftning av röda blodkroppar, syrehushållning av vävnader.
 • dålig kvalitet på förbrukade vatten. Dåligt vatten påverkar blodets sammansättning, vilket leder till en ökning av viskositeten.
 • en stor belastning på levern. På grund av bristen på mineraler och vitaminer kan levern inte längre klara sina uppgifter. Detta leder till en ökning av antalet bildade element i blodet. En negativ effekt på levern missbruk av rökt, kryddig, salt, sura rätter. Destruktionspåverkan på alkoholens kropp;
 • uttorkning. Om en person inte spenderar tillräckligt med vatten under intensiv fysisk ansträngning kan detta ge upphov till ökad blodtäthet. Dessutom är orsaken till uttorkning diarré, som får ett stort antal diuretika, kräkningar och andra tillstånd.
 • mjälte dysfunktion. Hyperfunktion i mjälten leder till en kränkning av förhållandet mellan plasma och likformiga kroppar.

På grund av en ökning av viskositeten cirkulerar blodet kraftigt genom kroppen, vilket leder till att alla organ och system fungerar, är hjärtat tvunget att arbeta i ett intensivt läge, eftersom det är svårt för det att övervinna tjockt blod.

Orsaker till låg viskositet

Ibland minskar blodtätheten. Även om likvidisering diagnostiseras mindre ofta än ökad viskositet är tillståndet ett allvarligt hot mot patientens hälsa och liv. Denna indikator är särskilt viktig för kvinnor i de sista etapperna av att bära ett barn. När du öppnar blödningen för att stoppa kan det vara mycket svårt, ofta dödligt.

Minskad blodviskositet uppträder hos människor mot bakgrund av följande tillstånd:

 • tar droger som innehåller acetylsalicylsyra under en lång period;
 • heparinbaserad läkemedelsdosering;
 • vitamin K-brist;
 • kalciumbrist;
 • maligna tumörer som provocerar en minskning av syntesen av likformiga element;
 • allvarliga allergiska reaktioner
 • leverpatologi. Funktionens nedsatta funktion leder till en minskning av produktionen av protrombin och fibrinogen, vilket medför en minskning av blodviskositeten.

Vid diagnostisering av ovan beskrivna sjukdomar är patienten skyldig att regelbundet donera blod för laboratorietestning för att identifiera ett hälsofarligt tillstånd i tid.

Vad är farlig patologi

En minskning av viskositeten är farlig vid blödningstillväxten, särskilt hos patienter som har lidit allvarliga skador, liksom hos kvinnor under förlossningen. Det är ganska svårt att stoppa blödningen hos sådana patienter, särskilt om det inte var möjligt att tillhandahålla tidig assistans och leverera personen till sjukhuset.

Med ökad viskositet är faran följande tillstånd:

 • stroke;
 • ischemisk infarkt;
 • vaskulär trombos med efterföljande vävnadsnekros.

Båda tillstånden (ökad och minskad koagulabilitet) är inte oberoende sjukdomar. De provoceras av andra patologier. Risken för komplikationer beror på svårighetsgraden av sjukdomen som orsakade ett blodbrott.

diagnostik

För att diagnostisera ökad eller minskad blodviskositet måste patienten ge en generell analys som visar antalet erytrocyter, hemoglobin, erytrocyt sedimenteringshastighet och andra indikatorer. En annan obligatorisk analys är hematokrit. Det låter dig identifiera förhållandet mellan plasma och formade element. Koagulogrammet bestämmer hemostasstillståndet.

I modern medicinsk praxis hjälper en speciell enhet, en viskosimeter, också till att bestämma blodviskositeten. Under provet tar doktorn upp destillerat vatten i en av enhetens pipetter och blod i den andra. Därefter är båda behållarna anslutna, ett vakuum bildas inuti. Kolonnerna av vatten och blod börjar röra sig med olika hastigheter, vilket gör det möjligt att uppskatta viskositeten. Baserat på de erhållna uppgifterna upprättar den behandlande läkaren en lämplig diagnos, föreskriver den nödvändiga behandlingen.

Hög viskositetsbehandling

Hur man minskar blodets viskositet? För att minska antalet bildade element kräver patienten speciell terapi, inklusive behandling av den patologi som provocerade detta tillstånd. Dessutom föreskrivs patienten en diet och droger som sänker tätheten av leukocyter, erytrocyter och blodplättar.

