Pulsfrekvens hos gravida kvinnor

Pulsen bestäms på grund av fluktuationer i artärväggen mot bakgrund av hjärtkollisioner. Den genomsnittliga pulsfrekvensen är 72 slag / min. Medan gränserna för tillåtliga bestäms från 60 till 100 slag / min. Vissa människor (oftast idrottare) har fysiologisk bradykardi när puls är 40-50 slag / min. Detta är också en variant av normen, eftersom en person har en välutvecklad hjärtmuskel, som, men mindre ofta, minskar starkare.

Under graviditeten stiger puls tvärtom, eftersom processen att bära ett barn är förknippat med många förändringar i en kvinnas kropp. Några av dem berör hennes hjärt-kärlsystem.

Pulsen bestäms utan stor svårighet. Det är nog att placera två eller tre fingrar från höger hand (utom tummen) på insidan av handleden till vänster. Liten pressning, du kan känna tremmerna under dina fingrar, vars antal anses vara 60 sekunder. Om det behövs kan du göra en liknande studie på höger sida och jämföra resultaten. Normalt borde de inte vara mycket annorlunda.

Video Vad är pulsen som normal och vilken är hälsofarlig?

Funktioner av hemodynamik hos gravida kvinnor

 • För att säkerställa en normal utveckling av fostret måste kvinnans hjärta arbeta flitigt, eftersom när barnet växer är det nödvändigt att pumpa mer blod i livmodern.
 • I graviditetens tredje trimester passerar en femtedel av blodflödet från kvinnans allmänna blodflöde genom livmodern.
 • Det noteras att graden av blod som pumpas av hjärtat (hjärtutgång) ökar från gravitationen från initialvolymen med 30-50%.
 • När hjärtutgången ökar blir puls i vila också större i förhållande till normalhastigheten.
 • När graviditeten når 30 veckor minskar hjärtproduktionen något, och vid leverans ökar den med 30%.
 • Efter födseln minskar urladdningen av hjärtat först snabbt, och sedan sänker denna process.
 • Normalisering av puls till vanliga indikatorer uppträder ungefär 6 veckor efter leverans.

Vissa hjärtmumörer och hjärtrytmstörningar kan uppstå eftersom hjärtat arbetar hårdare. Ibland kan en gravid kvinna känna av dessa störningar. Sådana förändringar är normala under graviditeten. Men andra onormala hjärtan låter och rytmer (till exempel diastoliska murrar och snabba, oregelbundna hjärtrytmer), som är vanligare hos gravida kvinnor, kan kräva behandling.

Blodtrycket sjunker i regel under andra trimestern, medan det tredje kan återgå till de vanliga indikatorerna.

Gravida kvinnor har en ökning av blodvolymen med cirka 50%. Mängden vätska i blodet ökar mer än antalet röda blodkroppar som bär syre. Således, trots det faktum att det finns mer blod i kroppen hos en gravid kvinna, visar laboratorietest milt anemi, vilket är normalt. Av okända orsaker ökar antalet leukocyter (som eliminerar virus- och infektionsmedel) något under graviditeten och ökar markant under förlossningen och de första dagarna efter leverans.

Den stora storleken på livmodern hindrar återkomsten av blod från benen och bäckenet till hjärtat. Som ett resultat observeras svullnad, särskilt i anklarna. Åderbråck utvecklas vanligtvis i benen och i området av vaginala öppningen (vulva). Sådana förändringar orsakar ibland obehag.

Normal hjärtfrekvens under graviditeten

Den normala pulsfrekvensen under graviditeten beror på flera faktorer. Först och främst innefattar detta en kvinnas ålder i en position, nivån på hennes aktivitet och hennes hälsotillstånd, som borde ha bedömts före graviditeten.

I viloläge bestäms pulsen i en gravid kvinna i genomsnitt vid en nivå av 80-90 slag / min. Om tvillingar förväntas eller om det är en andra graviditet, blir blodflödet mer intensivt vilket leder till en signifikant acceleration av hjärtfrekvensen. Under graviditetens sista trimester ökar pulsen oftast med 10-20 slag / min.

Är frekvent puls under graviditeten farlig?

Under graviditeten ökas pulsen ofta på grund av motion. I vissa fall detekteras ofta pulser, även om de ligger på baksidan av en gravid kvinna. Det beror på ökad kroppsvikt, vilket leder till ytterligare stress på hjärtat och blodkärlen.

Om den förväntade mamman har uttalat förändringar i den hormonella bakgrunden eller en brist på spårämnen detekteras kan detta bidra till takykardi, såväl som anemi eller hypotoni. Mycket ofta finns takykardi under graviditeten, tillsammans med ett lågt trycknivå. Acceleration av hjärtkollisioner under graviditeten kan alltid observeras mot bakgrund av vissa sjukdomar eller till och med ohälsosam livsstil.

Det är viktigt att förstå att graviditeten åtföljs av en förändring i kvinnokroppens känslighet, ofta uttryckt i en minskning av toleransen mot produkter som tidigare inte orsakat några problem. Som ett resultat kan tidigare kända substanser under graviditeten orsaka viss kroppsskada (både mamma och barn). Dessutom bör en gravid kvinna vara extremt försiktig med läkemedel som vid första anblicken verkar ofarliga. Till exempel kan olika läkemedel i form av en rinitspray utlösa en acceleration av puls under graviditeten på grund av vaskulär spasma.

Kan en långsam puls vara normal under graviditeten

Under graviditeten kan en minskning av hjärtfrekvens observeras, det vill säga under 60 slag / min. Detta tillstånd i medicin definieras av termen "bradykardi". Som regel upplever kvinnan inte något obehag. Men ibland orsakar en långsam puls synkope och yrsel, dessutom kan lågt blodtryck observeras.

Bradykardi hos gravida kvinnor är ganska sällsynt, men du måste fortfarande komma ihåg att detta tillstånd kan leda till vissa hjärtsjukdomar. Om den förväntade mamman har märkt ett sådant tillstånd måste du därför informera läkaren om det. Det bör noteras att en liten saktning av hjärtfrekvensen inte har negativ inverkan på den förväntas moderns övergripande hälsa och inte heller utgör någon fara för barnet.

När går pulshastigheten in i patologi?

Varje gravid kvinna behöver förstå exakt när den accelererade puls är normal, och i så fall indikerar utvecklingen av ett patologiskt tillstånd. Sällan behöver en gravid kvinna lugna sig tillräckligt för att normalisera sin hjärtfrekvens. För att göra detta kan du bara ligga bekvämt och få vila.

