Hjärtans elektriska axel avvisas till höger: symptom på manifestation, diagnos, behandling

Hjärtans arbete beror på frekvensen av elektriska signaler som kommer från cellerna i nervsystemet.

Överträdelse av nervimpulser leder till problem med hjärt-kärlsystemet.

För att testa hjärtets funktion, leder läkare patienten till en ecg.

Enligt den totala vektorn av elektriska signaler för en period av sammandragning bestämmer specialisten närvaron eller frånvaron av problem.

För ett hälsosamt hjärta kännetecknas en diagonal arrangemang av vektorn riktad ner och till vänster.

Om det finns problem, avviker vektorn, men linjens avvikelse betraktas inte som en diagnos eftersom axelparametrarna för varje person är individuella.

I alltför tunna personer och ungdomar under tillväxtperioden kan avviksvektorn vara nittio grader. I små och mycket fulla människor - upp till trettio grader.

Följande parametrar påverkar vektorens anomala position:

 • UPU;
 • förvärvade anomalier i hjärtat;
 • höger eller vänster ventrikulär hypertrofi;
 • hjärtblocket;
 • kardiomyopati;
 • hypertoni;
 • hjärtsvikt
 • lungsjukdomar;
 • astma.

Dessa sjukdomar orsakar avvikelsen av den elektriska axeln till höger.

Tillfälliga störningar i axelns position kan orsaka följande fenomen:

 • bukorgans onkologi;
 • ackumulering av vätska i buken;
 • graviditet.

Tolkning av kardiogrammet

Placeringen av den elektriska axeln på elektrokardiogrammet är huvudkriteriet för att undersöka hjärtat.

Avkodningsdata behövs för att diagnostisera risken för hjärtproblem hos vuxna och barn.

Axelns lutning visar R-vågan i den tredje bröstkorgen eller i den första ledningen.

Den ökade amplituden indikerar ett vänstersidigt eller högersidigt läge, vilket i sig inte är en anomali, utan endast en manifestation av en störning i hjärt-kärlsystemet.

Variation av vektorn till vänster eller höger visar ventrikulär hypertrofi, för att göra en noggrann diagnos av patienten skickas för test och maskinvaruundersökning:

Dessutom undersöks patientens tillstånd på ett EKG under belastning. Förfarandet är nödvändigt om vektorens avvikelse kompletteras med arytmi eller ischemi.

Att bestämma tillståndet av kransartärerna med hjälp av koronarangiografi. Följande orsaker kan orsaka avvikelsen av axeln:

 • ischemi;
 • täppta artärer
 • lungstenos
 • förmaksflimmer
 • dmp hos nyfödda;
 • pulmonalt hjärta;
 • inskränkning av mitralventilen;
 • lungartär ocklusion
 • lunghypertension.

Om obehandlad leder blockering till hjärtinfarkt ett år eller två efter blockering av blodkärl.

Dessutom orsakas den felaktiga positionen av vektorn av en överdos av antidepressiva medel.

Vad betyder eos avvisad till höger i ett barn? Denna position av axeln indikerar en eventuell medfödd stenos av lungans artär.

Anomali stör det normala blodflödet och leder till en förändring av myokardiums tillstånd hos ett barn.

Defekter korrigeras hos nyfödda för att förhindra utveckling av svåra komplikationer som är dödliga hos spädbarn.

Men du borde inte självdiagnostisera och panik: hos spädbarn under de första tre månaderna, är axelavvikelsen orsakad av naturliga orsaker:

 • elektrofysisk och anatomisk primär position hos höger kammare;
 • ändra hjärtets position i bröstet;
 • förändring av förhållandet mellan aktiviteten hos vänster och höger ventrikel.

Dessa manifestationer försvinner när barnet växer och är inte ett symptom på problem.

Vad ska man göra om elaxeln avböjs till höger

Axelns skarpa avvikelse kan innebära problem med höger kammare. En kardiolog föreskriver ytterligare diagnostiska procedurer och därefter behandling.

Den felaktiga positionen hos EOS kan indikera utvecklingen av höger ventrikelhypertrofi, vilket kommer att kräva identifiering av huvudproblemet och behandling, axelavvikelsen i sig inte behandlas, det är inte en sjukdom.

Sjukdomar som orsakar axelns högra sida arrangemang:

 • medfödda hjärtfel
 • förvärvad hjärtsjukdom;
 • kronisk obstruktion av lungorna;
 • bronkial astma.

Symptom som åtföljer sjukdomar som orsakar avvikelser från eos:

 • långvarig huvudvärk;
 • bröstsmärta
 • svullnad;
 • andfåddhet;
 • natt hosta.

Om symtom uppstår, kontakta en kardiolog för diagnos och behandling.

Läkaren ordinerar läkemedelsterapi för att lindra symtom och återställa hemodynamik, i allvarliga fall skickas patienten för operation.

Konservativ terapi kan kompletteras med folkmedicin, avkok och infektioner.

Folkmekanismer för behandling av höger ventrikulär hypertrofi

En effektiv lösning för folkläkare är St John's wort. För att förbereda infusionen måste du ta ett hundra gram torrt råmaterial till två liter vatten och håll den över låg värme i tio minuter.

Insistera minst en timme, sedan påfrestning, lägg till några matskedar honung och dricka som te en halvtimme före måltider. Infusionen ska förvaras i kylskåpet.

Hjälper till att återställa hemodynamiken hos en blandning av vitlök och honung. I honung lägg till hackad vitlök i lika delar och lämna på en mörk plats i en vecka. Ta en dessertsked innan måltider tre gånger om dagen.

Hjälper till att hantera sjukdomen korrekt näring, avvisande av konditorivaror, animaliska fetter, alltför salta livsmedel, snabbmat och konserver. Kräver en fullständig avvisning av cigaretter och alkohol.

Avvikelse från hjärtans elektriska axel till höger: varför uppstår och vad som är farligt

Hjärtat, som vilket mänskligt organ som helst, styrs av impulspaket som kommer från hjärnan genom nervsystemet. Uppenbarligen leder eventuella brott mot kontrollsystemet till allvarliga konsekvenser för kroppen.

Hjärtans elektriska axel (EOS) är den totala vektorn av alla impulser observerade i ledningssystemet för detta organ i en sammandragningscykel. Ofta sammanfaller den med den anatomiska axeln.

Normen för elaxeln anses vara den position vid vilken vektorn är belägen diagonalt, det vill säga riktas ner och till vänster. I vissa fall kan denna parameter dock avvika från normen. Enligt axelpositionen kan kardiologen lära sig mycket om hjärtmuskulaturens arbete och eventuella problem.

Normal EOS-position

Beroende på en persons kropp är det tre huvudvärden för denna indikator, vilka var och en anses vara normala under vissa förutsättningar.

 • I de flesta patienter med konventionell konstruktion varierar vinkeln mellan den horisontella koordinaten och vektorn av elektrodynamisk aktivitet från 30 ° till 70 °.
 • För astenikov och tunna personer når vinkelns normala värde 90 °.
 • I låga, täta människor är tvärtom lutningsvinkeln mindre - från 0 ° till 30 °.

Den möjliga positionen för EOS presenteras i detta foto:

Skäl till förändring

I själva verket är avvikelsen från vektorn av den elektriska aktiviteten i hjärtmuskeln inte en diagnos, men kan bland annat indikera allvarliga störningar. Dess position påverkas av många parametrar:

 • medfödda missbildningar;
 • förvärvade förändringar i organs anatomi, vilket leder till hypertrofi hos vänster eller höger ventrikel;
 • misslyckanden i kroppens ledande system, i synnerhet blockaden av enskilda delar av hans bunt, som är ansvarig för att leda nervimpulser till ventriklarna;
 • kardiomyopati på grund av olika orsaker
 • kroniskt hjärtsvikt
 • långvarig hypertoni under lång tid;
 • kroniska respiratoriska sjukdomar, såsom obstruktiv lungsjukdom eller bronkialastma, kan leda till en avvikelse från den elektriska axeln till höger.

Hur man bestämmer sig för elektrokardiogrammet

Vinkeln på EOS anses vara en av huvudparametrarna, som studeras vid avkodning av EKG-indikatorer. För en kardiolog är denna parameter en viktig diagnostisk indikator, vars avvikande värde signalerar tydligt olika störningar och patologier.

Genom att studera patientens EKG kan diagnosen bestämma EOS-positionen genom att undersöka tänderna på QRS-komplexet, vilket visar arbetet i ventriklerna på grafen.

Den ökade amplituden hos R-vågan i I- eller III-bröstets ledningar av grafen signalerar att hjärtans elektriska axel är avböjd åt vänster respektive höger.

Diagnos och ytterligare förfaranden

Som nämnts tidigare anses avvikelsen från EOS till höger på EKG inte vara en patologi i sig utan fungerar som ett diagnostiskt tecken på störningar i dess funktion. I den överväldigande majoriteten av fallen indikerar detta symptom att den högra kammaren och / eller det högra atriumet är onormalt förstorat och att fastställa orsakerna till sådan hypertrofi möjliggör en korrekt diagnos.

Följande procedurer kan användas för mer noggrann diagnos:

 • ultraljud - en metod med mest informativa visar förändringar i anatomi hos ett organ;
 • bröstradiografi kan avslöja myokardiell hypertrofi;
 • Daglig övervakning av EKG används om, förutom EOS-avvikelsen, det också finns rytmförstörningar.
 • Ett EKG under stress hjälper till att upptäcka myokardiell ischemi;
 • koronar angiografi (CAG) diagnostiserar lesioner av kransartärerna, vilket också kan leda till att EOS lutar.

Vilka sjukdomar orsakas av

En uttalad avvikelse från den elektriska axeln till höger kan signalera följande sjukdomar eller patologier:

 • Ischemisk hjärtsjukdom. En obotlig sjukdom som kännetecknas av blockering av kransartärerna som matar blod till hjärtmuskeln. När okontrollerad utveckling leder till hjärtinfarkt.
 • Medfödd eller förvärvad lungstenos. Så kallad förminskningen av detta stora kärl, vilket förhindrar normal blodutgång från höger kammare. Det leder till ökat systoliskt blodtryck och följaktligen till myokardiell hypertrofi.
 • Atrial fibrillering. Olycklig elektrisk aktivitet hos atriären, som i slutändan kan leda till cerebral stroke.
 • Kroniskt lunghjärtat. Det förekommer i strid med arbetet i lungorna eller bröstpatologierna, vilket leder till att vänster ventrikelens oförmåga inte fungerar fullt ut. Under sådana förhållanden ökar belastningen på den högra kammaren signifikant vilket leder till hypertrofi.
 • Fel i interatriella septum. Denna defekt uttrycks i närvaro av hål i septumet mellan atrierna, genom vilka blod kan tömmas från vänster sida till höger. Som ett resultat utvecklas hjärtsvikt och lunghypertension.
 • Stenos av mitralventilen - inskränkning av öppningen mellan vänstra atrium och vänstra ventrikeln, vilket leder till svårigheter med den diastoliska rörelsen av blod. Avser att förvärva laster.
 • Pulmonell tromboembolism. Det är orsakat av blodproppar som efter uppkomst i stora kärl, rör sig genom cirkulationssystemet och täppa till artären eller dess grenar.
 • Primär lunghypertension - permanent högt blodtryck i lungartären, vilket orsakas av olika orsaker.