Det finns ingen specifik behandling. Behandlingens taktik beror alltid på patientens kliniska bild. De allmänna principerna för bekämpning av hög viskositet innefattar korrigering av metaboliska processer, förebyggande av blodproppar, behandling av tumörer av hematopoetisk vävnad.

Drogbehandling

Det huvudsakliga läkemedlet som används för att minska blodets viskositet är aspirin. Läkemedlet minskar viskositeten, förhindrar bildandet av blodproppar. Trots att läkemedlet säljs utan recept, rekommenderas det inte att utföra självbehandling med hjälp. Dosen och regimen för aspirin beror på patientens egenskaper och väljs uteslutande av en läkare.

Bland de andra droger som används i sjukdomen är det nödvändigt att framhäva följande:

Ett eller annat läkemedel är föreskrivet med hänsyn till diagnos av en person, eftersom ökad viskositet är en följd av olika patologier. Curantil ordineras ofta till kvinnor i positionen. Förutom förmågan att tona blodet stärker den venerna och kapillärernas väggar, har en immunmodulerande effekt.

Patienter med åderbråck rekommenderas att ta Curantil i kombination med Lioton. En sådan läkemedelsförening hindrar bildandet av blodproppar, ökar blodcirkulationen genom kärlen. När trombospatienter förskriver läkemedel som warfarin och heparin.

Eventuella läkemedel som används under strikt övervakning av en läkare. Självbehandling i detta tillstånd är oacceptabelt.

Strömfunktioner

En speciell diet hjälper till att minska blodets viskositet. I medicinsk praxis kallas det tabellnummer 10. Denna mat ordineras ofta för olika kardiovaskulära patologier, vid återhämtning efter hjärtattack, med ateroskleros, koronar hjärtsjukdom.

Följande produkter bidrar till att minska den ökade blodtätheten:

 • bär - blåbär, körsbär, jordgubbar, vita och röda vinbär, krusbär, tranbär,
 • frukter - apelsiner, citroner, persikor, äpplen;
 • grönsaker - gurkor, tomater, betor;
 • kryddor - vitlök, ingefära, peppar, kanel;
 • svart choklad, kakao, kaffe.

Dessa är bara några produkter som har en positiv effekt på kroppen. Du kan lära dig mer om dieting från en nutritionist eller närvara läkare.

Folkbehandling

Med doktors tillåtelse kan du försöka hjälpbehandling med hjälp av folkmedicinska lösningar. För att göra detta, använd läkning av vissa örter och växter. Gula klövergräs, hagtornsbär, ängssöt, valerianrot, citronbalsam, svarta blad och andra har gallringsegenskaper. Örter kan bryggas och berusas istället för te individuellt eller tillsammans. På dagen får man inte dricka mer än ett glas terapeutisk dryck.

Linfrö har en bra utspädning och antitrombotisk egenskap. Produkten bidrar till att fastställa metaboliska processer, ta bort överflödigt kolesterol, förhindra utvecklingen av ateroskleros. Det rekommenderas att du dricker olja i en matsked efter att ha sovit på en tom mage. Behandlingstiden ska vara 2 veckor, sedan en paus och upprepa behandlingen.

Ett annat effektivt verktyg är äppelcidervinäger. Denna produkt hjälper till att eliminera toxiner, toxiner och andra negativa produkter från kroppen. Dricka vinäger bör vara i 1,5-2 månader, 2 teskedar, spädda i ett glas vatten.

Hur man hanterar låg viskositet

Att öka antalet bildade element är mindre vanligt hos patienter än ökad densitet. Ökad viskositet av blodets normala dricksläge, vägran att ta långa heta bad, aktuell temperaturreduktion i olika sjukdomar.

Oavsett orsaken till överträdelsen av förhållandet mellan plasma och enhetliga element är det viktigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att normalisera blodet. Tidig diagnos av patologin och kompetent behandling av sjukdomen kommer att bidra till att förhindra eventuella komplikationer, bevara patientens hälsa och liv.

Varför har en person tjockt blod, hur man tunna?

Tjockt blod är inte en självständig sjukdom, men ett symptom som uppstår med olika störningar i kroppen. Om du inte startar tidig behandling, kommer destruktiva och ibland irreversibla processer att börja ske i många organ och system.