Om en kvinna i en position utöver den accelererande hjärtfrekvensen har sådana klagomål som svaghet, illamående, yrsel och brist på luft, ska du omedelbart kontakta en läkare.

Dessutom bör du rådfråga din läkare före långa resor eller påbörja träningsprogrammet under graviditeten. Beroende på hälsotillståndet hos moder och barn kan läkaren sätta gränser för fysisk aktivitet eller minska stressnivån.

Videakakykardi under graviditeten

Puls hos gravida kvinnor: normen och patologin

Under graviditeten genomgår kvinnornas kropp allvarliga förändringar, omorganiseras för att inte bara ge den förväntade mamman, utan också hennes barn med alla ämnen som är nödvändiga för utveckling. Kardiovaskulärsystemet är också föremål för förändringar, med tunga belastningar. Ofta klagar gravida på hjärtklappning, utseende av andfåddhet. I det avseendet har en kvinna en logisk fråga: Vad är en normal puls för gravida kvinnor, vad kan man säga om höga eller låga indikatorer, och vad ska en framtida mamma ta om de är avvikande?

Normal hjärtfrekvens

Själva begreppet puls innebär en utvidgning av blodkärlen, vilket uppträder när hjärtans vänstra kammare minskar och känns vid palpation. Hjärtat trycker blodet in i kärlen, vars väggar expanderar vid det här ögonblicket, vilket gör att vibrationerna uppstår. Dessa vibrationer uppfattas av människan som hjärtslag.

I ett normalt tillstånd är pulsen vanligtvis 60 till 80 slag per minut. Samtidigt ökar hjärtslaget med ökad känslomässig eller fysisk stress när hjärtat börjar arbeta intensivt. En sådan process är nödvändig för att säkerställa en ökad syreförsörjning till kroppen, vilket krävs vid aktiverade metaboliska processer.

Som du vet, under graviditeten måste hjärtat pumpa en mycket större volym blod, vilket kan öka med 1,5-2 liter. Belastningen i hjärtat kan öka vikten, som ständigt ökar hos gravida kvinnor, vilket gör att hjärtat slår snabbare.

Alla dessa faktorer leder till att kroppen måste öka intensiteten i sitt arbete, vilket leder till en ökning av hjärtfrekvensen på inte mindre än 10-15 enheter. Om före starten av en intressant situation i en kvinnas hjärtfrekvens var 70-80 slag per minut, så skulle puls 90 i en gravid kvinna vara ganska normal för henne.

Dessa ändringar anses vara ganska normala. Om en kvinna känns bra, och fostret utvecklas normalt, ökar hjärtfrekvensen till 100-120 slår pulsfrekvensen hos gravida kvinnor, detta tillstånd anses inte som patologi och kräver ingen behandling. Orsaken till oron kan vara överskottet av dessa värden, när de talar om takykardi, eller en minskning av puls till 60 slag per minut och under, då är det en fråga om bradykardi. Ett tillstånd som kännetecknas av oregelbunden hjärtrytm kallas arytmi. Hos en hälsosam person uppträder arytmi ganska sällan och indikerar en allvarlig patologi, därför bör undersökning och behandling utan dröjsmål börja.

Pulsförändring under olika graviditetsperioder

Från de första veckorna av graviditeten sker hormonella förändringar i kvinnokroppen för att kunna säkerställa fostrets normala utveckling. Syre och andra väsentliga näringsämnen flyter till barnet genom moderns blod. Och det betyder att framtida mammas hjärta måste fungera för två. Detta leder till en acceleration av hjärtfrekvensen. Tidig toxicos kan också provocera snabb hjärtslag. Pulshastigheten hos gravida kvinnor under första trimestern är 110 slag i vila, även om högre frekvenser ibland observeras, vilket kan bero på ökad fysisk aktivitet. Samtidigt är medelvärdena för pulsen indikatorer på 70-95 slag per minut.

Dessutom genomgår blodtryck hos gravida kvinnor också förändringar. Som ett resultat av de hormonella förändringar som uppstår under denna period minskar kärlens elasticitet vilket är nödvändigt för att ge placenta och foster de nödvändiga näringsämnena på ett oavbrutet sätt. Det avslappnade tillståndet hos kärl leder i sin tur till en minskning av blodtrycket. Därför kännetecknas kvinnor under denna period av ett tillstånd där det finns en hög puls vid normalt tryck hos gravida kvinnor. Sådan hypotension är karakteristisk för graviditetens första trimester.

Vid graviditetens andra trimester när alla vitala organen i fostret är nästan bildade börjar pulsen att jämna sig. Dess värden kan sjunka till 85-90 slag per minut. Men med 25 veckors sikt ökar belastningen på moderns hjärta igen. Det fosterkardiovaskulära systemet är fullt format vilket innebär att mängden cirkulerande blodgivande näringsämnen och syre för barnets tillväxt ökar. Pulshastigheten för gravida kvinnor under andra trimestern är 120 slag per minut.

Under tredje trimestern ökar belastningen på hjärtat ännu mer - under denna period observeras den mest intensiva tillväxten hos fostret och volymen av cirkulerande blod i kvinnans kropp ökar med en och en halv liter. Kvinnans kropp försöker sålunda försäkra blodtillförseln till fostret och försörja en reservtillförsel vid eventuell blödning efter leverans. Kroppsarbetet uppträder i ett förhöjt läge. Under denna period uppmärksammar en gravid kvinna i allt högre grad hjärtklapp, andfåddhet kan uppstå, och utseende på puffiness är inte ovanligt. Pulshastigheten för gravida kvinnor under tredje trimestern är också 120 slag per minut, men genomsnittsvärdena ligger nästan inom samma gränser som uppgår till 110-150 slag. Ett sådant intensivt arbete i hjärtat kan i vissa fall leda till utveckling av preeklampsi, därför bör en kvinna regelbundet undersökas av en terapeut under denna period.

En liten ökning av puls kan inte skada varken den gravida kvinnan eller hennes ofödda barn. Om en kvinna inte känner sig sjuk, fortsätter hennes hälsotillstånd normalt, då är det ingen anledning till oro.

Orsaker till pulsacceleration

Utöver dessa skäl kan en snabb puls leda till:

• bakre position, där livmodern klämmer in i buken aorta, vilket hindrar blod från att nå hjärtat,

• spela sport eller öka fysisk ansträngning Att bära tunga väskor, fysiskt arbete kommer naturligtvis att leda till en ökning av hjärtfrekvensen;

• Övervikt, som i sig redan representerar en extra belastning på hjärtat;

• känslomässiga chocker. Rädsla, erfarenheter, till och med överdriven manifestation av glädje kan också provocera ett ökat hjärtslag;

• ohälsosam kost, förekomsten av dåliga vanor

• Brist på kalium, magnesium, järn, som är nödvändig för normal hjärtfunktion.