Vad man ska göra

Om elektrokardiogrammet visade lutningen av hjärtans elektriska axel till höger, bör en mer omfattande diagnostisk undersökning av en läkare utföras utan dröjsmål. Beroende på det problem som identifieras med djupare diagnos, kommer lämplig behandling att ordineras av läkaren.

Hjärtat är en av de viktigaste delarna av människokroppen, och därför bör dess tillstånd vara föremål för ökad uppmärksamhet. Tyvärr kommer han ofta bara ihåg när det börjar skada.

För att förhindra sådana situationer är det nödvändigt att hålla sig till minst allmänna rekommendationer för förebyggande av hjärtsjukdomar: Ät rätt, försum inte en hälsosam livsstil och undersökas av en kardiolog minst en gång om året.

Om det i elektrokardiogrammets resultat uppstod en avvikelse från hjärtans elektriska axel, bör en djupare diagnos genomföras omedelbart för att bestämma orsakerna till detta fenomen.

Vad betyder det om EOS avvisas till höger?

Datum för publicering av artikeln: 06/29/2018

Artikeluppdateringsdatum: 4/12/2018

Författaren till artikeln: Dmitrieva Julia (Sych) - en praktiserande kardiolog

Avvikelsen från EOS till högerregistret om det ligger i intervallet från +90 till +180 grader.

Låt oss ta en närmare titt på varför detta händer och vad det normala talet är.

Vad är EOS?

Vid avkodning av ett elektrokardiogram är en av parametrarna EOS - hjärtans elektriska axel. Denna indikator speglar indirekt placeringen av detta organ i bröstet.

Atria och ventrikler i hjärtat styrs av impulser som förökar genom ledningssystemet. Vid avlägsnande av kardiogrammet registreras elektriska signaler som passerar inuti hjärtmuskeln.

För att göra det lättare att mäta är hjärtat schematiskt representerat som en tredimensionell axel av koordinater.

Med totalt tillägg bildar pulserna en riktad elektrisk vektor. Det projiceras på det främre vertikala planet. Detta är EOS. Vanligtvis faller elaxeln med den anatomiska.

Vad borde hon vara i normen?

Hjärtans anatomiska struktur är sådan att dess vänstra kammare väger mer än rätten. Därför är den elektriska exciteringen i organets vänstra sida starkare.

Grafiskt uttrycks detta i att axeln riktas diagonalt åt vänster och neråt. Om du tittar på vektorns projektion, ligger vänstra sidan av hjärtat i området från +30 till +70 grader. Detta är normvärdet hos en vuxen.

Axelns position beror bland annat på fysiologins individuella egenskaper.

EOS-riktningen påverkas av följande faktorer:

 • Impulshastighet
 • Hjärtmusklernas förmåga att minska.
 • Funktioner av ryggraden, bröstkorgen, inre organen, som interagerar med hjärtat.

Med hänsyn till dessa faktorer varierar axelns normala värde från 0 till +90 grader.

I en frisk person kan EOS vara i någon av följande positioner:

 • Normal - Vinkeln för avvikelsen från koordinataxeln är från +30 till +70 grader.
 • Mellanliggande - från +15 till +60.
 • Vertikal - mellan +70 och +90. Detta är typiskt för tunna personer med en smal bröstkorg.
 • Horisontell - från 0 till + 30 grader. Förekommer hos individer med ett brett bröst med låg tillväxt.

I nyfödda observeras EOS ofta till höger. Med en till två år går hon in i en vertikal position. Efter att barn har fyllt tre år antar axeln vanligtvis en normal position.

Detta beror på hjärtans tillväxt, i synnerhet med en ökning i vänstra ventrikelns massa.

Vad får det att flytta till höger?

Den kraftiga avvikelsen från den elektriska vektorn från dess axel orsakas ibland av processer som förekommer inne i kroppen (graviditet, tumörutveckling etc.).

Men oftast innebär det att det förekommer oegentligheter i hjärtmuskulärens arbete.

Axelskiftet kan uppstå av följande patologiska skäl:

 • Ischemisk sjukdom En obstruktion av artärerna som levererar blod till myokardiet utvecklas.
 • Störning av blodflödet i lungartärernas grenar. Förekommer som en följd av vasokonstriktion, vilket orsakar tryck i hjärtans högra sida.
 • Myokardinfarkt. Mot bakgrund av ischemisk sjukdom utvecklas vävnadsnekros på grund av otillräcklig blodtillförsel.
 • Öppningen mellan vänster atrium och ventrikel (stenos) är inskränkt, vilket leder till en signifikant spänning i organs högra sida och dess efterföljande hypertrofiering.
 • Lungartär ocklusion (trombos).
 • Arytmi - störning av hjärtslaget, åtföljd av kaotisk excitation av atrierna.
 • Framväxten av kronisk pulmonell patologi där det finns hypertrofi hos högra atrium och ventrikel. I medicin kallas denna sjukdom "lunghjärtat".
 • Onormal utveckling av myokardiet, där det finns ett skifte av orgel till höger. I detta fall avvisas den elektriska axeln.

Och även observeringen av axeln till höger observeras på grund av den långsiktiga användningen av antidepressiva medel i den tricykliska serien, vilket medför att organismen är allvarligt berusad. Detta har en negativ inverkan på hjärtets arbete.

När EOS avvisas till höger om nyfödda anses det vara normalt.

Om skiftet är förknippat med blockaden av bunten i His-bunten (brott mot passagen av en elektrisk puls genom banden av hjärtceller), utförs en ytterligare undersökning av barnet.

Hjärtpatologier är medfödda eller förvärvade under hela livet, vilka utvecklas som ett resultat av tidigare lidande allvarliga sjukdomar eller på grund av ökad fysisk ansträngning.

Till exempel diagnostiserar professionella idrottare en ökning av massa och volym i vänster ventrikel (hypertrofi).

Tecken på förspänning på EKG

Vinkeln på den elektriska axeln och dess riktning är huvudegenskaperna vid avkodning av EKG.

Tolkningen av kardiogrammet ges av en kardiolog. För detta använder han speciella system och tabeller för att bestämma EOS-förskjutningen.

Diagnosen undersöker QRS-tänder på ett elektrokardiogram. Detta är en uppsättning symboler som visar sinusrytmen i hjärtat och visar polariseringen av ventriklerna.

QRS-tänder kännetecknar deras sammandragning eller avkoppling. R - uppåtgående (positiv) tand, Q, S - negativ eller nedåt. Q är före R, och S är efter det. På dessa grunder bedömer kardiologen hur axeln förskjuter.

Avvikelsen från hjärtans elektriska axel till höger sker om i den tredje ledningen R är större än i den första. Om den högsta amplituden R är i den andra ledningen, motsvarar EOS det normala läget.

Ytterligare diagnostiska metoder

Om en patient på ett EKG har en tendens att flytta EOS till höger, genomförs en ytterligare undersökning för att göra en korrekt diagnos.

I grunden indikerar denna indikator en ökning av massan på hjärtans högra sida.

Följande diagnostiska metoder används:

 • Bröströntgen. Bilderna ökar hjärtmuskeln markant, om den är.
 • Hjärtets ultraljud. Metoden möjliggör en fullständig visuell bild av myokardietillståndet.
 • Holter övervakning. Används i närvaro av sinusarytmi, takykardi hos en patient.
 • Elektroniskt kardiogram med extra belastning (till exempel på en stationär cykel) - för att bestämma kranskärlssjukdom.
 • Angiografi - avslöjar oegentligheter i koronarkärlarnas arbete.
 • HERR

Ska jag oroa mig och vad ska jag göra?

I sig är förskjutningen av hjärtans elektriska axel inte en sjukdom, det indikerar bara den eventuella närvaron av patologier. Kardiologer tror att hypertrofi hos hjärtmuskeln är en av huvudorsakerna till avvikelsen av hjärtaxeln till höger.

Om en övergång till höger sida detekteras, bör ytterligare undersökningar utföras omedelbart. Baserat på deras resultat kommer läkaren att ordinera behandling om någon sjukdom är identifierad.

Vanligtvis signalerar en kraftig avvikelse från EOS på ett elektrokardiogram inte ett hot mot livet. Endast en stark förändring i vektorns vinkel (upp till + 900) kan låta läkaren larmas. Med denna indikator kan hjärtstopp inträffa. Patienten överförs omedelbart till intensivvården.

För att undvika allvarliga konsekvenser, i närvaro av bias EOS, rekommenderas att varje år undersökas av en kardiolog.

Hjärtans elektriska axel (EOS): kärnan, normen för position och kränkning

Hjärtans elektriska axel (EOS) är en term som används vid kardiologi och funktionell diagnostik, vilket återspeglar de elektriska processerna som uppstår i hjärtat.

Riktningen för hjärtans elektriska axel anger den totala mängden bioelektriska förändringar som uppträder i hjärtmuskeln med varje sammandragning. Hjärtat är ett tredimensionellt organ, och för att beräkna riktningen för EOS representerar kardiologerna bröstet i form av ett koordinatsystem.

När ett EKG avlägsnas registreras varje elektrod bioelektrisk excitation som uppträder i en viss del av myokardiet. Om vi ​​projekterar elektroderna på ett konventionellt koordinatsystem, kan vi också beräkna vinkeln på den elektriska axeln, som kommer att ligga där elprocesserna är starkaste.

Ledande system i hjärtat och varför är det viktigt att bestämma EOS?

Hjärtans ledande system är en del av hjärtmuskeln, som består av så kallade atypiska muskelfibrer. Dessa fibrer är väl innerverade och ger samtidig sammandragning av organet.

Minokardiums sammandrag börjar med utseendet av en elektrisk impuls i sinusnoden (det är därför den rätta rytmen i ett friskt hjärta kallas sinus). Från sinusnoden passerar impulsen av elektrisk excitering till den atrioventrikulära noden och vidare längs bunten av His. Denna bunt passerar in i interventrikulär septum, där den är uppdelad i höger, riktning mot höger kammare och vänstra benet. Det vänstra benet i hans bunt är uppdelat i två grenar, främre och bakre. Den främre grenen är belägen i den främre interventrikulära septum, i den vänstra ventrikelns anterolaterala vägg. Den bakre delen av det vänstra benet i hans bunt ligger i mitten och den nedre delen av interventionsformen, den posterolaterala och nedre väggen i vänstra kammaren. Vi kan säga att baksidan är något till vänster om framsidan.

Det myokardiella ledningssystemet är en kraftfull källa till elektriska impulser, vilket innebär att elektriska förändringar som föregår hjärtslaget inträffar först i hjärtat. Med kränkningar i detta system kan hjärtans elektriska axel väsentligt förändra sin position, vilket kommer att diskuteras senare.