Blod tjocknar när det fungerar i kroppen

Blodviskositeten är normal

Tjockt blod (ökat viskositetssyndrom) inträffar med en ökning av hematokritvärdena, ett brott mot förhållandet mellan enzymerna och plasma.

Blodviskositeten mäts med en viskosimeter - hastigheten hos blod och destillerat vatten jämförs med en anordning. Helst bör blodet flytta 4-5 gånger långsammare än vatten, viskositetshastigheten är 1,4-2,2 enheter. Den relativa viskositeten hos helblod hos män är 4,3-5,7 enheter, hos kvinnor - 3,9-4,9. Bloddensiteten är 1,050-1,064 g / ml.

De första kliniska tecknen på sjukdomen börjar dyka upp om indikatorerna överstiger 4 enheter.

Hos nyfödda är hemoglobin och leukocytnivåer högre än hos vuxna, så viskositeten är 10-11. Vid slutet av den första månadens liv sjunker barnets prestanda till 6, och minskar sedan gradvis.

Graden av blodviskositet hos kvinnor och män

På ungdomar, på grund av hormonell justering i kroppen, ökar plasmaviskositeten något, det räcker med att justera dagregimen, för att göra rätt meny så att indikatorerna normaliseras.

Orsaker till tjockt blod

Kvalitetsindikatorer för plasma beror på många faktorer - näring, inre organens arbete, dagens sätt. Stress, missbruk orsakar nästan alltid utvecklingen av högviskositetssyndrom.

Från vilket blod som tjocknar - fel i näring:

 1. Passion för snabba kolhydrater, proteinmat. Godis ökar mängden glukos och proteinfoder innehåller många aminosyror som är ospädda i blodet - alla dessa faktorer bidrar till utvecklingen av högviskositetssyndrom.
 2. Ökat kolesterol med regelbunden användning av alkohol, snabbmat, fett och andra ohälsosamma livsmedel.
 3. Förgiftning av kroppen med tungmetaller, bekämpningsmedel som ackumuleras i grönsaker och frukter när de bearbetas med potenta kemikalier.
 4. Avitaminos - ökad densitet observeras när det saknas askorbinsyra och B-vitaminer i kroppen.

Den främsta orsaken till ökad viskositet är uttorkning, bristande överensstämmelse med vattenregimen, användning av kranvatten av dålig kvalitet.

Överskott av kolesterol förtär blod

Vilka sjukdomar ökar blodviskositeten

Men alltid tjockt blod är ett tecken på en ohälsosam kost eller livsstil, ofta utvecklas ett patologiskt tillstånd mot bakgrund av allvarliga sjukdomar. Huvudskälet är kärlsjukdomar, åderbråck, kroniskt hjärtsvikt.

Vilka problem kan indikera ökat viskositetssyndrom:

 • njursjukdomar - kroppen har inte tid att rensa sig för produkterna av proteinfördelning, när de går in i blodet orsakar de försurningen
 • leversjukdom - med hepatit, cirros reducerar blodproteinsyntesen, vilket påverkar vätskans sammansättning negativt
 • minskning av enzymatisk aktivitet i pankreatit, cholecystit, dysbakteriös - livsmedel är inte fullständigt smält, underoxiderade partiklar tränger in i blodomloppet;
 • virus-, bakterieinfektioner, parasitinfektion;
 • långvarig temperaturökning
 • inre blödning
 • onkologiska patologier - myelom, vissa former av leukemi;
 • diabetes, andra endokrina sjukdomar;
 • mjölkens hyperfunktion;
 • problem med andningsorganens organ
 • omfattande termiska brännskador.

Hepatit C förtorkar blod

Symtom på blodproppar

Syndrom med ökad viskositet har en suddig klinisk bild, det kan endast identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av test. Men det finns några symtom som kan indikera förekomst av patologi.

Viktiga funktioner:

 • frekventa huvudvärk;
 • tinnitus;
 • suddig syn, riva, minnesproblem
 • kronisk trötthetssyndrom, svaghet, sömnighet, generell sjukdom;
 • kramper, domningar, stickningar i armarna och benen, benen är nästan alltid kalla;
 • huden blir klar, torr;
 • stark törst
 • depressiva tillstånd.
Om blodet blir klibbigt och visköst, är personen orolig för högt blodtryck, andfåddhet, frekventa näsblod och noder börjar bulla på venerna.