• äta mat som innehåller koffein

• Användning av vissa läkemedel som framkallar attacker av takykardi. Till exempel kan även användningen av konventionella näsdroppar Naphthyzinum leda till hjärtklappning och trycköverskott.

Det bör noteras att pulsen 100 i en gravid kvinna inte leder till uppkomsten av några obekväma känslor. Det är viktigt för framtida mamma att lära sig lugnt reagera på olika situationer som uppstår i hennes liv och försöka undvika stress.

Vissa sjukdomar kan leda till en ökning av pulsfrekvensen:

• anemi, som utvecklas på grund av brist på järn som krävs för fostrets utveckling. Detta tillstånd leder till syresvält, hjärtat måste vara svårt

• arbeta för att förse tyget med den nödvändiga mängden av detta element;

• Felfunktion i endokrina systemet.

Hjärtsjukdomar och blodkärl;

En ökning av pulsfrekvensen kan orsaka yrsel, en kvinna kan känna sig varm, andfåddhet, svaghet, andfåddhet, smärta i hjärtat, illamående och till och med svimning. I det här fallet kan du inte tveka med ett besök till doktorn, kvinnan behöver genomgå den nödvändiga undersökningen för att ta reda på orsaken till dålig hälsa

Hur kan du sänka puls?

Den första frågan som oroar sig för en kvinna och hennes kära: Vad ska man göra om en gravid kvinna har en hög puls? Om kvinnan plötsligt kände sig dålig, rekommenderar läkare att man dricker ett glas vanligt vatten i små sippor, lägg sig sedan och slappna av. Efter några minuter kan du börja ta djupa andetag och utandningar. Detta hjälper till att lugna nervsystemet, normaliserar vaskulär ton.

I avsaknad av allvarliga patologier kan läkaren ordinera:

• Beredningar av kalium-, järn-, magnesium-, vitaminkomplex som bidrar till normalisering av hjärtat och förstärkning av hjärtmuskeln;

• sedativa av vegetabiliskt ursprung: Persen, Novo-Passit, Valerian, Motherwort, Melissa, Mint. Det är inte nödvändigt att köpa alkoholiska tinkturer av örter, du kan köpa växter i apoteket och förbereda dina egna avkodningar.

• Massage som kan utföras hemma. För detta är det nödvändigt att massera nacken på platser där pulsationen av halspulsådern känns. Gnugga sidan av nacken i 15 minuter hjälper till att bli av med takykardi.

I de flesta fall, om pulsen är 120 i en gravid kvinna, när kvinnans allmänna tillstånd inte störs kan det hjälpa till att lindra tillståndet genom att följa enkla rekommendationer:

• kontrollera din vikt, övervaka inte;

• justera dagsläget. Tilldela tid för en bra vila, försök att få tillräckligt med sömn;

• Mat måste balanseras. I det här fallet ska portionerna vara små och maten själv - fraktionerad. Ge upp kaffe och starkt te;

• Den fysiska aktiviteten och sporten ska skjutas upp tills barnet är född.

• ta mediciner endast efter medicinsk konsultation

• spendera mer tid utomhus;

• Observera tillåtna ställningar under sömn och vila, undvik att sova på ryggen.

Vid identifiering av allvarliga patologier som orsakar takykardi hos en gravid kvinna, kommer läkaren att ordinera en effektiv behandling som är säker för kvinnan och fostret. Att ta mediciner efter eget gottfinnande är strängt förbjudet för att inte skada det ofödda barnets hälsa.

Vad är faran?

I de flesta fall leder inte en hög puls hos gravida kvinnor till negativa konsekvenser för kvinnornas och hennes ofödda barns hälsa. Läkare säger att takykardi oftare är en fara för vanliga människor, medan kvinnor kanske inte oroar sig - deras barn är skyddade från alla influenser. Efter att barnet är födt kommer takykardi att försvinna i sig.

I vissa fall kan dock detta tillstånd orsaka problem:

• Med en kraftig ökning av hjärtfrekvensen kan en kvinna skadas när den faller i en svamp;
• En ökning av puls över en lång tidsperiod kan leda till syreförlängning hos fostret, som i sin tur har en fördröjning i utveckling och tillväxt.
• Takykardi kan också skada en kvinna själv - hennes kropp upplever problem med blodtillförseln, vilket också påverkar hennes välbefinnande.

Låg puls

I ganska sällsynta fall hos gravida kvinnor finns ett fenomen där hjärtfrekvensen saktar ner. Ett tillstånd där puls under 60 slag per minut kallas bradykardi.

Vanligtvis uppträder en sällsynt puls hos kvinnor som, före graviditetens början, ledde en aktiv livsstil, spelade sport. I detta fall är deras kropp van vid hög fysisk ansträngning, uppkomsten av graviditet uppfattas inte av kroppen som en belastning. Men olika patologier fungerar ibland som orsaker till långsamma hjärtslag:

• lever- och njursjukdom;

• hjärtkärl och blodkärl;

• sköldkörtelproblem

• brist på kalium och kalcium i kroppen

• ta vissa läkemedel som kan sänka blodtrycket

Med bradykardi upplever en gravid kvinna oftast inte något obehag. Även om i vissa fall, om en kvinna har en sällsynt puls under lång tid, klagar hon över svaghet, yrsel, illamående, besvär. Detta tillstånd kan leda till hjärtsjukdom.

Om dessa symptom uppträder, ska den gravida kvinnan informera sin läkare vid närmaste mottagning, genomgå den nödvändiga undersökningen och ta reda på orsaken till det försvagade hjärtslaget. Detta kommer att göra det möjligt för läkaren att välja lämplig behandling, vilket kommer att vara helt ofarligt för det ofödda barnets hälsa.

Om undersökningen avslöjade inga allvarliga patologier, är behandlingen att ta droger som stimulerar hjärtat. Detta kan vara aminofyllin, koffeinprodukter, atropinsulfat, liksom vitaminer, kalium, magnesium, kalciumpreparat och andra.

Vi fann att i de flesta fall finns det en ökad puls hos gravida kvinnor. En kvinna kan mäta sin egen puls, ännu bättre om dessa indikatorer övervakas regelbundet så att läkaren informeras om avvikelser från normala värden. Det enda som en kvinna inte ska göra är självmedicinskt.