Varianter av placeringen av hjärtans elektriska axel hos friska människor

Massan av hjärtmuskeln i vänster ventrikel är normalt mycket större än den högra kammarens massa. Således är de elektriska processerna som förekommer i vänster kammare totalt starkare, och EOS kommer att riktas till den. Om du projicerar hjärtets position på koordinatsystemet kommer vänster ventrikeln att ligga i området +30 + 70 grader. Detta kommer att vara axelns normala läge. Beroende på de enskilda anatomiska egenskaperna och kroppens fysik varierar emellertid EOS-positionen hos friska personer mellan 0 och +90 grader:

 • Således kommer det vertikala läget att vara EOS i intervallet från + 70 till +90 grader. Denna position av hjärtans axel finns i långa, tunna människor - astenikov.
 • Den horisontella positionen hos EOS är vanligare hos låga, trånga människor med brett bröstkorg - hypersthenik, och dess värde varierar mellan 0 och + 30 grader.

De strukturella egenskaperna för varje person är väldigt individuella, nästan inga rena astener eller hyperstheniker förekommer, oftare är de mellanliggande kroppstyper, därför kan elaxeln ha ett mellanvärde (halv-horisontellt och halv-vertikalt).

Alla fem positionerna (normala, horisontella, halv-horisontella, vertikala och halv vertikala) finns hos friska människor och är inte patologiska.

I slutet av ett EKG kan en helt frisk person säga: "EOS är vertikal, sinusrytm, hjärtfrekvens är 78 per minut", vilket är en variant av normen.

Hjärtans vridning runt längdaxeln hjälper till att bestämma ett organs position i rymden och i vissa fall är en ytterligare parameter vid diagnos av sjukdomar.

Definitionen av "vridning av hjärtans elektriska axel runt axeln" kan väl hittas i beskrivningarna av elektrokardiogram och är inte något farligt.

När kan EOS-position prata om hjärtsjukdom?

EOS-läget i sig är inte en diagnos. Det finns emellertid ett antal sjukdomar där det finns ett skift i hjärtans axel. Betydande förändringar i positionen för EOS-ledningen:

Avvikelser EOS kvar

Således kan avvikelsen från hjärtans elektriska axel till vänster indikera vänster ventrikulär hypertrofi (LVH), d.v.s. dess ökning i storlek, som inte heller är en självständig sjukdom, men kan indikera en överbelastning av vänster ventrikel. Detta tillstånd uppstår ofta med långvarig arteriell hypertoni och är förknippad med signifikant vaskulär resistans mot blodflödet, vilket resulterar i att vänster ventrikel måste sammandragas med större kraft ökar muskelmassan i ventrikeln vilket leder till hypertrofi. Koronar hjärtsjukdom, kroniskt hjärtsvikt, kardiomyopati orsakar också vänster ventrikulär hypertrofi.

hypertrofa förändringar i myokardiet i vänster ventrikel - den vanligaste orsaken till EOS-avvikelse till vänster

Dessutom utvecklas LVH när vänster ventrikulär ventilapparat påverkas. Detta tillstånd orsakas av aorta-muns stenos, där urladdning av blod från vänster ventrikel är svårt, aortaklappsvikt, när en del av blodet återgår till vänster ventrikel, överbelastar det med volymen.

Dessa defekter kan vara antingen medfödda eller förvärvade. De mest förvärvade hjärtfel är resultatet av reumatisk feber. Vänster ventrikulär hypertrofi finns hos professionella idrottare. I det här fallet är det nödvändigt att konsultera en högkvalificerad idrottsläkare för att bestämma möjligheten att fortsätta sportaktiviteter.

EOS avvisas också till vänster för brott mot intraventrikulär ledning och olika hjärtblock. Avvisnings-e-post axeln av hjärtat till vänster tillsammans med ett antal andra EKG-tecken är en av indikatorerna för blockaden av den främre delen av vänstra benet i bunten av His.

Avvikelser EOS rätt

Växlingen av hjärtaxelns elektriska axel till höger kan indikera höger ventrikelhypertrofi (HPV). Blodet från högerkammaren kommer in i lungorna där det är berikat med syre. Kroniska respiratoriska sjukdomar associerade med lunghypertension, såsom bronkialastma, kronisk obstruktiv lungsjukdom med förlängd varaktighet orsakar hypertrofi. Hypertrofi i högra hjärtkammaren orsakas av lungartärsarton och tricuspidventilinsufficiens. Liksom med vänster ventrikel, är HPV orsakad av hjärt-kärlsjukdom, kroniskt hjärtsvikt och kardiomyopatier. Avvikelsen från EOS till höger sker med en fullständig blockad av den bakre grenen på det vänstra benet i bunten av Hans.

Vad ska man göra om en EOS-förskjutning finns på kardiogrammet?

Ingen av ovanstående diagnoser kan ställas ut endast på EOS-offset. Axelns position är endast en ytterligare indikator vid diagnos av en sjukdom. När avvikelsen av hjärtaxeln, utöver gränserna för normala värden (från 0 till +90 grader), är det nödvändigt att konsultera en kardiolog och ett antal studier.

Ändå är huvudorsaken till EOS-förspänning myokardiell hypertrofi. Diagnosen av hypertrofi hos en eller annan del av hjärtat kan göras enligt resultaten av en ultraljudsskanning. Varje sjukdom som leder till ett skift i hjärtans axel åtföljs av ett antal kliniska tecken och kräver ytterligare undersökning. Situationen bör vara alarmerande när det med den existerande EOS-positionen finns en kraftig avvikelse på EKG. I detta fall indikerar avvikelsen sannolikt förekomsten av en blockad.

I själva verket behöver växlingen av hjärtans elektriska axel inte behandlas, det refererar till elektrokardiologiska tecken och kräver först och främst att orsaken till förekomsten uppträder. Endast en kardiolog kan bestämma behovet av behandling.

Hjärtmuskulaturmatris: sinusrytm, EOS-avvikelse till vänster

Hjärtans verifierade prestanda är garant för ett långt mänskligt liv. Och den avkodade sinusrytmen och avvikelsen från EOS till vänster är en indikator på hjärtmuskeln. På grund av elaxeln är det möjligt att diagnostisera och bota det på ett tidigt stadium, förlänga kroppens normala tillstånd och den sjuka människans liv.

Vad är hjärtans elektriska axel

Av avvikelsen från EOS kan man bestämma diagnosen hjärtsjukdom

AES är hjärtets elektriska axel - ett kardiologiskt begrepp som betyder ett organs elektrodynamiska kraft, nivån på dess elektriska aktivitet. Enligt hennes ställning bestämmer specialisten tillståndet av processerna som äger rum i huvudkroppen varje minut.

Denna parameter representerar den totala mängden bioelektriska muskelförändringar. Med hjälp av ett elektrokardiogram, där elektroderna fixar vissa exciteringspunkter, är det möjligt att matematiskt beräkna den elektriska axelns placering i förhållande till hjärtat.

Hjärtledande system och varför det är viktigt att bestämma EOS

Den del av muskelvävnaden som bildas av atypiska fibrer som reglerar synkroniseringen av organets sammandragningar kallas hjärtledningssystemet.

Kontraktil egenskapen hos myokardiet består av stegsekvensen:

 1. Organiseringen av elpulsen i sinusnoden
 2. Signalen går in i atriumets ventrikelnod.
 3. Därifrån distribueras det längs Hiss bunt, som ligger i interventricular septum och uppdelat i två grenar
 4. En aktiverad stråle driver vänster och höger kammare
 5. Vid normal signalering sammankopplas båda ventriklerna samtidigt

Hjärtledningssystem - en slags energileverantör för kroppens funktion. Det är där att elektriska förändringar initialt inträffar, vilket framkallar sammandragningen av muskelfibrer.

Med dysfunktionen i utläggningssystemet ändras den elektriska axeln sin position. Detta ögonblick bestäms enkelt av elektrokardiogrammet.

Vad är sinusrytmen på EKG

Sinusrytmen på elektrokardiogrammet visar att signalen av en elektrisk natur produceras endast i sinusnoden. Detta område ligger i det högra atriumet under membranet och levereras direkt med arteriellt blod.

Cellarna i detta organ är spindelformade och monterade i små buntar. Den låga nivån på förmågan att kontrakta kompenseras genom produktion av elektriska impulser, vars analoger är neurala signaler.

Sinusnoden producerar lågfrekvenssignaler, men kan leverera dem till muskelfibrer med hög hastighet. En körning av 60-90 stötar på 60 sekunder anses vara en indikator på kvalitetsorganets funktion.

Varianter av placeringen av hjärtans elektriska axel hos friska människor

Den delvis vertikala och halva horisontella positionen av EOS är vanligare.

Normens tillstånd motsvarar övervägande av massan på vänster sida över den högra sidokammaren. På grund av detta är processerna med den elektriska karaktären av den första i mängden starkare och EOS kommer att riktas till den.

När projiceringen av hjärtorganets placering på koordinatsystemet kommer att märkas att vänster ventrikel ligger i intervallet från +30 till + 70 °. Denna situation anses vara normen.

Ändå kan platsen variera individuellt beroende på de anatomiska egenskaperna hos kroppens struktur och ligger inom området från 0 till + 90 °.

Placeringen av den elektriska hjärtaxeln är uppdelad i två huvudtyper:

 1. Vertikal - ett mellanrum från +30 till + 70 ° - Detta är typiskt för personer med stor storhet, tunn byggnad.
 2. Horisontell - från 0 till + 30 °. Det observeras hos en person med liten storlek, tät kroppsbyggnad med brett bröst.

Eftersom fysik och tillväxt är indikatorer för en individuell plan, är de vanligaste mellanprodukten av EOS-platsen: halv-vertikal och halv-horisontell.

Hjärtans vridning längs längdaxeln återspeglar kroppens placering i kroppen, och deras antal blir en ytterligare indikator vid diagnosen hjärt-kärlsjukdomar.

EKG-diagnostik

Vanligtvis bestäms positionen för EOS med användning av ett EKG

Elektrokardiogram är det mest tillgängliga, enkla och smärtfria sättet att bestämma källa till impulser för hjärtat, liksom deras frekvens och rytm. EKG är karakteriserad som den mest informativa metoden för att erhålla data om hur hjärtmuskeln fungerar.

Processens process:

Den undersökta personen förutsätter en liggande position på en soffa parallellt med golvet, som tidigare har utsatt torso, handleder och anklar.

Elektroder är fästa vid dessa delar av kroppen med hjälp av sugkoppar, längs vilka data på elektriska impulser kommer in i datorn. Ett specialiserat program läser dessa signaler med normal andning och med fördröjning.

Villkoret för proceduren är fullständig avslappning av kroppen. EKG-avlägsnandet utförs med olika belastningar, men detta sker under en djupgående studie av hjärtets arbete för att upprätta en diagnos, samt vid kontroll av framsteg av medicinska åtgärder. Efter att ha samlat data visar skrivaren en kardiogramgraf på temperaturkänsligt papper. Denna förteckning dekrypteras i sin tur av en medicinsk professionell som har fullgjort specialkurser.