Visionen kan försämras på grund av förtjockning av blodet.

Vilken läkare ska kontakta?

Om det finns tecken på ökad plasmaviskositet, är det nödvändigt att besöka en allmänläkare, efter en undersökning och inledande diagnos kan läkaren ge vägledning till en kardiolog, en endokrinolog, en gastroenterolog, en onkolog.

Hur bestämmer man blodtätheten?

För att veta viskositetsnivån är det nödvändigt att genomgå en noggrann undersökning, eftersom ökningen av prestanda uppstår i olika sjukdomar.

Vilka tester behöver du för att passera:

 • ett kliniskt blodprov - ett syndrom med ökad viskositet utvecklas med högt hemoglobin och ESR, en ökning av röda blodkroppar, en minskning av blodplättar;
 • analys för att bestämma hematokrit nivå;
 • bestämning av blodpropp
 • koagulogrammet - metoden bidrar till att bestämma tillståndet av hemostas
 • beräkning av tromboplastintid

För att bestämma viskositetsnivån måste du skicka ett blodprov

Endast på grundval av laboratorieforskningsresultat kan en läkare diagnostisera ett syndrom med ökad viskositet, ytterligare diagnos kommer att inriktas på att identifiera orsaken. En person kommer att behöva göra ett EKG, ultraljud, MR och CT, endoskopi, gör biokemi, test för tumörmarkörer.

Vad ska man göra med tjockt blod

Vid diagnosering av ett syndrom med ökad viskositet är det nödvändigt att börja behandla läkemedel, följ en speciell diet, alternativ medicin kan tas som en stödjande och hjälpterapi.

Blodförtunnare

Vid hög viskositet syftar behandlingen till att eliminera sjukdomen som har blivit orsaken till ökad densitet, förebyggande av trombos.

Än att tona blodet:

 • läkemedel baserade på acetylsalicylsyra - Aspirinkardi, Cardiomagnyl, Cardiopyrin, de eliminerar viskositeten, har en trombolytisk effekt;
 • direktverkande antikoagulantia - Heparin, Curantil;
 • Dihydroquercithin, Capilar - läkemedel stärker blodkärlens väggar, påskyndar processen för regenerering, förhindrar oxidation av fetter i cellmembran;
 • droger för att eliminera manifestationer av åderbråck - Lioton;
 • Heparin tabletter - förbättrar plasmakvalitetsindikatorer;
 • medel för att bekämpa överflödig blodsyra - Alka-Mine.

Dessutom bör du ta vitaminkomplex med högt innehåll av askorbinsyra, vitaminer i grupp B.

Capilar - ett sätt att stärka blodkärlens väggar

Behandling av folkmedicinska lösningar

Vissa medicinska örter och växter bidrar till att göra blodet mindre visköst, men att ta folkmedicin är bättre i kombination med läkemedel.

Hur man eliminerar blodproppar hemma:

 1. Häll 200 ml kokande vatten 10 g krossade torra hästkastanjblomställningar, simma på låg värme till kokning, lämna i en sluten behållare i 6 timmar. Drick hela dosen av medicinering under dagen i små sippor. Behandlingstiden är 15-20 dagar.
 2. Häll 220 ml kokande vatten 2 msk. l. gräsklöver, simma på minsta värme i 10 minuter, sval, spänning, ta 50 ml buljong tre gånger om dagen.
 3. Koka 400 ml kokande vatten 1 tsk. pilbark, koka blandningen på låg värme i 20 minuter, lämna i en sluten behållare i 4-5 timmar. Drick 180 ml tre gånger om dagen.
För att upprätthålla optimal plasmadensitet är det nödvändigt att rulla 10-15 ml solrosolja i munnen före frukost varje morgon, du behöver inte svälja den, du ska spita ut den när den blir vit.

Mat i förtjockningen av blod

Diet hjälper till att eliminera mindre viskositet, förhindra utveckling av patologi.

Lista över användbara produkter:

 • lök, vitlök, tomater, betor, kucchini, gurkor;
 • groddspannmål;
 • olja från linfrö, solros, olivlökar;
 • citrusfrukter, tranbär, jordgubbar, hallon, blåbär, granatäpple;
 • ingefära;
 • råa nötter;
 • magert fisk och skaldjur;
 • kyckling och kaninkött
 • mörk choklad;
 • kryddor och kryddor - gurkmeja, oregano, timjan.