Pulsfrekvens hos gravida kvinnor

Under graviditeten är hjärtat under ökad stress i samband med en ökning i blodvolymen, hormonella störningar och andra faktorer. Mot denna bakgrund kan pulshastigheten öka eller minska. Små fel är tillåtna, men om antalet hjärtslag per minut skiljer sig avsevärt från normen, krävs en undersökning för att identifiera orsaksfaktorn. För det mesta finns det inget att oroa sig för, men det är lämpligt att vara säker för att undvika problem med moderns och fostrets missbildningar.

Vad borde vara normal puls hos en gravid kvinna?

Tack vare hjärtmuskeln är alla vävnader och organ näring. Resultatet uppnås på grund av de rytmiska sammandragningarna av atrierna och ventriklarna, vilket leder blod till den lilla och stora cirkeln av blodcirkulationen. En person kan känna dem i form av pulserande blodkärl. 60-90 slag per minut anses vara en acceptabel hjärtfrekvens. Olika externa och interna faktorer kan påverka indikatorn.

Pulshastigheterna hos gravida kvinnor kan ses i tabellen:

Hos vissa kvinnor kan en normal puls under graviditeten detekteras endast under de första veckorna. Detta fenomen är förknippat med effekterna av negativa faktorer (stress, patologiska processer i kroppen, mediciner, dåliga vanor, överarbete). Riskgruppen omfattar tjejer som lider av kardiovaskulära sjukdomar och har problem med de endokrina körtlarna.

Långsam hjärtslag

Med en minskning av hjärtfrekvensen under normala talar vi om bradykardi. Det anses ganska naturligt om kvinnan är en professionell idrottare. Hennes hjärta är utbildat, vilket gör att du kan behålla en giltig rytm även under klassen. I avsaknad av en belastning kan ljusbågdykardi observeras.

Långsam puls beror också på andra faktorer:

 • lågt blodtryck (hypotoni);
 • inflammatoriska sjukdomar i hjärtmuskeln;
 • brist på kalium och kalcium;
 • Användning av tabletter med hypotensiva egenskaper.

Ibland är bradykardi orsakad av kronisk njursjukdom eller fel i det nervösa, endokrina och hematopoetiska systemet. Det kännetecknas av illamående och yrsel. När hjärtfrekvensen sjunker till 40 slag per minut och under, minskar blodtrycket, vilket ofta leder till ett förmedlöst tillstånd och medvetslöshet.

Hjärtklappning

Hjärtklappningar kallas takykardier. Särskilt tydligt uppenbarar sig det i ett sent graviditetsstadium. Kvinnan ökar volymen cirkulerande blod, vilket leder till en extra belastning på hjärtmuskeln. Hon måste arbeta hårdare för att förhindra hemodynamiska fel.

Förutom att öka blodmängden kan andra faktorer identifieras som påverkar förekomsten av takykardi:

 • patologier av njurarna och kardiovaskulära systemet;
 • brott mot endokrina körtlar
 • högt blodtryck (hypertoni);
 • misslyckanden i metaboliska processer;
 • nervsystemet sjukdomar;
 • tar mediciner
 • hormonell obalans
 • anemi (anemi);
 • störningar i vegetativ reglering.

Den smittsamma faktorn är inte mindre relevant. På grund av hormonella störningar, karakteristiska för graviditet, faller immuniteten, vilket leder till infektion i kroppen. Kampen mot den manifesteras av en ökning av temperaturen och en ökning av pulsfrekvensen. Bland de irriterande faktorerna kan du också markera missbruk av koffein och energi, röka, dricka alkohol, vara i stressiga situationer och fysisk överbelastning.

När en kvinna har takykardi, visas följande kliniska bild:

 • yrsel;
 • generell svaghet
 • illamående ner till kräkningar
 • huvudvärk;
 • tryckökning.

Symtom som kräver medicinsk intervention

Ljusattacker av takykardi eller bradykardi är inte särskilt tydliga. De kan stoppas hemma med överkomliga medel. Var uppmärksam på problemet är utvecklingen av farliga symptom:

 • regelbundna anfall av vertigo
 • förlust av medvetande
 • växande svaghet
 • nedsatt andningsfunktion
 • frekvent gagging.

De röstade tecknen kan indikera utvecklingen av farliga patologier i hjärtat och andra organ. När de identifieras är det angeläget att se en allmänläkare eller kardiolog. Han kommer att schemalägga en undersökning och, baserat på deras resultat, kommer att kunna identifiera orsaksfaktorn.

Stabiliseringsmetoder

Om du upptäcker konstiga symptom, bör du konsultera en specialist. Han kommer att göra ett system av terapi med fokus på resultaten av diagnosen. Det kommer att inriktas på att eliminera orsaksfaktorn, stabilisera hjärtets arbete och stoppa den kliniska bilden. Mot bakgrund av behandlingsförloppet bör följande rekommendationer följas:

 • att göra en riktig diet;
 • gå mer utomhus ute;
 • ta vitaminkomplex
 • undvik stress;
 • Försök att inte överskrida fysiskt och mentalt;
 • sova 8 timmar om dagen;
 • engagera sig i fysisk terapi för gravida kvinnor;
 • komma i tid för en rutinundersökning till gynekologen;
 • ge upp dåliga vanor
 • utesluta från listan över konsumerade drycker energi och kaffe.

För att minska pulsfrekvensen gjorde läkare en lista med rekommendationer:

 • drick ett glas vatten i små sippor i en långsam takt;
 • ta av bröstkorg och nacke kläder och ligg ner på sängen;
 • öppna fönster i rummet;
 • gör 2-3 långsamma andetag och utandningar.

Drogterapi rekommenderas inte under graviditeten. Undantagen är örtberedningar (Persen, Novopassit) och avkok på hagtorn, citronbalsam, mint och andra växter. De har en lugnande effekt och minskar frekvensen och intensiteten av hjärtkollisioner. Ta något läkemedel under graviditeten är bara nödvändig efter samråd med din läkare.

Bradykardi hos idrottare behöver inte behandlas. Hon har ingen negativ inverkan på framtida mor och foster. Annars är situationen med dess patologiska former. Drogbehandling kommer att ordineras för deras lättnad. Bland folkrättsmedicinen kan man särskilja dekoder i den kinesiska citrongräs, odödlig och yarrow.

Kunskap om den tillåtna pulsen tillåter gravida kvinnor att undvika hälsoproblem. Om du upplever tecken på takykardi eller bradykardi, ska du konsultera en läkare. Han kommer att berätta hur många hjärtslag per minut ska övervägas, och vilka metoder som ska tillämpas för att normalisera tillståndet. Behandlingen syftar till att stabilisera puls och eliminera orsaksfaktorn.