Kardiogrammet är ett sammanfattande diagram över bågformiga och akutvinklade linjer, vilka var och en avspeglar en specifik process under hjärtens sammandragning. Först avkodas en rad som betecknar sinusrytmen.

Om antalet kontraktile handlingar i hjärtat inte uppfyller normernas norm, så är signalkällan indikerad inte sinus, och studien av hjärtets arbete fördjupas.

Tolkning av elektrokardiogramgrafen

Genom att dechiffrera ett kardiogram kan en specialist göra en diagnos.

EKG-diagrammet består av tänder, luckor och segmentsegment. För dessa indikatorer är ett intervall klart definierat, vilket går utöver vilket signalerar ett fel i hjärtat.

Matematiska beräkningar av linjerna i kardiogrammet bestämmer följande indikatorer:

 • Hjärtmuskelrytm
 • Frekvens av organkontraktprocesser
 • Rytmförare
 • Ledningskvalitet
 • Kardial elektrisk axel

Tack vare dessa data, liksom en detaljerad beskrivning av betydelsen av tänder, luckor och segmentsegment, kommer en specialist att kunna upprätta en anamnese, klargöra sjukdomen och upprätta motsvarande terapeutiska åtgärder.

När positionen hos EOS kan prata om hjärtsjukdom

EOS kan avvisas till vänster under hjärtkemi

Hjärtaxelns lutning är inte ett symptom på sjukdomen, men avvikelsen från standarden signalerar organdysfunktionen. Icke-standardiserad EOS-lutning kan indikera närvaron av följande sjukdomar:

 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Olika ursprungskardiomyopati
 • Kroniskt hjärtsvikt
 • Medfödda abnormiteter och nonstandard hjärtstruktur

Orsaker till avvikelse till vänster

Sidan där axeln lutas hjälper också till att bestämma diagnosen.

Höjningen av EOS till vänster finns oftast i vänster ventrikelhypertrofi. När detta inträffar, ökar belastningen på funktionen på vänster sida av kroppen. Orsaken till ökningen kan vara:

 • Förlängd arteriell hypertoni som indikerar högt blodtryck
 • ischemi
 • Dålig hjärtprestanda
 • Dysfunktion och anomalös struktur hos ventilapparaten i vänster hjärtkammare
 • Reumatisk feber
 • Dysfunktion i det ventrikulära ledningssystemet
 • Hjärtmuskler blockade

Orsaker till avvikelse åt höger sida

Lutningen av EOS till höger inträffar när hypertrophied tillståndet i den högra ventrikulära delen av hjärtat. Anledningen till detta är:

 • bronkit
 • astma
 • Obstruktiv respiratorisk sjukdom av kronisk natur
 • Lungstenos
 • Onormal struktur av hjärtorganet sedan födseln
 • Otillräcklig tricuspidventil prestanda
 • Blockaden av den bakre grenen av hans vänstra benbunt

symptom

Sjukdomar där EOS lutas åt vänster åtföljs av bröstsmärta.

Det finns inga oberoende symptom på EOS-offset. Dessutom finns det en möjlighet att axelns asymptomatiska avvikelse. För att förhindra sjukdomar i hjärtan och blodkärlen, för att diagnostisera dem vid det inledande skedet tas regelbundet elektrokardiogram.

Symtom på sjukdomar som är förknippade med vänstersidad avvikelse från EOS:

 • Smärtsamma attacker i bröstområdet
 • Svår andning
 • Arytmi och extrasystole
 • Blodtrycksdystoni
 • huvudvärk
 • Suddig syn
 • yrsel
 • förlust av känseln
 • Bradykardi - långsam hjärtfrekvens
 • Svullnad i ansikte och ben

Ytterligare diagnostik

EchoCG används för ytterligare diagnostik när EOS lutas.

För att fastställa orsakerna som orsakade avvikelsen hos EOS utförs ett antal ytterligare studier:

 1. Ekkokardiogram, förkortad EchoCG. Denna procedur består i studien med hjälp av speciella ljudvågor av kontraktil och andra förmågor och huvudorganets arbete bestämmer förekomsten av sannolika hjärtfel.
 2. Stressekokardiogram, Stressekokardiografi. Uttryckt i studien av ultraljudsvågorna av hjärtets funktion med en extra belastning, oftast knep. Diagnoserar ischemisk sjukdom.
 3. Angiography of coronary vessels. Denna kontroll avslöjar blodproppar och aterosklerotiska plack i artärerna och venerna.
 4. Holter mount, förkortad till Holter. Denna procedur samlar in elektrokardiogramdata under dagen. Denna metod för forskning var möjlig efter skapandet av en bärbar EKG-apparat, som kännetecknas av dess låga vikt och storlek. Med denna kontrollmetod finns dock ett antal restriktioner: fasthållning i rörelser, ett förbud mot vattenprocedurer och avstånd från husdjur. Samtidigt bör dagen för att ha på sig hål vara vardaglig, utan ovanliga situationer.

behandling

Förändringen i lutningen hos EOS kräver ingen självbehandling. För att återställa axelns position krävs för att utrota huvudkällan - kardiovaskulär eller lungsjukdom.

Medicinska procedurer, mediciner och annan verksamhet som föreskrivs av den behandlande läkaren efter diagnosen. Huvudpunkterna i behandlingsprocessen beror på typen av sjukdomen:

 • Hypertoni - blodtryckssänkande läkemedel ordineras som normaliserar blodtrycket. Representanter för medicinska droger är ämnen som hjälper till att förhindra vasokonstriktion och öka blodtrycket: kalciumkanalantagonister, betablockerare.
 • Aorta stenos - kirurgiskt ingrepp i form av stenting.
 • Insufficiency of valves - kirurgisk installation av en protesventil.
 • Ischemi - läkemedel - ACE-hämmare, aspirin, beta-blockerare.
 • Hypertrofisk kardiomyopati är ett kirurgiskt ingripande för myokardisk uttunning.
 • Blockaden av den främre grenen på vänstra benet i His-bunten - installationen av en pacemaker.
 • En liknande blockad som inträffade under en hjärtinfarkt är restaureringen av blodcirkulationen av kranskärlskärlen genom kirurgisk behandling.

Återgå den normala platsen för hjärtans elektriska axel är endast möjlig vid normalisering av storleken på vänster ventrikel eller restaurering av banans bana genom den.

Förebyggande åtgärder för avvikelsen av EOS från normen

En balanserad hälsosam kost hjälper till att förhindra en förändring av EOS-positionen och förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar.

Iakttagande av ett antal enkla regler är det möjligt att undvika kränkningar av dysfunktionen hos kärl och hjärtmuskeln och förhindra EOS-avvikelsen från det normala läget.

Förebyggande åtgärder kommer att vara:

 • Balanserad hälsosam diet
 • Tydlig och jämn dagrutin
 • Brist på stressiga situationer
 • Replenishing nivån av vitaminer i kroppen

Kroppen kan få erforderlig mängd vitaminer på två sätt: ta ett vitaminkomplex av ett medicinskt ursprung och äta vissa livsmedel. Produkter - källor till antioxidanter och spårämnen:

 • Citrusfrukter
 • Torkade druvor
 • blåbär
 • Lampa och gröna lökar
 • Kålblad
 • spenat
 • Persilja och dill
 • Kycklingägg
 • Röda havsfiskar
 • Mejeriprodukter

Den sista förebyggande metoden, men en av de viktigaste, kommer att vara måttlig och regelbunden motion. Sport, planen som görs med hänsyn till människans särdrag och dess levnadsstandard, kommer att stärka hjärtmuskeln och låta den fungera smidigt.

Alla dessa metoder för förebyggande av hjärtöverträdelser, och följaktligen kan EOS-avvikelsen från normen kallas en hälsosam livsstil. Om en sådan princip observeras, kommer inte bara människors välbefinnande att förbättras, men också hans utseende.

I följande video, se hur elektrokardiogrammet ser normalt ut:

Tidig diagnos och upptäckt av avvikelser från EOS-positionen är nyckeln till människors hälsa och långa år. En årlig kardiologisk studie av hjärtats arbete bidrar till tidig upptäckt av sjukdomar, liksom deras tidiga återhämtning.

Sinusrytmavvikelse till höger. Den normala platsen för eos och orsakerna till dess förskjutning

Hjärtans elektriska axel är associerad med den totala vektorn av hjärtets elektrodynamiska kraft. Ofta sammanfaller den med organs anatomiska axel. Som regel har hjärtat formen av en kon, den är riktad smal nedåt åt vänster och framåt. Positionen hos den elektriska axeln ligger i intervallet från 0 till 90 grader.

Förekomsten av den elektriska axeln beror på, som består av muskelfibrer. Tack vare deras sammandrag är hjärtat avtalsslutande.

Feedback från vår läsare Victoria Mirnova

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kolla och beställa en väska. Jag märkte förändringarna en vecka senare: den konstanta smärtan och stickningen i mitt hjärta som hade plågat mig innan hade receded och efter 2 veckor försvann de helt. Prova och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

Sammandragningen härstammar i sinusnoden, där en elektrisk impuls uppträder. Denna impuls passerar genom den atrioventrikulära noden och riktas till hans bunt. Vid brott i ledningssystemet kan hjärtans elektriska axel ändra sin position.

Hur kan EOS lokaliseras?

För att bestämma placeringen av hjärtans elektriska axel kan du använda EKG. Vanligtvis anses följande alternativ vara vanliga:

 • Vertikal (platsintervall från 70 till 90 grader).
 • Horisontell (intervall från 0 till 30 grader).
 • Halv horisontal
 • Semi-upprätt.
 • Ingen lutning.

Figuren visar huvudalternativen för passagen av hjärtans elektriska axel. Det är möjligt att bestämma vilken typ av axelarrangemang som är specifik för en viss person (vertikal, horisontell eller mellanliggande) med hjälp av ett EKG.

Hjärtans axelaxel

Ofta beror EOS-positionen på personens kroppsbyggnad.

För långa personer med en tunn byggnad är en vertikal eller halv vertikal typ av arrangemang karakteristisk. De underskattade och täta människorna är inneboende i den horisontella och halva horisontella positionen hos EOS.

Mellanliggande alternativ för placering av EOS bildas på grund av det faktum att kroppens fysik är individuell och mellan mager och tät kroppstyp finns det många andra. Detta förklarar EOS: s olika position.

avvikelser

Avvikelse från hjärtans elektriska axel åt vänster eller höger är inte en sjukdom i sig. Oftast är detta fenomen ett symptom på en annan patologi. Därför uppmärksammar läkare på denna anomali och utför diagnostik för att avgöra orsakerna till att axeln har ändrat sin position.