Mörk choklad är bra för förtjockning av blod.

Godis med hög sockerhalt, bakverk av vita mjölslag, söta kolsyrade drycker, konserverad mat, fet, rökt mat bör uteslutas från kosten, det är nödvändigt att minska saltintaget. Förteckningen över förbjudna livsmedel innefattar bukvete, mejeriprodukter med hög fetthalt, kål, linser, bananer,

Vad hotar att tjockna blodet

Villkoren för hela organismen beror på blodets kvalitetsindikatorer, därför kan syndromet med ökad viskositet leda till utvecklingen av allvarliga livshotande sjukdomar.

Konsekvenserna:

 • ackumulering av blodproppar i små kärl med efterföljande vävnadsnekros;
 • blockering av portalvenen, mesenteriska kärl;
 • hjärtinfarkt;
 • stroke;
 • peritonit;
 • dysfunktion i hjärnan;
 • dold blödning.

Om blodet är mycket tjockt måste hjärtat lägga mer ansträngning i dess framsteg, vilket leder till snabb åldrande och försämring av organet.

På grund av det tjocka blodet hos människor bildas ofta blodproppar.

förebyggande

För att undvika blodförtjockning måste du följa dricksregimen - använd 1,5 liter renat vatten utan gas, grönt te utan socker, i varmt väder och med ökad fysisk ansträngning bör mängden vätska ökas till 2,5 liter per dag.

Hur man förhindrar hög viskositetssyndrom:

 • ge upp dåliga vanor
 • ät ordentligt och regelbundet
 • få tillräckligt med sömn, undvik stress, fysisk och mental utmattning
 • flytta mer;
 • årligen genomgå en rutinbesiktning.

Vandring är bra för hälsan

Ökad blodviskositet är en orsak till en allvarlig omfattande undersökning av kroppen, efter att ha identifierat orsakerna till patologi, är det nödvändigt att börja behandla läkemedel, granska kosten och dagliga doser, öka mängden vätska som konsumeras.

Betygsätt den här artikeln
(6 betyg, i genomsnitt 4,83 av 5)

Vad ska du göra om du har tjockt blod [Risken för tjockt blod]

Vi vet väl att det är nödvändigt att utföra förebyggande av kardiovaskulära sjukdomar, för att stärka hjärtmuskeln, och mycket ofta uppmärksammar vi inte blodets tillstånd. Men blod är den främsta levnadsmiljön, på vilken kvalitet alla processer som förekommer i organ och celler beror. Det hela kardiovaskulära systemet, och i sista hand hälsan hos hela organismen, beror på blodets tillstånd. Låt oss se vad som är tjockt blod och orsakerna till dess förtjockning.

Blod består av två delar: plasma (flytande del) och enhetliga element som är suspenderade i det (erytrocyter, leukocyter och blodplättar).

Huvudfunktionen hos blodet är transportfunktionen. Det består i överföring av blod från andningsgaser (syre och koldioxid), hormoner, mineraler och många andra ämnen till organ och vävnader.

När blodkvaliteten försämras, särskilt förtjockning, försurning, ökning av kolesterol, blodsocker, etc., hindras dess transportfunktion, vilket leder till störningar av redoxprocesser i hela kroppen, inklusive hjärtan, hjärnan, leveren, njurarna och etc. Det är därför det är så viktigt att behålla blodets kvalitet inom optimal homeostas.

Orsakar blodproppar

Tjockt blod innebär att dess viskositet ökas. Ett antal faktorer påverkar blodtätheten. Denna skada på blodkärlens väggar, onormal leverfunktion, vilket leder till avvikelser i den kemiska sammansättningen och ökad plasmafiskositet, förändringar i tillståndet av cellemembran av erytrocyter och blodplättar, vilket leder till deras aggregering (ökad vidhäftning av dessa celler). Orsaken kan vara en stor mängd röda blodkroppar, hemoglobin eller blodplättar, vilket leder till en överträdelse av förhållandet mellan cellmassa och flytande blod. Syreförsäkring av kroppen, strålning, brist på vitaminer och mineraler som är involverade i produktionen av hormoner och enzymer, mjölkens hyperfunktion, som spelar en stor roll i processen med blodbildning, närvaron av parasiter i kroppen, leder också till blodproppar.