Om under graviditeten en snabb eller låg hjärtfrekvens: vad ska pulsen vid 1, 2 och tredje trimestern av graviditeten, hur man ökar eller minskar hjärtfrekvensen

En kvinna bär ett barn under hennes hjärta i nio månader. Vid denna tid sker enorma förändringar i kroppen, det fungerar i ett spänt läge, därför är det nu nödvändigt att tillhandahålla allt som behövs för två.

Puls i graviditet

Lasten på kardiovaskulärsystemet ökar.

En av de viktiga indikatorerna i fertilitetsperioden är pulsfrekvensen.

Det är nödvändigt att mäta ständigt, förändringar i en riktning eller en annan kan berätta om möjliga problem. Vad är normen? Hur mäter hjärtslag?

Hjärtslag under graviditeten: Vad kan påverka dess frekvens

Embryot utvecklas i livmodern och bildar samtidigt en egen cirkulation. Vid en normal och hälsosam graviditet förändras och reglerar kvinnans hormonella bakgrund hjärtets arbete, ämnesomsättning och så vidare. Med fostrets tillväxt växer behovet, mycket mer näringsämnen, syre behövs. Samtidigt ökar volymen av blod och flödeshastigheten genom kärlen. Extra pounds har en negativ inverkan. Hjärtat är under dubbel stress även med en stabil graviditet. Därför är pulsfrekvensen och blodtrycket oftast förhöjda. I avsaknad av andra problem, patologier anses detta vara normen.

Hur man mäter en nödsituation under graviditeten

Du kan själv mäta hjärtfrekvensen hemma:

 1. I ett avslappnat tillstånd måste du sätta sig ner eller ligga ner.
 2. På handleden nära den utskjutande venen, placera mitt eller pekfinger.
 3. När du känner av pulsationen, sätt på stoppuret i en minut och börja räkna.

Förutom denna metod kan du mäta pulsen i livmoderhalsen genom samma metod. Några moderna tonometrar samtidigt med nivån på trycket, beräkna hjärtslaget.

Sjukhuset mäts ibland av ultraljud eller hjärtkropp.

Vad är hjärtfrekvensnormerna per minut under graviditeten?

Pulsen är en expansion av blodkärl som uppstår när vänster ventrikel minskar. Organ skjuter blod in i blodkärlen och de expanderar, vilket orsakar fluktuationer som uppfattas som hjärtfrekvens.

Under födseln utsätts en kvinnas hjärta för en dubbel belastning, volymen av blodpumpning kan vara mer än en och en halv, två liter än vanligt. Detta är en nödsituation på 10-15 enheter.

Det är lätt att beräkna hjärtslagets normala tillstånd: Lägg 10-20 enheter till den normala pulsen före graviditeten.

1 sikt

I början av graviditeten under de första veckorna uppstår bildandet av fosterorgan, kroppar aktivt och syrar embryot genom moderblod. På grund av detta är hjärtmuskeln tvungen att arbeta med dubbel kraft vilket ökar pulsfrekvensen. Detta bidrar också till tidig toxicos.

Den normala räddningsfrekvensen kan nå 110 slag per minut i ett lugnt tillstånd. Tillåten det högsta värdet under fysisk ansträngning, trötthet eller stark agitation.

2 trimester

I mitten av termen bildas embryonets organ och hjärtslaget minskar till 80-95 slag per minut. Ofta vid den tjugofemte veckan av graviditeten ökar den igen och kan nå 120 slag. Detta beror på det faktum att barnets kardiovaskulära system har bildat och mer blod i blodet behövs för att leverera näringsämnen och syre.

3 sikt

Den sista perioden av barndomsperioden åtföljs av aktiv tillväxt av fostret och en hög belastning på hela kroppen. Volymen cirkulerande blod ökar med en och en halv liter. Detta är nödvändigt för barnets normala blodtillförsel och tilläggsreserv vid blödning efter leverans. Alla processer påverkar hjärtrytmen, pulsen förhöjer. Ofta förekommer andfåddhet och puffiness framträder.

Det genomsnittliga nödsvaret i tredje trimestern är 120 slag per minut. Normala värden är värden som sträcker sig från 110 till 150 slag, beroende på kvinnans individuella egenskaper. Ofta är höga priser ett tecken på preeklampsi, så det är viktigt att övervakas av en läkare ständigt.

Omedelbart efter leverans

I postpartumperioden observeras snabbt hjärtslag, men rytmisk. Kroppen efter överförd process återgår till normal. I vissa kvinnor sänks nödsituationen ibland till 60-50 slag per minut. Detta kallas bradykardi. Fenomenet åtföljer ofta de avskilda kvinnorna under de första timmarna efter barnets utseende. Det finns ingen exakt förklaring av bradykardi, läkarens åsikter skiljer sig åt. Även blodtrycket omedelbart efter födseln kan minska, men lika snabbt återgår till sin normala takt.

Om frekventa nödsituationer: orsaker

Hög under graviditeten uppstår på grund av många faktorer:

 1. Den första trimestern, organläggningen och fostrets bildning gör att kroppen fungerar dubbelt, vilket bidrar till den snabba puls.
 2. I genomsnitt har en gravid kvinna ett nödsituation på 110-120 slag per minut. Detta beror på det ökade arbetet i hjärtmusklerna och andra organ.
 3. Hormoner av den framtida mamman och ökad känslighet påverkar hjärtslaget, vilket bidrar till ökningen.
 4. Under de första och sista veckorna av PCHS-studenter på grund av toxicos.
 5. Överarbete, stress, ångest - allt detta framkallar en ökning av puls.
 6. Plötsliga hopp uppträder under perioder med aktiv tillväxt av fostret.
 7. När man ligger på ryggen under en längre tid blir CSHO mer frekvent eftersom livmodern utövar ett starkt tryck på bukenortan och klämmer på det. Därför rekommenderas inte denna position, särskilt under de senaste perioderna.
 8. Med andnings- och infektionssjukdomar uppträder en ökning av puls.
 9. Vissa mediciner bidrar till en ökning av PCHD.
 10. Om en kvinna har dåliga vanor: drick alkohol och röka cigaretter.
 11. Kvinnor som har hjärtproblem före graviditeten lider ofta av snabb puls.
 12. Fysisk aktivitet.
 13. Övervikt.
 14. Felaktig näring och brist eller brist på vitaminer.
 15. Livsmedel som är höga i koffein ökar hjärtfrekvensen.