Den består av 8 användbara medicinska växter som har extremt hög effekt vid behandling och förebyggande av arytmier, hjärtsvikt, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och många andra sjukdomar. Det använder bara naturliga ingredienser, inga kemikalier och hormoner!

Avvikelsen från axeln till vänster sida observeras ibland hos friska personer som är aktivt involverade i sport.

Men oftast indikerar detta fenomen hypertrofi i vänster ventrikel. Denna sjukdom kännetecknas av en ökning av storleken på denna del av hjärtat. Följande sjukdomar kan följa med det:

Om hjärtans elektriska axel skiftas åt höger kan detta också betraktas som normen, men endast för nyfödda barn. Barnet kan till och med ha en stark avvikelse från normen.

Var uppmärksam! I andra fall är denna elektriska axelns position ett symptom på höger ventrikulär hypertrofi.

Sjukdomar som orsakar det:

Ju mer uttalad hypertrofi, ju mer EOS ändrar position.

Tetrad Fallot (vice)

Även hjärtens elektriska axel kan förskjutas på grund av kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt.

Behöver jag behandla?

Om EOS har ändrat sin position finns det vanligtvis inga obehagliga symptom. Närmare bestämt uppstår de inte på grund av axelns avvikelse. Alla svårigheter är vanligtvis relaterade till orsaken som orsakade förspänningen.

Oftast är en sådan orsak hypertrofi, så symptomen uppträder på samma sätt som med denna sjukdom.

Ibland kan inga tecken på sjukdomen uppträda förrän mer allvarliga hjärt- och hjärt-kärlsjukdomar bildas på grund av hypertrofi.

För att undvika fara bör någon person noggrant övervaka sitt hälsotillstånd och vara uppmärksam på eventuella obehag, särskilt om de upprepas ofta. Rådfråga din läkare om du har följande symtom:

Alla dessa symtom kan indikera utvecklingen av hjärtsjukdom. Därför behöver patienten besöka en kardiolog och genomgå ett EKG. Om hjärtans elektriska axel är förskjuten krävs ytterligare diagnostiska procedurer för att ta reda på vad som orsakade detta.

diagnostik

För att fastställa orsaken till avvikelsen använd följande diagnostiska metoder:

 • Hjärt ultraljud
 • Holter övervakning
 • EKG under träning
 • Koronär angiografi

Hjärt ultraljud

Denna diagnosmetod låter dig identifiera förändringar i hjärtets anatomi. Det är med hjälp att hypertrofi detekteras, och även funktionerna i hjärtkammarens funktion bestäms.

Denna diagnostiska metod tillämpas inte bara på vuxna, men även till mycket små barn, för att säkerställa att de inte har några allvarliga patologier.

EOS är en förkortning för termen ", som används i funktionell diagnostik och kardiologi. Det speglar de elektriska processerna som uppstår i hjärtat.

Riktningen för hjärtans elektriska axel är summan av de bioelektriska förändringarna som uppträder vid varje sammandragning av hjärtmuskeln.

Hjärtat är ett tredimensionellt organ, baserat på riktningen av hjärtans elektriska axel, bör bröstet representeras som ett koordinatsystem.

Under elektrokardiogramavlägsnande processen sänds en bioelektrisk signal till elektroderna, som initieras i varje del av myokardiet. Projektionen av signalerna från elektroderna på det konventionella koordinatsystemet beräknas också den elektriska axelns vinkel, läget bestäms av de elektriska signalernas placering och effekt.

Det myokardiella ledningssystemet består av välinerverade atypiska muskelfibrer som ger samtidig sammandragning av hjärtat.

När en elektrisk impuls uppträder i sinusnoden, som sänds genom den atrioventrikulära noden till hans bunt, börjar hjärtat att komma i kontakt.

Hjärtans ledande system är en stark källa till elektriska impulser, och det är den första som börjar de elektriska förändringarna som föregår hjärtslaget. Om det förekommer kränkningar i detta system ändras hjärtans elektriska axel på ett märkbart sätt, vilket kan lösas.

Den normala positionen för hjärtans elektriska axel

Eftersom hjärtmuskeln i vänstra kammaren är mycket större än höger, kommer de elektriska processerna som sker i vänstra kammaren att bli starkare och hjärtans elektriska axel riktas mot den.

Projektion på koordinatsystemet positionen av hjärtat hos en frisk person, vi finner att vänster ventrikel ligger i intervallet från +30 till + 70 grader, vilket anses vara axelns normala position. Man bör komma ihåg att axelriktningen är starkt beroende av de individuella egenskaperna, inklusive anatomiska, hos varje person och hos friska personer kan vara mellan 0 och +90 grader:

I synnerhet det vertikala läget för EOS är detta intervallet (+70) - (+90) grader, vilket är typiskt för astheniker hos tunna och långa personer.

För hyperstheniker kännetecknas låga, livfulla personer med ett bröstkorg av det horisontella läget för hjärtans elektriska axel i intervallet 0 - (+ 30) grader.

Naturligtvis är människor med mellanliggande kroppstyper vanligare respektive EOS har ett mellanvärde.

Hos friska personer kan vertikal och halv vertikal, horisontell och halv horisontell, liksom den normala positionen hos EOS förekomma.

I en helt hälsosam person kan man, till slut, efter ett EKG skriva till exempel att sinusrytmen, EOS är vertikal, HR-78, och detta är en variant av normen.

Förskjutningen av hjärtat runt längdaxeln gör det möjligt att hitta en organs position i rymden och det är ganska ofta en ytterligare faktor i diagnosen av olika patologier.

Vad betyder en avvikelse från normen?

Rotation av EOS runt axeln av något annat är inte farligt, och det kan ofta hittas i beskrivningarna av elektrokardiogram av friska människor.

Positionen hos hjärtans elektriska axel kan dock indikera vissa hjärtsjukdomar, även om denna parameter inte är en diagnos. I vissa patologier finns det dock ett skift i hjärtans axel, vilket beror på dem. Olika ursprung av kardiomyopati, medfödda anomalier i hjärtat och kroniskt hjärtsvikt kan leda till betydande förändringar i EOS-positionen.

I synnerhet om EOS avvisas till vänster kan detta vara ett tecken på vänster ventrikulär hypertrofi, vilket i sin tur anger överbelastning. Ett sådant tillstånd provoceras ofta för att vara förlängt när det finns ett märkbart motstånd av kärlens blodflöde. Vänster ventrikelhypertrofi orsakas också av kardiomyopati, hjärtsvikt.

I händelse rätt EOS - ett symptom på höger ventrikulär hypertrofi, vilket kan utlösas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, pulmonell hypertension, som inträffar under ganska lång tid, trikuspidalklaffen insufficiens och stenos av lungartären.

Hjärtans elektriska axel (EOS) är en av elektrokardiogrammets huvudparametrar. Denna term används aktivt både i kardiologi och funktionell diagnostik, vilket återspeglar de processer som förekommer i människans viktigaste organ.

Positionen på hjärtans elektriska axel visar specialisten vad som händer exakt i hjärtmuskeln varje minut. Denna parameter är summan av alla bioelektriska förändringar observerade i orgeln. Vid avlägsnande av EKG registrerar varje elektrod i systemet exciteringen som passerar på en strikt definierad punkt. Om du överför dessa värden till det konventionella tredimensionella koordinatsystemet kan du förstå hur hjärtans elektriska axel är belägen och beräkna dess vinkel med avseende på orgeln själv.

Hur tas ett elektrokardiogram?

EKG-inspelning utförs i ett speciellt rum, maximalt skärmad från olika elektriska störningar. Patienten sitter bekvämt på soffan och lägger en kudde under huvudet. För att ta bort EKG-elektroderna är överlagda (4 på benen och 6 på bröstet). Elektrokardiograminspelning utförs med tyst andning. Samtidigt registreras frekvensen och regelbundenheten av hjärtkollisioner, läget för hjärtans elektriska axel och några andra parametrar. Denna enkla metod gör att du kan avgöra om det finns några avvikelser i organs arbete och, om det behövs, hänvisa patienten till ett samråd med en kardiolog.

Vad påverkar platsen för EOS?

Innan vi diskuterar riktningen för den elektriska axeln bör man förstå vad hjärtans ledande system är. Denna struktur är ansvarig för passage av puls genom myokardiet. Hjärtans ledande system är atypiska muskelfibrer som förbinder olika delar av kroppen. Det börjar med sinusnoden som ligger mellan munnen av de ihåliga venerna. Därefter sänds impulsen till den atrioventrikulära noden, lokaliserad i den nedre delen av det högra atriumet. Nästa stafett är hans bunt, som snabbt skiljer sig i två ben - vänster och höger. I ventrikeln i hans bunt passerar de omedelbart in i Purkinje-fibrerna och tränger igenom hela hjärtmuskeln.

Den impuls som har kommit till hjärtat kan inte undvikas av myocardiums ledningssystem. Detta är en komplex struktur med fina inställningar, som svarar mot de minsta förändringarna i kroppen. För eventuella oegentligheter i ledningssystemet kan hjärtans elektriska axel ändra sin position, vilket omedelbart kommer att registreras på elektrokardiogrammet.

EOS-platsalternativ

Såsom är känt består det mänskliga hjärtat av två atria och två ventriklar. Två cirklar av blodcirkulation (stor och liten) säkerställer att alla organ och system fungerar normalt. Normalt är mittokardiet i vänster ventrikel något större än höger. Samtidigt visar det sig att alla impulser som passerar genom vänster ventrikel blir något starkare, och hjärtans elektriska axel kommer att riktas mot den.

Om du mentalt överför positionen för ett organ till ett tredimensionellt koordinatsystem kommer det att bli klart att EOS kommer att ligga i en vinkel från +30 till +70 grader. Oftast registreras dessa värden på EKG. Hjärtans elektriska axel kan också ligga i intervallet 0 till +90 grader, vilket enligt kardiologerna också är normen. Varför finns det sådana skillnader?

Den normala platsen för hjärtans elektriska axel

Det finns tre huvudsakliga bestämmelser i EOS. Det normala intervallet är från +30 till + 70 °. Det här alternativet finns i överväldigande majoriteten av patienter som har kommit för att se en kardiolog. Hjärtans vertikala axel finns i tunna astheniska människor. I detta fall varierar vinkelvärdena från +70 till + 90 °. Hjärtans elektriska axel är horisontell och finns i låga, tätt vikta patienter. I sitt kort kommer läkaren att markera vinkeln på EOS från 0 till + 30 °. Var och en av dessa alternativ är normen och kräver ingen korrigering.

Patologisk lokalisering av hjärtans elektriska axel

Det tillstånd i vilket hjärtans elektriska axel avvisas är inte i sig en diagnos. Sådana förändringar på elektrokardiogrammet kan dock indikera olika störningar i det viktigaste organets arbete. Följande sjukdomar leder till allvarliga förändringar i det ledande systemets funktion:

Ischemisk hjärtsjukdom;

Kroniskt hjärtsvikt

Kardiomyopati av olika ursprung

Kännedom om dessa patologier kommer kardiologen att kunna märka problemet i tid och hänvisa patienten till sjukhusbehandling. I vissa fall, när man registrerar EOS-avvikelsen, behöver patienten akut hjälp vid återupplivning.