Mycket ofta är den främsta orsaken till tjockt blod en brist på vatten i kroppen. Om kroppen saknar vatten för sin vitala aktivitet, extraherar den den från blodet, vilket leder till en minskning av den flytande delen av blodet och det blir mer visköst.

Diabetes, alkoholintag, rökning, hypotermi och jämn stress kan leda till förtjockning av blodet.

Vad känner en person om han har tjockt blod?

Ökad blodviskositet utmärks inte av några karakteristiska symptom.

Blodförtjockning åtföljs ofta av generell svaghet, sömnighet, huvudvärk, minnesförlust, förvirring, trötthet, depression. Många verkar torr mun, blodtryck stiger. På benen kan det förekomma venösa knutor, benen är ständigt kalla.

Sådana symptom kan förekomma i många andra sjukdomar, och vi sällan associerar vår dåliga hälsa med närvaron av tjockt blod.

Ibland finns inga symtom alls och hyperkoagulering detekteras av en slump under blodprov. Det är därför årliga läkarundersökningar är så viktiga.

Hur bekräftar du rädslan att du har tjockt blod?

För att avgöra om du verkligen har tjockt blod måste du klara av följande prov: Fullständig blodtal, blodkoagulering och blödningstid, koagulogram, hematokrit (summan av alla blodelement - röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, i förhållande till den totala blodvolymen ).

Ta blodprov

Vad är risken för tjockt blod?

Tjockt blod leder till långsammare blodflöde, vilket leder till syrehushållning och störning av trofiska organ. Den mest hemska konsekvensen av ökad blodviskositet är bildandet av blodproppar.

Om tiden inte tar uppmärksamheten på symtomen och inte eliminerar orsakerna till blodförtjockningen, kan det finnas mycket obehagliga konsekvenser.

Tjockt blod kan orsaka högt blodtryck, hjärtsvikt, ateroskleros, trombos, hjärtinfarkt och stroke.

Ofta är tjockt blod i äldre människor, men det finns en tendens att öka antalet ungdomar och medelålders människor med denna patologi. Hos män är ökad blodviskositet vanligare än hos kvinnor.

Risken för hjärtinfarkt är mycket hög hos unga män med ett ökat antal röda blodkroppar och hemoglobin, som inte uppmärksammar deras hälsa. Men att eliminera orsakerna till förtjockning av blodet kunde de ha undvikit det.

Mest tjockblod är hos äldre

Vad ska du göra om du har tjockt blod

För att lösa problemet med tjockt blod ordinerar läkare vanligtvis Aspirin (1/4 piller per dag) och andra läkemedel baserade på det (Aspirin Cardio, Cardiopyrin, Cardiomagnyl, Thrombo ASS) och Coumadin (Warfarin).

Förebyggande av blodproppar och behandling av folkmekanismer

Här är några enkla tips:

Drick mer vatten!

Många människor dricker mycket lite rent vatten, ersätter det med te, kaffe och söt läsk. En vuxen ska dricka 2 - 2,5 liter vätska per dag, varav minst 1 l. bör vara klart vatten. I värmen ännu mer. Lär dina barn att dricka vatten. Naturligt vatten är en mycket kraftfull botemedel mot blodproppar och blodproppar.

Följ kosten med tjockt blod.

Om du har tjockt blod måste du övervaka din diet. Uteslut från din diet feta och stekta livsmedel, rökt kött, konserver och pickles. Rekommenderas inte socker och andra sötsaker.

Det bör begränsa de produkter som förtär blodet. Här är en lista över dem: köttbuljonger, fett kött, korv, jellierat kött, bananer, mango, kål, grädde, vitbröd, chokeberry, viburnum, linser, druvsaft, rosenkål, bovete.

Men var inte upprörd, det finns en massa läckra matar som tvärtom hjälper till att tona blodet.

Blodförtunnande produkter: vitlök, rödbeta, ingefära, blåbär, hallon, jordgubbe, äpple, körsbär, plommon, citron, apelsin, grapefrukt, granatäpple, gurka, courgetter, tomater, röd paprika, kronärtskocka, grodd vete, havsfisk, kakao, bitter choklad, solrosfrön.

För att tunna blodet rekommenderas produkter som innehåller aminosyrat taurin. De flesta taurin finns i skaldjur (fisk, skaldjur, räkor, etc.). Dessa produkter måste konsumeras minst 2-3 gånger i veckan. Tänk på att när kokt är mängden taurin i mat minskas betydligt.