Ett sådant arbete i hjärtat gör att den förväntade mamman är yrsel, illamående, andfåddhet, gör andning svår och smärta i bröstet kan uppstå. Alla förändringar i hälsotillståndet och välbefinnandet bör meddelas din läkare.

Varför finns det långsam hjärtslag

Långsam hjärtslag är sällsynt bland gravida kvinnor. Oftast händer detta hos idrottare som är aktivt engagerade i kraftbelastningar och hjärtat är utbildat.

Bradykardi uppträder mot bakgrund av vissa kroniska sjukdomar:

 • sköldkörtelsjukdom;
 • njursjukdom;
 • störning av cirkulationssystemet;
 • problem med nervsystemet.

Symtom där du genast ska gå till sjukhuset

För eventuella symtom på onormalt hjärtslag måste du genast informera din läkare och be om hjälp. Ökad puls-takykardi kan orsaka preeklampsi, vilket är farligt för kvinnors och barns hälsa.

Låg hjärtfrekvens - bradykardi, kan orsaka hjärtstopp, detta händer när pulsen sjunker till 40 slag per minut. Samtidigt minskar trycket kraftigt.

En annan patologi av PCHS - arytmi - vanliga pulsstörningar. Det utgör också ett stort hot mot kvinnor och barn. Eventuellt hjärtstopp och död av båda.

Vid problem med puls måste specialisten ta reda på orsaken, kvinnans hälsa i arbetet och barnet, liksom typen av leverans, beror på den.

Vad ska man göra vid en gravid kvinnors patologiska tillstånd

För kroniska problem med pulsfrekvensen väljer läkaren en behandling baserad på kvinnans kropps egenskaper och graviditetstiden. Det finns allmänna riktlinjer som hjälper till att stabilisera hjärtslaget:

 • hälsosam livsstil
 • vara ute i luften;
 • måttlig fysisk aktivitet
 • helst att inte vara nervös, oroa dig inte för att undvika stress;
 • vila och få tillräckligt med sömn.

Vilka tabletter kan ges

I bradykardi är gravida kvinnor oftare förskrivna läkemedel:

Vid takykardi är Novo-Passit, Konkor, Persen och andra sedativa tillåtna. För det mesta används de tillsammans med läkemedel som förbättrar hjärtets funktion: hundros, hagtorn.

Vid arytmi ska en gravid kvinna förskrivas behandling beroende på orsakerna till sjukdomen.

Är kvinnors akutsituation på barnets foster

Problem med hjärtslag hos en gravid kvinna kan provocera olika patologier hos ett barn, främst:

 1. Anemi.
 2. Hypoxi.
 3. Intrauterininfektioner.
 4. Fostrets utveckling och tillväxt saktar ner.
 5. Hjärnan hos ett barn lider mest.

Graviditet är samtidigt den bästa och svåra perioden. En kvinna bör vara extremt försiktig med hälsa och välbefinnande. Du behöver regelbundet besöka läkaren och följa rekommendationerna. Eventuella förändringar i hjärtfrekvensen kan påverka graviditeten och det framtida moderns och barnets övergripande tillstånd negativt.

Vad är pulsen på en gravid kvinna?

Under graviditeten sker förändringar i kvinnans kropp, vilket påverkar alla inre organ utan undantag. När den lilla mannen utvecklas och växer, måste den framtida moderens kropp arbeta för två, vilket ger alla nödvändiga förutsättningar för honom. Samtidigt kan en ökad belastning på kardiovaskulärsystemet påverka olika indikatorer på sitt arbete, till exempel hjärtfrekvens (HR) eller, enkelt uttryckt, puls. Därför är det viktigt för förväntade mammor att veta vad hjärtfrekvensens normala värde ska vara i sin position, hur man mäter det korrekt, för att undvika misstag och i vilka fall det är nödvändigt att omedelbart kontakta en läkare.

Grundläggande regler och metoder för mätning av puls hemma

Det enklaste och mest exakta sättet att mäta hjärtfrekvensen är med en elektronisk hjärtfrekvensmätare, men inte alla har en sådan enhet. Att spendera pengar vid sitt köp, om det inte finns något behov av att kontinuerligt mäta hjärtfrekvensen, är inte värt det. De flesta moderna blodtrycksmätare (tryckmätinstrument) är också utrustade med denna funktion, och de finns också oftare i hushållsskåp, speciellt om det finns äldre släktingar hemma.

Om de tekniska hjälpmedel inte är tillgängliga kan du alltid mäta pulsen manuellt, det här kräver bara en stoppur, som finns i nästan alla telefoner. Varje stor artär (armbåge, axel, temporal, femoral eller popliteal) är lämplig för mätning, men det enklaste är att använda handleden eller nacken.

- Hur mäter du hjärtfrekvensen på livmoderhalsen?

Carotidartären är tydligt urskiljbar från både vänster och höger sida av nacken, tack vare dess storlek och tillgänglighet kan även en svag och sällsynt puls tydligt särskiljas på denna plats. För att få rätt läsning måste du:

 • Förbered en stoppur i förväg.
 • Sätt dig och ta en bekväm position.
 • Två fingrar gropas i urtaget på nacken.
 • Läs blodsocker i 1 minut.

Det är under inga omständigheter nödvändigt att trycka kraftigt på artären, det kan leda till störning av blodtillförseln till hjärnan, yrsel och jämn svimning.

- Hur mäter du hjärtfrekvensen på handleden?

Denna metod kan användas både till vänster och till höger, men övning visar att mätningarna till vänster är mer exakta, eftersom det ligger närmare hjärtat. Sekvensen av åtgärder skiljer sig inte praktiskt från det som används vid mätning av puls på livmoderhalsen, du måste också förbereda en stoppur och ta en bekväm sittställning. Din vänstra hand ska sättas i handen och lås handleden med sin högra hand till indexet, mitt- och ringfinger var över artären. I detta läge är blodets skott mest lättskådliga.

- pulsmätning i 10 sekunder

Exakt så många idrottare anser vanligtvis hjärtfrekvensen för att övervaka hjärtat, men den enda fördelen med denna metod är dess hastighet. Tyvärr är det inte lämpligt för noggrann mätning, eftersom dess fel kan vara 15-20 slag per minut.

För att få tillförlitliga data är det nödvändigt att vidta mätningar i minst en minut. Ett mer exakt resultat kan erhållas genom att upprepa proceduren flera gånger.

Vad ska vara normal puls?