Avvikelse från hjärtans elektriska axel till vänster

Oftast observeras sådana förändringar på EKG med en ökning i vänster ventrikel. Detta sker vanligtvis med progression av hjärtsvikt när kroppen helt enkelt inte fullt ut kan utföra sin funktion. Det är inte uteslutet utvecklingen av detta tillstånd och med arteriell hypertoni, åtföljd av patologi av stora kärl och ökad blodviskositet. Under alla dessa förhållanden är vänster ventrikel tvungen att arbeta för slitage. Dess väggar förtjockas, vilket leder till den oundvikliga störningen av pulsens passage genom myokardiet.

Avvikelse från hjärtans elektriska axel till vänster uppträder också när aortaöppningen smalnar. I detta fall inträffar en stenos av lumen av ventilen som befinner sig vid utgången från vänster kammare. Detta tillstånd åtföljs av ett brott mot normalt blodflöde. En del av den lingrar i hålrummet i vänstra kammaren, vilket orsakar att den sträcker sig, och som ett resultat att täta dess väggar. Allt detta orsakar en naturlig förändring i EOS som ett resultat av felaktig impulsledning längs myokardiet.

Avvikelse från hjärtans elektriska axel till höger

Detta tillstånd indikerar tydligt höger ventrikulär hypertrofi. Sådana förändringar utvecklas hos vissa sjukdomar i andningssystemet (till exempel vid bronkial astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom). Vissa medfödda hjärtefekter kan också orsaka en förstorad höger kammare. Först och främst är det värt att notera stenos i lungartären. I vissa situationer kan missfall av tricuspidventilen också leda till förekomsten av en liknande patologi.

Vad är farligt för att ändra EOS?

Ofta är avvikelserna från hjärtans elektriska axel associerade med hypertrofi hos en eller annan ventrikel. Detta tillstånd är ett tecken på en långvarig kronisk process och behöver i regel inte akut hjälp av en kardiolog. Den verkliga faran är förändringen i elaxeln på grund av blockaden av hans bunt. I detta fall störs ledningen av impulsen längs myokardiet, vilket innebär att det finns risk för plötslig hjärtstopp. Denna situation kräver brådskande ingripande av en kardiolog och behandling i en specialiserad inpatientinställning.

Med utvecklingen av denna patologi kan EOS avvisas både vänster och höger, beroende på lokaliseringsprocessen. Orsaken till blockaden kan vara hjärtinfarkt, infektion i hjärtmuskeln, samt att ta vissa mediciner. Det vanliga elektrokardiogrammet gör det möjligt för dig att snabbt göra en diagnos och därför låta läkaren ordinera behandlingen med hänsyn till alla viktiga faktorer. I allvarliga fall kan det vara nödvändigt att installera en pacemaker (pacemaker) som skickar impulser direkt till hjärtmuskeln och därmed säkerställa organets normala funktion.

Vad händer om EOS ändras?

Först och främst är det värt att beakta att avvikelsen av själva hjärtsaxeln inte utgör grunden för diagnos. Positionen hos EOS kan bara ge impulser till en närmare undersökning av patienten. Med några förändringar på elektrokardiogrammet är det omöjligt att göra utan att konsultera en kardiolog. En erfaren läkare kommer att kunna känna igen normen och patologin och, om nödvändigt, föreskriva en ytterligare undersökning. Detta kan vara en ekkokardioskopi för den syftade studien av tillståndet för atria och ventriklar, blodtrycksövervakning och andra tekniker. I vissa fall krävs samråd med närstående specialister för att bestämma patientens vidare hantering.

Sammanfattningsvis bör vi lyfta fram några viktiga punkter:

Normalt värde för EOS är intervallet från +30 till + 70 °.

Horisontell (från 0 till + 30 °) och vertikala (från +70 till +90 °) positioner av hjärtaxeln är tillåtna värden och indikerar inte utvecklingen av någon patologi.

Avvikelser från EOS till vänster eller höger kan indikera olika oegentligheter i hjärtledningssystemet och kräva expertråd.

Förändringen i EOS som detekterats på kardiogrammet kan inte användas som en diagnos, men det är en anledning att besöka en kardiolog.

Hjärtat är ett fantastiskt organ som säkerställer att alla system i människokroppen fungerar. Eventuella förändringar som förekommer i det påverkar oundvikligen hela organismens arbete. Regelbundna undersökningar av terapeuten och EKG: s passage kommer att ge tid att identifiera förekomst av allvarliga sjukdomar och för att undvika utveckling av komplikationer i detta område.

Hjärtans axel är ett koncept som speglar den totala vektorn av hjärtets elektrodynamiska kraft eller dess elektriska aktivitet och sammanfaller nästan med den anatomiska axeln. Normalt har denna kropp en konformad form, riktad smal nedåt, fram och till vänster, och den elektriska axeln har en halv vertikal position, det vill säga också riktad nedåt och till vänster, och när det projiceras på ett koordinatsystem kan det ligga inom området från +0 till +90 0.

En EKG-slutsats anses vara normal, där någon av följande positioner på hjärtaxeln indikeras: ej avvisad, har en halv vertikal, halv horisontal, vertikal eller horisontell position. Närmare i vertikal position finns axeln i tunna, långa människor av asthenisk kroppsbyggnad, och i horisontella, i starka, livfulla personer med hypersthenisk kroppsbyggnad.

Elektriskt axelns intervall är normalt

I slutet av ett EKG kan patienten se följande fras: "sinusrytmen, EOS avvisas inte...", eller "hjärtans axel är upprätt", vilket innebär att hjärtat fungerar korrekt.

Vid hjärtsjukdom är hjärtets elektriska axel tillsammans med hjärtrytmen ett av de första EKG-kriterier som läkaren uppmärksammar och när EKG avkodas av den behandlande läkaren är det nödvändigt att bestämma riktningen för den elektriska axeln.

Avvikelser från normen är avvikelsen från axeln till vänster och kraftigt åt vänster, till höger och kraftigt åt höger, såväl som närvaron av icke-sinushjärtans rytm.

Hur man bestämmer positionen för elaxeln

Bestämningen av hjärtans axelposition utförs av den funktionella diagnostikläkaren, som avkänner EKG, med hjälp av specialtabeller och diagram, enligt vinkeln α ("alfa").

Den andra metoden för bestämning av den elektriska axelns position är en jämförelse av QRS-komplex som är ansvariga för excitering och sammandragning av ventriklerna. Så om R-vågan har en större amplitud i I-bröstledningen än i III, sker levogrammet eller axelavvikelsen till vänster. Om i III är det mer, än i I, då gramogrammet. Normalt är R-vågan högre i II-ledningen.

Orsaker till avvikelser från normen

Axelavvikelse åt höger eller vänster anses inte som en självständig sjukdom, men det kan tala om sjukdomar som leder till störningar i hjärtat.


Avvikelsen från hjärtat till vänster utvecklas ofta med vänster ventrikulär hypertrofi

Avvikelsen från hjärtat till vänster kan normalt förekomma hos friska individer som är professionellt inblandade i sport, men utvecklas oftare med vänster ventrikulär hypertrofi. Detta är en ökning i hjärtmuskulans massa i strid med dess sammandragning och avkoppling som är nödvändig för hela hjärtan. Hypertrofi kan orsakas av sådana sjukdomar:

 • kardiomyopati (ökning av myokardmassa eller expansion av hjärtkamrar) på grund av anemi, hormonella störningar i kroppen, hjärtkärlsjukdom, kardioskleros efter infarkt. förändringar i myokardiums struktur efter myokardit (inflammatorisk process i hjärtvävnaden);
 • långvarig arteriell hypertoni, speciellt med ständigt höga trycktal;
 • hjärtfel hos förvärvad karaktär, i synnerhet stenos (inskränkning) eller insufficiens (ofullständig tillslutning) av aortaklaven, vilket leder till en kränkning av hjärtkroppsflödet och följaktligen ökad stress på vänstra kammaren;
 • medfödda hjärtfel orsakar ofta en avvikelse från den elektriska axeln till vänster i ett barn;
 • ledningsstörning längs vänstra benet i bunten av His - fullständig eller ofullständig blockad, vilket resulterar i nedsatt kontraktilitet hos vänster ventrikel, medan axeln avvisas och rytmen förblir sinus;
 • förmaksflimmer, då ECG kännetecknas inte bara av axelns avvikelse utan också närvaron av icke-sinusrytm.

Avvikelse från hjärtats axel till höger är en variant av normen när man utför ett EKG hos ett nyfött barn, och i detta fall kan det finnas en skarp avvikelse från axeln.

Hos vuxna är en sådan avvikelse vanligen ett tecken på hypertrofi hos högerkammaren, som utvecklas med sådana sjukdomar:

 • bronkopulmonala sjukdomars sjukdomar - förlängd bronkialastma, svår obstruktiv bronkit, lungemfysem, vilket leder till en ökning av blodtrycket i lungkapillärerna och ökning av belastningen på högra hjärtkammaren;
 • hjärtefekter med lesioner av tricuspid (tricuspid) ventilen och ventilen i lungartären som sträcker sig från höger kammare.

Ju större graden av ventrikulär hypertrofi desto starkare är den elektriska axeln böjda respektive kraftigt åt vänster och kraftigt åt höger.

symptom

Den elektriska axeln i hjärtat i sig ger inga symptom för patienten. Sjukdomar uppträder hos patienten, om myokardiell hypertrofi leder till allvarliga hemodynamiska störningar och hjärtsvikt.


Sjukdomen kännetecknas av smärta i hjärtat

Av tecken på sjukdom, åtföljd av en avvikelse från hjärtans axel till vänster eller till höger, kännetecknad av huvudvärk, smärta i hjärtat, svullnad i nedre extremiteterna och på ansiktet, andfåddhet, astmaattacker etc.

Om några obehagliga kardiologiska symptom uppträder bör du konsultera en läkare för ett EKG, och om den elektriska axelns normala läge inte finns på EKG, är det nödvändigt att utföra en ytterligare undersökning för att fastställa orsaken till detta tillstånd, särskilt om det finns i barnet.

diagnostik

För att bestämma orsaken till avvikelsen av hjärtaxeln på ett EKG till vänster eller till höger, kan kardiologen eller terapeuten föreskriva ytterligare forskningsmetoder

 1. Hjärtets ultraljud är den mest informativa metoden, som gör att man kan bedöma anatomiska förändringar och identifiera ventrikulär hypertrofi, samt bestämma graden av kränkning av deras kontraktila funktion. Denna metod är särskilt viktig för att undersöka ett nyfött barn för medfödd hjärtsjukdom.
 2. Ett elektrokardiogram med en belastning (gå på en löpband - löpbandstest, cykel ergometri) avslöjar myokardiell ischemi, vilket kan orsaka avvikelser från elaxeln.
 3. Daglig övervakning av EKG i händelse av att inte bara avvikelsen hos axeln detekteras utan även förekomsten av en rytm inte från sinusnoden, det vill säga rytmförstöring.
 4. Bröstkorgets radiografi - med allvarlig myokardiell hypertrofi kännetecknas expansionen av hjärtskuggan.
 5. Koronarangiografi (CAG) utförs för att klargöra arten av lesionerna i kransartärerna i ischemisk sjukdom a.

behandling

Direkt avvikelsen från den elektriska axeln kräver inte behandling eftersom det inte är en sjukdom utan ett kriterium genom vilket det kan antas att en patient har en eller annan hjärtpatologi. Om det efter en ytterligare undersökning upptäcks en sjukdom, är det nödvändigt att börja behandlingen så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis bör det noteras att om patienten ser i EKG-satsen en fras som hjärtans elektriska axel inte befinner sig i normalt läge, bör detta varna honom och uppmuntra honom att se en läkare för att ta reda på orsaken till ett sådant EKG - ett tecken, även om inga symtom förekommer inte.