Taurin finns i skaldjur

Ät havskål regelbundet. Torr havskalk kan slipas i en kaffekvarn och ätas istället för vanligt salt.

En ytterligare källa till omega-3 omättade fettsyror är linfröolja, som kan tas en matsked per dag. Prostaglandiner, syntetiseras från dessa syror, reducerar kolesterol och tappar blodet. Olivolja (orefinerad, kallpressad) har samma egenskaper.

Valnöt ökar blodviskositeten, men i kombination med andra örter används vid behandling av ateroskleros, åderbråck, effekterna av stroke etc. Detsamma gäller för japanska Sophora.

En stor mängd salt ökar blodviskositeten.

Fysisk aktivitet

Glöm inte motoraktivitet. För att hålla cirkulationssystemet frisk måste du flytta. Det kan vara jogging, simning, fitness, dans, yoga - någon form av sport som du gillar.

Running är det enklaste och mest prisvärda av dem. Många tror att du måste springa på morgonen, men det är det inte. På morgonen ökar viskositeten hos blodet och det är inte lätt för hjärtat, även utan belastning, att trycka det genom kärlen. Det är bättre att springa på kvällarna, och på morgonen kan du göra en lätt träning.

Ge upp rökning och alkohol

De ökar signifikant blodets viskositet.
Varning! Diuretiska, hormonella och preventiva läkemedel, liksom Viagra - tjockna blodet.

Medicinska örter som tjocknar blod

Dessa örter inkluderar: plantain, herdens handväska, bergsklättrare, skum, valerian, horsetail, St. John's wort, burnet, majssilke, nässla (färska löv). Örter behöver dricka kurser och är i inget fall konstant.

Medicinska örter som tappar blodet

För blodförtunning i traditionell medicin används malurt, cikoria, lungwort, groundwort, evading peony, hawthorn, citronbalsam, rödklöver, ginkgo biloba, kaukasisk dioscorea, pilbark, mulberry, akacia, sötklöver, hästkastanj (men bara sin hud, själva kastanjfrukt är mycket giftigt), aloe och kalanchoe juice.

Recept av traditionell medicin med tjockt blod

I folkmedicin finns det många effektiva verktyg som kan ersätta aspirin.

1. Meadowsweet (tavolga)

1 msk. sked labretnik häll ett glas kokande vatten och insistera i 30 minuter. Stam och dryck som te. Labaznik buljong är indicerat för olika problem med blod och kärlsystemet, tumörer. Det förbättrar minnet, rensar blodkärlen, har en lugnande effekt. Kan ersätta aspirin.

2. Hästkastanj

Frukthästkastan krossas med en hammare och samlar den bruna skalan. Frukten själva kastas bort (de är giftiga), och 50 g skal skall hällas med 0,5 liter vodka. Insistera 2 veckor på en mörk plats, sedan belastning. Ta 2-3 gånger om dagen, en tesked, blandad med kopp varmt vatten. Drick på tom mage. Det kan inte vara tidigare än 30 minuter efter tinkturen.

3. muskotnöt

Grind muskotnöt. 100 g muskotånga häll 0,5 liter vodka. I 2 - 3 veckor, insistera på en mörk plats, sedan belastning. Drick 20 till 30 droppar per ¼ kopp varmt vatten, 3 gånger om dagen 30 minuter före måltider.

4. Vitlök, honung och citron

1/3 burkar finhackad vitlök och 2/3 vodka. Bank av vilken storlek som helst. 2 veckor insisterar på en mörk plats, skaka varje 2 - 3 dagar, sedan belastning. Till tinktur tillsätt honung och färskpressad citronsaft i förhållandet 1: 1: 1. Blanda noggrant. Ta en matsked 1 gång om dagen före sänggåendet. Förvara på ett svalt mörkt ställe.

Hirudoterapi med blodförtjockning

Den mest effektiva metoden för traditionell medicin i kampen mot ökad blodviskositet är hirudoterapi (behandling med leeches). Leech, injicerande saliv som innehåller många olika enzymer (inklusive hirudin), kan förbättra blodets egenskaper och minska viskositeten.

Om denna artikel verkade nytta för dig, glöm inte att gilla och dela den med dina vänner och familj.