För en frisk vuxen är normal hjärtfrekvens mellan 60 och 80 slag per minut. Under perioder av fysisk aktivitet kan detta värde öka till 120 slag - det här är ett helt naturfenomen, eftersom arbetsmusklerna behöver extra syre som kommer från den accelererande blodbanan.

Under graviditeten kan pulsen också öka med i genomsnitt 10-15 enheter (men i vissa fall upp till 40), i regel är detta fenomen rent fysiologiskt och inte oroande.

Faktorer som påverkar hjärtfrekvensen under graviditeten

Det finns flera anledningar till varför graviditeten hos en gravid kvinna kan variera, varav de flesta inte indikerar förekomst av någon patologi. Dessa skäl inkluderar:

 • förändringar i hormonella nivåer (ökade halter av könshormoner);
 • en ökning av blodvolymen i kroppen med i genomsnitt 1,5 liter;
 • Förskjutningen av inre organ (inklusive hjärtat) på grund av den växande livmodern;
 • snabb viktökning
 • stress och instabil känslomässigt tillstånd
 • allvarlig toxicos, vilket orsakar en överträdelse av vatten-saltbalans i kroppen.

Som regel påverkar eller ökar pulsen flera orsaker i komplexet, och innan du vidtar några åtgärder bör du alltid rådgöra med din läkare, eftersom självmedicinering under graviditeten kan orsaka irreparabel skada på barnets kropp.

Långsam hjärtslag

Minskar hjärtfrekvensen av läkare som kallas bradykardi, det är inte en separat sjukdom, men bara ett symptom. Under graviditeten kan bradykardi sägas om pulsen sjunker under 60 slag per minut. Detta tillstånd är ganska sällsynt och kan åtföljas av yrsel, svaghet, illamående och svimning. Om du upplever dessa symtom, ska du omedelbart rapportera dem till läkaren som leder graviditeten, eftersom de kan vara bevis på förvärring av en kronisk sjukdom eller uppkomsten av en ny.

cardiopalmus

Som tidigare nämnts observeras hjärtklappningar eller takykardi i en eller annan form hos de allra flesta gravida kvinnor. Hjärtans accelererade arbete förklaras av det faktum att den växande organismen behöver allt mer syre och näringsämnen som det tar emot från moderns blod. Därför uppstår toppen av fysiologisk (naturlig) takykardi under graviditeten vanligtvis vid slutet av andra eller början av tredje trimestern när barnet växer mest aktivt. Under de senaste veckorna återfinns hjärtfrekvensen normalt, eftersom kroppen och mamman och barnet förbereder sig för den kommande födelsen.

De främsta orsakerna till en ökning av hjärtfrekvensen under graviditeten är:

 • högt blodtryck;
 • övervikt;
 • stress och emotionellt överbelastning
 • sova i fel position (på baksidan), där buken aorta är pressad;
 • aktiv fysisk aktivitet, sport;
 • dricka kaffe, starkt te och andra produkter som innehåller koffein;
 • droger som bidrar till förekomsten av takykardi.

Indikatorer för hjärtfrekvens under graviditeten kan nå 110-120 slag per minut, även i ett lugnt tillstånd, vilket inte anses vara en avvikelse från normen. Hjärtklappning kan åtföljas av samma symptom som en långsam: illamående, yrsel, svaghet och svaghet. Det utgör inte i sig en fara för barnet eller mamman, men om en kvinna svälter, kan en kvinna allvarligt skada inte bara sig själv utan även barnet. Därför är det i händelse av att sådana symptom uppstår, nödvändigt att samråda med en specialist som kan ordinera rätt behandling som minskar hjärtfrekvensen.

I sällsynta fall kan en infektionssjukdom eller en förvärring av kronisk hjärtsjukdom orsaka takykardi. För att eliminera risken att utveckla komplikationer är det nödvändigt att samråda med en kardiolog och bli testad (EGC eller EchoCG).

När behöver jag låta larmet?

Om pulsen sjunker under 40 slag per minut eller stiger över 120, finns det anledning till oro.

Pulsreduktion kan orsakas av:

 • sjukdomar i kardiovaskulära och centrala nervsystemet, såväl som lever och njurar;
 • lågt blodtryck;
 • störningar i sköldkörteln;
 • droger som bidrar till förekomsten av hypotension.

Vanliga orsaker till takykardi är:

 • hypertoni;
 • järnbristanemi (vilka gravida kvinnor ofta lider av);
 • hormonella misslyckanden
 • störningar i hjärtat eller blodkärlen.

Bestäm den exakta orsaken och tilldela rätt, och viktigast av allt, säker behandling kan bara en specialist som har erfarenhet av att arbeta med kvinnor under graviditeten.

Hur tar man tillbaka pulsen till normal?

Som regel, för att minska hjärtfrekvensen, ordineras vitamin- och mineralkomplex för att förbättra hjärtets arbete, örtmedel (Persen, Valerian, motherwort eller specialavgifter baserade på dem) samt självmassage (kragezon). För att minska risken för takykardi kan du också följa dessa riktlinjer:

 • normalisera daglig behandling, mer tid för sömn och vila;
 • justera näring, göra det mer balanserat;
 • övervaka inte och kontrollera vikt, ät små måltider;
 • minska fysisk aktivitet, föredra att gå i frisk luft;
 • Sova inte på ryggen;
 • i vilket fall som helst, ta inga droger utan receptbelagda läkare.

För bradykardi som inte orsakas av allvarliga patologier, är det i de flesta fall tillräckligt att komplettera intag av vitaminminerala komplex med magnesium och kalium, liksom mjuka preparat som ökar trycket (ordinerat av läkaren).

Sammanfattningsvis

Förändringen i puls under graviditeten är ett helt naturligt fenomen, på grund av de processer som förekommer i kvinnans kropp under denna period. Mindre avvikelser från normalvärdet är inte oroande, men om du upplever några symptom som ger anledning till oro, är det bättre att omedelbart kontakta din läkare för att få reda på en möjlig orsak och göra en korrekt diagnos.

Vad är graden av puls hos gravida kvinnor i 1, 2, 3 trimester av graviditet?

Barntid är en speciell tid för varje mamma. Hon oroar sig för alla känslor inuti henne, varför hennes puls ofta ökar under graviditeten, vilket kan skrämma henne ännu mer.

Men puls hos gravida indikerar blodets hastighet som rör sig längs blodkärlens väggar, för nu tillhandahåller moderens kropp med syre, inte bara kroppen, utan också den framtida bebisen.

Vad påverkar hjärtfrekvensen hos en gravid kvinna?