I det vertikala läget för EOS är S-vågen mest uttalad i I- och AVL-ledningar. EKG hos barn i åldern 7-15 år. Karakteriserad av respiratorisk arytmi, hjärtfrekvens 65-90 per min. EOS-positionen är normal eller vertikal.

Sinusrytm regelbunden - denna fras betyder en absolut normal hjärtrytm som genereras i sinusnoden (huvudkällan för hjärtpotentialen).

Vänster ventrikulär hypertrofi (LVH) är en förtjockning av väggen och / eller en ökning av storleken på hjärtans vänstra kammare. Alla fem positionerna (normala, horisontella, halv-horisontella, vertikala och halv vertikala) finns hos friska människor och är inte patologiska.

Vad betyder den vertikala positionen för hjärtaxeln på EKG?

Definitionen av "vridning av hjärtans elektriska axel runt axeln" kan väl hittas i beskrivningarna av elektrokardiogram och är inte något farligt.

Situationen bör vara alarmerande när det med den existerande EOS-positionen finns en kraftig avvikelse på EKG. I detta fall indikerar avvikelsen sannolikt förekomsten av en blockad. 6,1. Tand P. Analys av P-vågn bestämmer dess amplitud, bredd (varaktighet), form, riktning och graden av svårighetsgrad i olika ledningar.

Alltid en negativ våg, projiceras vektorn P på de positiva delarna av de flesta ledare (men inte alla!).

6.4.2. Svårighetsgraden av Q-våg i olika ledningar.

Metoder för att bestämma positionen för EOS.

Om det är enkelt, är ett EKG en dynamisk inspelning av elladdningen, tack vare vilket vårt hjärta fungerar (det vill säga minskar). Beteckningarna för dessa grafer (även kallade ledningar) - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 - kan ses på elektrokardiogrammet.

Ett elektrokardiogram är en helt smärtfri och säker studie, den utförs för vuxna, barn och till och med gravida kvinnor.

Hjärtfrekvensen är inte en sjukdom och inte en diagnos, men bara en förkortning av "hjärtfrekvens", vilket innebär antalet hjärtmuskeltraktioner per minut. Med en ökning av hjärtfrekvensen över 91 slag / min talar om takykardi; Om hjärtfrekvensen är 59 slag per minut eller mindre är detta ett tecken på bradykardi.

Hjärtans elektriska axel (EOS): kärnan, normen för position och kränkning

Tunna människor har vanligtvis en EOS upprätt position, medan täta människor och överviktiga människor har en horisontell position. Andningsarytmi är förknippad med andningshandlingen, är normen och kräver ingen behandling.

Kräver obligatorisk behandling. Atriella fladder - denna typ av arytmi är mycket lik atriell fibrillering. Ibland finns polytopiska extrasystoler - det vill säga de impulser som orsakar dem, kommer från olika hjärtkamrar.

Extrasystoler kan kallas det vanligaste EKG-resultatet, dessutom är inte alla extrasystoler ett symptom på sjukdomen. I detta fall är behandling nödvändig. Atrioventrikulär block, А-V (А-В) blockad - ett brott mot impulsen från atria till hjärtkammaren.

Blockad av benen (vänster, höger, vänster och höger) av His-bunten (BPNG, BLNG), fullständig, ofullständig - ett brott mot ledningen av pulsen längs ledningssystemet i tjockleken på det ventrikulära myokardiet.

De vanligaste orsakerna till hypertrofi är arteriell hypertoni, hjärtfel och hypertrofisk kardiomyopati. I vissa fall, utöver avslutningen av förekomst av hypertrofi, indikerar läkaren - "med överbelastning" eller "med tecken på överbelastning".

Varianter av placeringen av hjärtans elektriska axel hos friska människor

Cikatricial förändringar, cicatrics är tecken på ett hjärtinfarkt som skjutits upp. I en sådan situation ordinerar läkaren behandling som syftar till att förebygga återkommande hjärtinfarkt och eliminera orsaken till cirkulationsstörningar i hjärtmuskeln (ateroskleros).

Den behöver tidsmässig upptäckt och behandling av denna patologi. Normal EKG hos barn i åldrarna 1-12 månader. Typiska fluktuationer i hjärtfrekvensen beroende på barnets beteende (ökat med gråt, ångest). Samtidigt har det under de senaste 20 åren varit en tydlig tendens att öka förekomsten av denna patologi.

När kan EOS-position prata om hjärtsjukdom?

Riktningen för hjärtans elektriska axel anger den totala mängden bioelektriska förändringar som uppträder i hjärtmuskeln med varje sammandragning. Hjärtat är ett tredimensionellt organ, och för att beräkna riktningen för EOS representerar kardiologerna bröstet i form av ett koordinatsystem.

Om vi ​​projekterar elektroderna på ett konventionellt koordinatsystem, kan vi också beräkna vinkeln på den elektriska axeln, som kommer att ligga där elprocesserna är starkaste. Hjärtans ledande system är en del av hjärtmuskeln, som består av så kallade atypiska muskelfibrer.

Normala EKG-mätningar

Minokardiums sammandrag börjar med utseendet av en elektrisk impuls i sinusnoden (det är därför den rätta rytmen i ett friskt hjärta kallas sinus). Det myokardiella ledningssystemet är en kraftfull källa till elektriska impulser, vilket innebär att elektriska förändringar som föregår hjärtslaget inträffar först i hjärtat.

Hjärtans vridning runt längdaxeln hjälper till att bestämma ett organs position i rymden och i vissa fall är en ytterligare parameter vid diagnos av sjukdomar. EOS-läget i sig är inte en diagnos.

Dessa defekter kan vara antingen medfödda eller förvärvade. De mest förvärvade hjärtfel är resultatet av reumatisk feber.

I det här fallet är det nödvändigt att konsultera en högkvalificerad idrottsläkare för att bestämma möjligheten att fortsätta sportaktiviteter.

Växlingen av hjärtaxelns elektriska axel till höger kan indikera höger ventrikelhypertrofi (HPV). Blodet från högerkammaren kommer in i lungorna där det är berikat med syre.

Liksom med vänster ventrikel, är HPV orsakad av hjärt-kärlsjukdom, kroniskt hjärtsvikt och kardiomyopatier.

Hjärtans axelaxel

Den största elektriska aktiviteten hos det ventrikulära myokardiet finns i sin excitationsperiod. I detta fall upptar de resulterande elektriska krafterna (vektor) en viss position i kroppens frontplan, bildande en vinkel a (den uttrycks i grader) i förhållande till den horisontella nolllinjen (I-standardledning). Positionen för denna så kallade elektriska axel i hjärtat (EOS) beräknas med storleken på QRS-komplexets tänder i standardledningar, vilket medger bestämning av vinkeln a och följaktligen positionen för hjärtans elektriska axel. Vinkel a anses vara positiv om den ligger under den horisontella linjen och negativ om den ligger ovanför. Denna vinkel kan bestämmas genom geometrisk konstruktion i Einthovens triangel, med kännedom om tänderna hos QRS-komplexet i två standardledningar. I praktiken används speciella tabeller för att bestämma vinkeln a (bestäm den algebraiska summan av tänderna i QRS-komplexet i I och II standardledare, och sedan kommer vinkeln a från tabellen). Det finns fem alternativ för placeringen av hjärtaxeln: normal, vertikal position (mellannivå mellan normal position och rätt grammatik), avvikelse åt höger (höger gram), horisontellt (mellan normal position och vänster lemogram), vänster avvikelse (vänster gram).

Alla fem alternativ presenteras schematiskt i Fig. 23-9.

Fig. 23-9. Alternativ för avvikelsen av hjärtans elektriska axel. De beräknas med storleken på QRS-komplexets största (högsta amplitud) tänder i I- och III-ledningar. OL - höger hand, LR - vänster hand, LN - vänster ben.

· Normogram (normal position för EOS) kännetecknas av vinkeln a från + 30 ° till + 70 °. EKG-tecken:

Ú R-vågen råder över S-våg i alla standardkablar;

Ú maximal R-våg i II-standardledning;

Ú i aVL och aVF råder också tänderna på R, och i aVF är det vanligtvis högre än i aVL.

Formeln för normogrammet: R II> R I> R III.

· Den vertikala positionen kännetecknas av vinkeln a från + 70 ° till + 90 °. EKG-tecken:

U lika amplitud av tänder R i II och III standardledare (eller i led III något lägre än i II);

Ú R-våg i I-standardledning med en liten storlek, men dess amplitud överstiger amplituden för S-vågan;

Ú QRS-komplexet i aVF är positivt (den höga R-vågen råder) och i aVL-negativ (den djupa S-vågan dominerar).

Formel: R II ^ R III> R I, R I> S I.

· Lag. Avvikelse från EOS till höger (höger) - vinkel a är mer än + 90 °. EKG-tecken:

Ú R-våg är maximal i III-standardledningen, i II och I-ledningarna minskar den gradvis

Ú QRS-komplexet i den första ledningen är negativt (S-våg dominerar);

Ú i aVF är en hög R-våg karakteristisk, i aVL-djup S med en liten R-våg;

Formel: R III> R II> RI, SI> R I.

· Den horisontella positionen kännetecknas av vinkeln a från + 30 ° till 0 °. EKG-tecken:

U r tänderna i I och II leder är nästan lika, eller R-våg i jag leder är något högre;

Ú i III-standardledningen har R-vågan en liten amplitud, S-vågan överskrider den (r-vågan ökar under inspiration);

Ú i aVL är R-vågan hög, men något mindre än S-vågan;

Ú i aVF är R-vågen inte hög, men överstiger S-vågan.

Formel: RI3R II> R III, S III> R III, R aVF> S aVF.

· Levogram Avvikelsen från EOS till vänster (levogram) - vinkel a är mindre än 0 ° (till -90 °). EKG-tecken:

Ú R-våg i I-ledningen överstiger R-tänderna i II och III-standardledare;

Ú QRS-komplexet i bly III är negativt (S-vågen råder, ibland är r-vågan helt frånvarande);

Ú i aVL är R-vågan hög, nästan lika med eller större än R-våg i I-standardledning;

Ú i aVF påminner QRS-komplexet om att i III-standardledningen.

Formel: RI> RII> R III, S III> R III, R aVF

Ungefärlig bedömning av läget för hjärtans elektriska axel. För att memorera skillnaderna i lagen från levogrammet tillämpar studenterna en vittig vetenskaplig teknik, som består av följande. När man tittar på sina palmer vikar de tummen och pekfingret och resterande mitten, ringen och fingrarna identifieras med R-vågans höjd. "Läs" från vänster till höger, som en vanlig linje. Den vänstra handen är ett levogram: R-vågan är maximal i I-standardledningen (det första högsta fingeret är långfingret), minskar i II-ledningen (ringfingret) och minimalt i III-ledningen (lillfingret). Den högra handen är ett ortogram, där situationen är omvänd: R-vågen växer från ledning I till III (liksom fingrarnas höjd: lillfinger, ringlös, mitten).

Orsaker till avvikelse från hjärtans elektriska axel. Positionen för hjärtans elektriska axel beror på både hjärt- och extrakardiovärdena.

· På personer med högtstående av membranet och / eller en hypersthenisk konstitution, tar EOS en horisontell position eller till och med ett levogram visas.

· I långa, tunna personer med låg EOS-bländare ligger de normalt mer vertikalt, ibland upp till gramogrammet.

Avvikelse från EOS är oftast förknippad med patologiska processer. Som ett resultat av myokardmassans dominans, d.v.s. ventrikulär hypertrofi, avviker EOS mot hypertrofierad ventrikel. Om emellertid vid vänster ventrikulär hypertrofi nästan avviker från EOS till vänster, så för att avböja den till höger måste högra ventrikeln vara signifikant hypertrophied, eftersom dess massa i en frisk person är 6 gånger mindre än vänstra ventrikelns massa. Ändå måste det omedelbart påpekas att trots av de klassiska idéerna, är avvikelsen från EOS för närvarande inte ett pålitligt tecken på ventrikulär hypertrofi.

Ovanlig lokalisering av pacemakers. En AV-anslutning och andra delar av ledningssystemet kan under ovanliga förhållanden bli hjärtpacemakers - hjärtrytmdrivrutiner. Patologi av förmaks- och ventrikulärmuskelfibrer kan minska sin vilande MP och därigenom underlätta depolariseringsprocessen, som initierar upprepade spontana urladdningar. Ett enkelt men extremt visuellt experiment som visar hjärtatets hjärtområde, utförs varje medicinska student på grodans hjärta och påför de så kallade Stannius-ligaturerna. Separationen av venus sinus från atrierna genom ligaturer och atrierna från ventriklerna medför utseendet av tre separata områden i hjärtat, som kontraherar med tre olika frekvenser.

Hjärtblock. Om ledningen mellan atrierna och ventriklarna är långsam men inte helt avbruten, registreras ett ofullständigt hjärtblock. I AV-grad I-blockaden når alla atriella impulser ventriklerna, men P-Q (R) -intervallet är ovanligt längre (mer än 0,20 s). När AV-blockad II-graden, bärs inte alla atriella impulser till ventriklerna. Om ledningen av excitering från atrierna till ventriklerna är helt störd, vilket är fallet med fullständig AV-blockad (AV-grad III-blockad), fungerar ventriklerna i sin sällsynta rytm, oavsett atriärrytmen.

Ektopisk foci av upphetsning. Normalt är kardiomyocyter inte spontant upphetsade. Möjligheten till spontana utsläpp i bunten av hans och Purkinje-fibrerna är låg, eftersom normala utsläpp av sinusrytmen från sinusnoden alstras mycket snabbare än spontana utsläpp uppträder i hans och Purkinjes bunt. Under ovanliga förhållanden kan Purkinje-fibrer spontant vara upphetsade. Om det ektopiska fokuset utlöses en gång, sker en ytterligare sammandrag före den vanliga förväntade sammandragningen av hjärtat och temporärt stör rytmen (förmaks eller ventrikulär extrasystol eller för tidig sammandragning). Om ektopisk fokus återladdas och dess exciteringshastighet är högre än exciteringshastigheten för cellerna i sinusnoden orsakar den atrial, ventrikulär eller AV-nodal paroxysmal takykardi eller förmaksfladder. Den vanligaste orsaken till paroxysmal arytmi är en ledande defekt som leder till cirkulär rörelse av exciteringsvågen genom myokardiet.

Hjärtat, som vilket mänskligt organ som helst, styrs av impulspaket som kommer från hjärnan genom nervsystemet. Uppenbarligen leder eventuella brott mot kontrollsystemet till allvarliga konsekvenser för kroppen.

Hjärtans elektriska axel (EOS) är den totala vektorn av alla impulser observerade i ledningssystemet för detta organ i en sammandragningscykel. Ofta sammanfaller den med den anatomiska axeln.

Normen för elaxeln anses vara den position vid vilken vektorn är belägen diagonalt, det vill säga riktas ner och till vänster. I vissa fall kan denna parameter dock avvika från normen. Enligt axelpositionen kan kardiologen lära sig mycket om hjärtmuskulaturens arbete och eventuella problem.

Beroende på en persons kropp är det tre huvudvärden för denna indikator, vilka var och en anses vara normala under vissa förutsättningar.

 • I de flesta patienter med konventionell konstruktion varierar vinkeln mellan den horisontella koordinaten och vektorn av elektrodynamisk aktivitet från 30 ° till 70 °.
 • För astenikov och tunna personer når vinkelns normala värde 90 °.
 • I låga, täta människor är tvärtom lutningsvinkeln mindre - från 0 ° till 30 °.

Således påverkar kroppens konstitution EOS-positionen, och för varje patient är frekvensen för denna indikator relativt individuell.

Den möjliga positionen för EOS presenteras i detta foto:

Skäl till förändring

I själva verket är avvikelsen från vektorn av den elektriska aktiviteten i hjärtmuskeln inte en diagnos, men kan bland annat indikera allvarliga störningar. Dess position påverkas av många parametrar:

 • organanatomi som leder till hypertrofi eller;
 • misslyckanden i det ledande systemet i kroppen, i synnerhet som är ansvarig för att leda nervimpulser till ventriklerna;
 • kardiomyopati på grund av olika orsaker
 • kroniskt hjärtsvikt
 • långvarig hypertoni under lång tid;
 • kroniska respiratoriska sjukdomar, såsom obstruktiv lungsjukdom eller bronkialastma, kan leda till en avvikelse från den elektriska axeln till höger.

Förutom ovanstående skäl kan tillfälliga avvikelser från EOS orsaka fenomen som inte är direkt relaterade till hjärtat: graviditet, ascites (ackumulering av vätska i bukhålan), intra-abdominala tumörer.

Hur man bestämmer sig för elektrokardiogrammet

Vinkeln på EOS anses vara en av huvudparametrarna, som studeras vid. För en kardiolog är denna parameter en viktig diagnostisk indikator, vars avvikande värde signalerar tydligt olika störningar och patologier.

Genom att studera patientens EKG kan diagnosen bestämma EOS-positionen genom att undersöka tänderna på QRS-komplexet, vilket visar arbetet i ventriklerna på grafen.

Den ökade amplituden hos R-vågan i I- eller III-bröstets ledningar av grafen signalerar att hjärtans elektriska axel är avböjd åt vänster respektive höger.

I det normala läget för EOS kommer den största amplituden för R-vågen att observeras i den andra bröstkabeln.

Diagnos och ytterligare förfaranden

Som nämnts tidigare anses avvikelsen från EOS till höger på EKG inte vara en patologi i sig utan fungerar som ett diagnostiskt tecken på störningar i dess funktion. I den överväldigande majoriteten av fallen indikerar detta symptom att den högra kammaren och / eller det högra atriumet är onormalt förstorat och att fastställa orsakerna till sådan hypertrofi möjliggör en korrekt diagnos.

Följande procedurer kan användas för mer noggrann diagnos:

 • ultraljud - en metod med mest informativa visar förändringar i anatomi hos ett organ;
 • bröstradiografi kan avslöja myokardiell hypertrofi;
 • tillämpa om, förutom EOS-avvikelsen, det också finns rytmförstörningar;
 • Ett EKG under stress hjälper till att upptäcka myokardiell ischemi;
 • koronar angiografi (CAG) diagnostiserar lesioner av kransartärerna, vilket också kan leda till att EOS lutar.

Vilka sjukdomar orsakas av

En uttalad avvikelse från den elektriska axeln till höger kan signalera följande sjukdomar eller patologier:

 • Ischemisk hjärtsjukdom. karakteriserande blockering av kransartärerna som matar blodet till hjärtmuskeln. När okontrollerad utveckling leder till hjärtinfarkt.
 • Medfödd eller förvärvad. Så kallad förminskningen av detta stora kärl, vilket förhindrar normal blodutgång från höger kammare. Det leder till ökat systoliskt blodtryck och följaktligen till myokardiell hypertrofi.
 • Atrial fibrillering. Olycklig elektrisk aktivitet hos atriären, som i slutändan kan leda till cerebral stroke.
 • Kroniskt lunghjärtat. Det förekommer i strid med arbetet i lungorna eller bröstpatologierna, vilket leder till att vänster ventrikelens oförmåga inte fungerar fullt ut. Under sådana förhållanden ökar belastningen på den högra kammaren signifikant vilket leder till hypertrofi. blod i lungartären, som orsakas av olika orsaker.

Utöver ovanstående kan lutning av EOS till höger vara en följd av förgiftning med tricykliska antidepressiva medel. Den somatotropa effekten av sådana droger uppnås genom påverkan av de substanser som finns i dem på hjärtans ledande system och sålunda kan de skada det.

Vad man ska göra

Om elektrokardiogrammet visade lutningen av hjärtans elektriska axel till höger, bör en mer omfattande diagnostisk undersökning av en läkare utföras utan dröjsmål. Beroende på det problem som identifieras med djupare diagnos, kommer lämplig behandling att ordineras av läkaren.

Hjärtat är en av de viktigaste delarna av människokroppen, och därför bör dess tillstånd vara föremål för ökad uppmärksamhet. Tyvärr kommer han ofta bara ihåg när det börjar skada.

För att förhindra sådana situationer är det nödvändigt att hålla sig till minst allmänna rekommendationer för förebyggande av hjärtsjukdomar: Ät rätt, försum inte en hälsosam livsstil och undersökas av en kardiolog minst en gång om året.

Om det i elektrokardiogrammets resultat uppstod en avvikelse från hjärtans elektriska axel, bör en djupare diagnos genomföras omedelbart för att bestämma orsakerna till detta fenomen.

Kronisk inflammation är en patologisk process som fortsätter med den patologiska faktorens uthållighet, utvecklingen i samband med den immunologiska bristen, vilket orsakar den morfologiska originaliteten.
Kronisk inflammation