Så snart organismen förstår att ett nytt liv har uppstått i det, genomgår varje system av organ kardinalförändringar, självklart genomgår kardiovaskulärsystemet denna process en av de första.

Normal puls under graviditeten bestäms av den behandlande läkaren, eftersom det är individuellt för varje kvinna på grund av de fysiologiska skillnaderna i det utvecklande fostret och moderns individuella egenskaper.

På grund av behovet av att närma den växande kroppen med syre och näringsämnen börjar pulsen hos gravida kvinnor, av fysiologiska skäl, öka. Denna fluktuation beror på vissa faktorer:

 • Termisk graviditet, beroende på trimestern, kan pulsen öka.
 • multipel graviditet indikerar möjligheten av förekomst av fysiologisk takykardi hos den förväntade mamman under graviditeten, därför kan denna faktor påverka vad som ska vara puls under graviditeten i ett visst fall.
 • hypervolemi (ökad blodvolym i kroppen), observeras i början av graviditeten, når detta ytterligare blod cirka 1,5 liter vid slutet av graviditeten, måste hjärtat pumpa denna mängd ytterligare vital resurs genom sin egen kropp och genom barnets kropp, därför är en kvinna som är barnet bör inte oroa sig för en tillfällig ökning av pulsvågan;
 • sköldkörtelhormoner, östrogen och kortisol förändrar puls hos en gravid kvinna, vars norm inte överstiger 100 slag per minut (under sömn och dagtid vaksamhet);
 • en förändring av hjärtets position (hänför sig till 30-35% av gravida kvinnor) sker på grund av en förändring av ståndet på livmoderns golv, som börjar komprimera membranet, skjuta och ändra positionen i hjärtkärlet
 • På grund av membranets ökning minskar lungans kapacitet, därför är andningsmusklerna inkluderade i kompensationsarbetet, vilket tvingar blodet att ge mer syre, därför är den normala puls hos en gravid kvinna i grunden annorlunda än resten.

Vad är pulsen ska en kvinna ha under graviditeten?

Fysiologiska (normala) förändringar i antalet hjärtslag i varje graviditetsstadium skiljer sig från varandra på grund av den fysiska interna och externa omstruktureringen av den förväntande moderens kropp.

Medelvärdet av en vuxen är 60-80 blodslag på blodkärlens väggar på 60 sekunder. Måttlig ökad puls under graviditeten. Under graviditeten ökar pulshastigheten till 10 slag baserat på normen. Den övre gränsen betraktas som antalet 100 chocker på 60 sekunder.

Vilken typ av puls en gravid kvinna borde ha påverkas av hennes fysiska utveckling. Om den förväntade mamman är engagerad i en aktiv sport, till exempel simning eller gymnastik, kan överspänningsvågen nå 100 slag på 60 sekunder, men sådana belastningar måste förhandlas med den personliga läkaren som övervakar graviditeten. Eftersom det händer att förändringar i pulsoscillationer påverkar barnets fosterutveckling negativt.

I början av terminen

Det finns tre graviditetsperioder, i varje av dem finns det några förändringar med kvinnokroppen och kroppen. Trots detta måste pulsen ligga inom gränserna för det tillåtna, bortom vilket bör vara alarmerande och kräva medicinsk övervakning.

Den första trimestern anses vara den mest spännande, särskilt om kvinnan har den första graviditeten. I detta skede är det viktigaste att inte vara nervös och förstå de många symtomen som har uppstått, vilket hittills inte varit känt. Statistik ger svaret på vilken puls en gravid kvinna borde ha under första trimestern - det varierar i genomsnitt från 70 till 90 slag på 60 sekunder. Det här är en nästan omärkbar förändring, eftersom kroppen bara börjar förbereda sig för bärandet av ett nytt liv.

2 trimester

Pulshastigheten hos gravida kvinnor under 2: e trimestern ökar signifikant, dess övre gräns kan vara 80-100 slag per minut, men detta är i ett tillstånd av relativ vila. Under hela graviditeten bör parturienten övervaka pulsvågans hastighet och omedelbart kontakta läkaren vid misstänkt sinus takykardi.

Under de senaste månaderna

Ökad belastning på kroppen ger svaret vad pulsen borde vara i en gravid kvinna i 3: e trimestern.

Fysiologiskt ökad puls är normen hos gravida kvinnor, den 3: e trimestern anses vara den svåraste: barnet har fått den nödvändiga vikten och kommer snart att födas. Pulshastigheten under graviditeten 3 trimester är som tidigare, från 70 till 100. Ett märke på 100 kan betraktas som normen endast med liten fysisk ansträngning, annars är det takykardi som kräver omedelbar behandling.

Läkare märkte en intressant särskiljande egenskap hos friska kvinnor, i en sådan mamma, i en position på hennes sida, är pulsfluktuationerna inte föremål för mindre förändringar, men i de sista graviditetsstadierna, som ligger på ryggen, höjs pulsen till 120 tryck mot blodkärlens väggar.

Innan du föds

Pulsen hos gravida kvinnor i tredje trimestern, vars hastighet har minskat något, talar om de senaste veckorna av graviditeten. Mammas kropp förbereder fostret för en snabb födsel. Under denna period är det nödvändigt att noggrant övervaka den behandlande läkaren, eftersom risken att utveckla hystos är möjlig, detta är sen toxikos, vilket kan orsaka onormal leverans och kejsarsnitt.

Tryckstandard

Tryck, som puls, hos gravida kvinnor kan fluktuera. Dess hastighet bestäms till stor del av styrka och hjärtfrekvens, liksom andra faktorer. Det normala intervallet är standard: från 100 till 140 mm Hg. Art. med systoliskt index.

Progesteron börjar producera under den första halvan av graviditeten, och detta hormon påverkar blodtrycket direkt och minskar dess grundlinje. Den andra halvan av graviditeten präglas av en liten ökning av blodtrycket på blodkärlens väggar, eftersom progesteron minskar prestandan i sin produktion.

Tryck under graviditet: normen och avvikelser

Vad händer om pulsen är onormal?

Om den förväntade mamman har ökad hjärtfrekvens eller takykardi är det nödvändigt:

 • besöka den behandlande läkaren;
 • ta mediciner som föreskrivs av den behandlande läkaren;
 • sluta oroa dig
 • drick mer vatten och gå i frisk luft.

Om du misstänker bradykardi i dig själv, måste du besöka en ytterligare kardiolog, om symptomen oroar den gravida kvinnan för mycket. Även detta symptom kan utvecklas på grund av näringsbrist eller låg fysisk aktivitet.

användbar

Från följande video kan du ta reda på en persons puls: