Prostetiska hjärtventiler - typer och indikationer för kirurgi

En omfattande undersökning görs för att bestämma eventuella risker och negativa faktorer som kan påverka resultatet av operationen. Ofta svimning, andningssvårigheter och en kraftig bröstsmärta, som är av vanlig art, kan indikera behovet av proteshjärtventiler.

Det är värt att notera att den tidiga protetiska aortaklaven kan förlänga patientens liv avsevärt, samtidigt som han räddar honom från de allvarliga dagliga följderna av en långvarig sjukdom. Modern medicin kan effektivt hantera eventuella komplikationer, och effektiviteten i operationen gör det till ett bra alternativ till enkel förväntan.

Kärnan i operationen och indikationerna för hjärtkirurgins ingrepp

Utbyte av aortaklappen är ett öppet förfarande. Det kan utföras med flera metoder för minimalt invasiv kirurgi. Den huvudsakliga uppgiften som kirurgen står inför är att avlägsna den sjuka ventilen och ersätta den med en tidigare överenskommen mekanisk eller biologisk. Indikationerna för operation är att uppskatta utstötningsfraktionen, om den är mindre än 55% - detta blir indikationen för operationen.

Dessutom beaktas diastoliska och systoliska diametrar, vilka, efter att ha nått diametrar av 75 mm respektive 55 mm, är också faktorer som bestämmer indikationerna för operation. Förekomsten av en akut form av aortainsufficiens är också en indikation på hjärtfluktutbyte.

Experter delar patienterna i de som har asymptomatiska och kroniska former av sjukdomen. Även om en minskning av toleransen observeras med en ökning av fysisk aktivitet, kan det även med indikationer för att ersätta hjärtklaff, även med asymptomatisk form.

Exilfraktionen är en ganska komplex parameter, vars storlek påverkas av ett stort antal faktorer. I detta avseende är det troligt att detta värde inte är absolut förutsägbart och kan följaktligen uteslutas med noggrann behandling av den medicinska historien av den behandlande läkaren.

Med operationen i en förståelig klinisk bild är det inte värt att strama. Irreversibel myokardiell skada börjar utvecklas till följd av apoptos.

Typer av proteser

Det finns flera typer av artificiella ventiler. Ibland används en annan patients hjärtklaff som en aortaventilprotes. Den vanligaste lungventilen är belägen mellan hjärtans högra nedre kammare och lungartärens öppning.

Detta alternativ används för kirurgiskt ingrepp för patienter yngre än 25 år, för vilka denna komplexa operation är mest acceptabel. Lungventilen är mycket hållbar, dess fördel är att den växer med en man. Överlevnadshastigheten är effektivare eftersom risken att utveckla en infektion är lägre.

komplikationer

Den sorgliga statistiken säger att mer än 50% av patienterna som använder läkemedelsbehandling kommer att dö inom ett år, medan operationen på ventilen i vänster ventrikel kan avsevärt förlänga patientens livslängd.

Komplikationer och riskhöjande faktorer är:

 • svaghet i vänster ventrikel;
 • ischemisk hjärtsjukdom;
 • tidigare överförda hjärtattacker
 • utarmning av patienten
 • låg regenerativ kapacitet.

I detta avseende är många experter överens om att protesmittralventilen endast ska utföras i nödfall och i närvaro av gynnsamma förhållanden som ökar effektiviteten av de vidtagna åtgärderna. Djupförkalkning, mitralventilinsufficiens, bladfibros kan effektivt övervinna mitralventilersättning.

Operationen utförs med "avstängning" av patientens hjärta och med hjälp av hjärt-lungmaskinen. I det här fallet är det sjuka hjärtat uteslutet från cirkulationssystemet, och kirurgen får tillgång till operationsplatsen. Den mest effektiva protetiska mitralventilen utförs på det hypotermala hjärtat (kontraktion på grund av liten exponering för låga temperaturer).

Därefter utför kirurgen en avkortning av den drabbade ventilen, utför manipuleringar för att avlägsna vävnad och förbereda sig för proteser. Dessutom resurgerar kirurgen trådtråden.

Efter fixering av de U-formade suturerna runt omkretsen av den fibrösa ringen är mitralventilen gjord i en anatomiskt korrekt position. All luft sugas från hjärtkamrarna, alla kirurgiska ingrepp sutureras och patienten börjar gradvis koppla från kardiopulmonala bypass-systemet.

Utbyte av aortaklaff utförs i samma ordning, endast vid användning av en annan typ av ventil. Ibland kan det vara nödvändigt att ersätta flera ventiler samtidigt (aorta och mitral eller tricuspid).

Som redan nämnts kan den postoperativa perioden vara upp till tre år. Den första undersökningen av patienten efter operationen utförs med en bra klinisk bild på sex månader. För att återställa sinusrytmen, till exempel atriell fibrillation eller när en mycket farlig postoperativ sjukdom detekteras - infektiös protetisk endokardit kan ökad fysisk aktivitet förskrivas. Deras mål är att öka hjärtans storlek, öka pumpningen av mer blod för att stabilisera tillståndet och minska påverkan av infektioner.

Även med en lång postoperativ period, närvaron av ytterligare risker, dör personer med akut stenos utan denna operation inom 2-5 år. Det viktigaste som stoppar läkarna efter en lång undersökning av patientens tillstånd är den existerande risken för plötslig död. Stabilt tillstånd eller förberedelse för operation kan leda till en försening. Prostetisk mitralventil utförs efter noggrann studie av förändringar i hjärtans beteende, organens struktur och arbete.

Bioprostetik av hjärtventiler

I hjärtkirurgi är i allmänhet uppkomsten av svåra symptom ett farligare tillstånd för patienten än de risker som är förknippade med operationen. Prostetiska hjärtventiler kompliceras av ett antal sjukdomar som påverkar hjärtvätskans stående, ventilens prestanda eller det allmänna tillståndet hos patienten.

Läkaren föreskriver en uppsättning tester för att utesluta ischemisk hjärtsjukdom, de negativa effekterna av stroke och hjärtattacker. Koronogram och koronar kateterisering avslöjar eventuell blockering av artärerna. Mer allvarliga fall kan kräva flera behandlingar eller återställande kirurgi, inklusive kranskärlssymptomirurgi.

Andra typer av verksamheter

Valvuloplasty används oftast för ungdomars verksamhet som är mer uthållig. Detta alternativ innefattar expansion av lumen av artären hos den inbyggda ventilen, utan användning av artificiella proteser.

Prostetiska hjärtventiler utförs i kirurgiska rum, och är operationer av öppen typ. I detta fall kan minimalt invasiva kirurgiska metoder tillämpas. Trots de angivna riskerna och möjliga komplikationer är protetiska hjärtventiler ett ganska vanligt förfarande, vilket ofta utförs för patienter som diagnostiserar problem med aortinsufficiens.

Verksamheten utförs med hjälp av den senaste tekniken som minskar tiden för operationen, ökar effektiviteten och minskar riskandelen. Hjärtkirurgiens riktning är ganska populär, det finns ett stort antal kvalificerade hjärtkirurger som kan utföra väldigt komplexa operationer, har många års erfarenhet och ett väl samordnat team sjuksköterskor och supportpersonal.

Minskning av aortaklaff

Förkortningen av aortaklaven leder till en ökning av trycket inuti vänster ventrikel. Intensiteten i hjärtats sammandragningar ökar för att driva en ökande volym blod genom en minskande villkorlig passage. Hypertrofi i hjärtmuskeln kan orsaka en manifestation av hjärtsvikt. Tidig ersättning av ventiler kan stoppa denna process, minska trycket i vänster ventrikel.

Bedömning av skador på hjärtat köljer slutligen till bestämningen av dess kontraktil förmåga. Även en hög belastning på vänster ventrikel kan tolereras av patienten under lång tid. Ventilens dilatation (expansion) kan observeras, vilket resulterar i att sammantaget av hela hjärtat gradvis minskar. Beroende på förhållandena i varje enskilt fall kan patientens förmåga att återhämta sig, efter att ventilprotesen har installerats och minskat trycket inuti ventrikeln, inte återhämta sig.

Detta beror på överdrivet dilatation och hög grad av skada på hjärtets vävnader. Felaktig diagnos, dålig kvalitetshistoria kan leda till en situation där hjärtsjukdom, som en följd av hjärtinfarkt, redan är närvarande. Protetik kan inte återställa dessa muskler, och därmed minskar effektiviteten hos patientens operation vid höga risker.

Uppgiften att byta ut ventilen reduceras till återställandet av ventrikelens normala tillstånd, hjärtets kontraktilitet och reduktion av trycket inuti ventrikeln. Oftast uppnås detta genom att återvända till hjärtans ursprungliga storlek.

slutsats

Även en framgångsrik operation garanterar en framgångsrik avslutad postoperativ period inte fullständig återhämtning från stenos. En patient som har en mekanisk ventil installerad behöver konstant medicinering. Dessutom är livslängden för mekaniska ventiler begränsad, vilket kräver återanvändning, aktuell diagnos av överträdelser i sitt arbete.

De individuella egenskaperna hos patientens hjärta kan leda till att den villkorliga passagen av en artificiell ventil kanske inte uppfyller hjärtans krav. Detta innebär att minskningen av trycket inuti ventrikeln kommer att förbli, i en grad eller en annan.

Prostetiska hjärtklaffar: komplikationer

Hjärtventilersättning är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att ersätta en (eller flera) hjärtklaffar med en protes.

Indikationen för sådana operationer är en oåterkallelig störning av ventilernas funktioner och omöjligheten att utföra sin plastkorrigering. Dessa störningar beror på medfödda eller förvärvade patologier i hjärtklappens vävnadsstruktur.

Oftast finns det behov av att ersätta mitral- och aortaklaffarna. För närvarande, tack vare resultaten av hjärtkirurgi, är ventilbyte en vanlig operation för alla specialiserade centra. Den långsiktiga effekten av operationen beror direkt på efterföljande kvalificerad behandling och kontroll av en specialistkardiolog, som redan är öppenvård, på patientens bostadsort.
I det fallet, om det inte finns några markerade fibrösa förändringar i ventilapparaten eller förkalkning av ventilbladet, utförs en claphosapping, om möjligt. I proteser kan både konstgjorda och biologiska proteser användas.

Konstgjorda (mekaniska) ventiler är utrustade med ett speciellt låsningselement av kronblad eller ventil. Detta element är tillverkat av silikon- och grafitföreningar och är fastsatt på en metallram. På grund av hög grad av tillförlitlighet har så kallade "bollproteser" blivit ganska vanliga, men i vissa fall är deras användning omöjlig på grund av ramens stora storlek. I sådana situationer ges preferens till relativt små och lätta viknings- eller skivproteser, vilka också har mindre inerti hos låselementet.

Utan undantag har artificiella ventiler en stor nackdel: patienten till vilken de är installerade måste ta antikoagulantia för livet. Dessutom behöver han en månatlig övervakning av blodkoagulationsgraden, eftersom det finns en hög risk för tromboembolism. Antikoagulant terapi kan ha ett antal kontraindikationer, såsom avancerad ålder, stadium II hypertoni, urolithiasis, magsår och duodenalsår etc. I sådana fall bör biologiska proteser med en tricuspid obturator av naturligt ursprung användas i proteser. I synnerhet används xenoklapany av perikardvävnad, xenaortalventiler och alllokan av vävnad från dura materen, vilka är monterade på en ram tillverkad av metall eller polymermaterial. Den obestridliga fördelen med biologiska ventiler är att de har en relativt liten vikt och storlek och viktigast av allt - ha hemodynamiska egenskaper som ligger närmast det naturliga och risken för tromboemboliska komplikationer är låg. Minus naturliga ventiler proteser - en stor sannolikhet för deras förstörelse, på grund av förkalkning och bristning av ventilerna i avlägsna perioder.

Alla operationer på protesventiler, oavsett typ av protes, utförs på ett stoppat hjärta under kall kardioplegi (bevattning av hjärtat med kylda medicinska lösningar med skyddande syfte) och en ansluten enhet som ger konstgjord cirkulation.

För att bestämma behandlingens taktik och behovet av kirurgisk ingrepp är det nödvändigt att identifiera graden av svårighetsgrad av störningar i hjärtsvalsapparatens funktioner samt bedöma hjärtklemmens kontraktile funktion. I detta syfte används i regel icke-invasiva forskningsmetoder, såsom radiografi, EKG, echoCG och fonokardiografi.

Den entydiga indikationen för att ersätta hjärtklaff är en uttalad cirkulationsstörning på grund av förkalkning och fibros av sina ventiler. Indikationen för operation kan också vara bakteriell septisk endokardit. Om det finns emboliska komplikationer har antibakteriell behandling varit ineffektiv eller om en ekkokardiografisk studie visar tecken på ventilförstöring.

Kontraindikationer för kirurgisk ingrepp kan orsakas av patientens allvarliga tillstånd på grund av skador på olika organ som har utvecklats mot bakgrund av hjärtsvikt. Huvudproblemet hos patienter med hjärtsvikt är utvecklingen av irreversibelt respiratoriskt och (eller) njure-hepatiskt misslyckande på grund av kardiopulmonell bypass, så det är av stor betydelse att patologi detektering och hänvisning till proteser är aktuella. En kontraindikation mot en ventilbytesoperation i hjärtat är också förekomsten av kronisk infektion i patienten (inklusive pyelonefrit, tonsillit och jämn tandkaries), eftersom detta ökar risken för att utveckla inflammatorisk endokardiell inflammation i postoperativ period. I det här fallet är den viktigaste en omfattande undersökning av patienten för att identifiera möjliga infektionsfält och behandling av befintliga kroniska sjukdomar, inklusive en fullständig omorganisering av munhålan.

I den postoperativa perioden behövde patienten, som hade ett hjärtfluidutbyte, en signifikant begränsning av fysisk aktivitet och strikt vidhäftning till vatten-saltregimen, vilket innebär en minskning av mängden vätskekonsumtion och salt samt närvaron i kosten av livsmedel med högt innehåll av magnesium- och kaliumsalter. Dessutom visas under sex månader användningen av små doser kaliumbesparande diuretika, hjärtglykosider och anabola steroider. Speciellt viktigt överensstämmelse med vatten-saltregimen är för patienter som har diagnostiserats med cirkulationsfel i IV-scenen. Dessutom visar dessa patienter att de tilldelar läkemedel från gruppen hepatoprotektorer och vasodilatatorer. Om en patient diagnostiseras med reumatism, visas han antiinflammatorisk behandling, som ordineras individuellt, med hänsyn till graden av aktivitet hos den patologiska processen.

Den allvarligaste komplikationen som kan utvecklas efter operation för att ersätta en hjärtventil är tromboembolism. Dess utveckling är möjlig på grund av förmaksflimmer, otillräcklig administrerad antikoagulant terapi, förvärring av kronisk reumatisk process och protesdysfunktion. För att förhindra utvecklingen av denna komplikation är det nödvändigt att genomföra en rationell antikoagulant terapi. Under en operation som utfördes utan några komplikationer visades således patienten introduktionen av heparin 4-6 gånger om dagen, från och med den andra dagen efter operationen. En individuell dos av detta antikoaguleringsmedel väljes för patienten. Från och med den femte dagen fortsätt till introduktionen av indirekta antikoagulantia, och dosen av heparin reduceras gradvis. När det normala protrombinindexet uppnås, avbryts heparin och patienten överförs till det konstanta intaget av indirekta antikoagulantia. Det är viktigt att notera att den erforderliga dagliga dosen av antikoagulanta läkemedel kan variera beroende på närvaron i patientens diet av livsmedel som innehåller vitamin K. I detta hänseende krävs särskild övervakning av protrombinindex under vårsäsongen, eftersom det vid denna tidpunkt finns en tydlig tendens att minska blodkoaguleringen. ; liksom i slutet av sommaren och början på hösten, eftersom i denna period tvärtom finns en tendens till ökad blodkoagulering.

Effekten av indirekta antikoagulantia förbättras markant genom användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (i synnerhet pentoxifyllin och xanthinolnikotinat) och kan försvagas vid förskrivning av diuretika, hepatoprotektorer (väsentliga), vissa hormonella preventivmedel och glukokortikosteroider. Om något av de listade läkemedlen tas av patienten krävs en frekventare kontroll av protrombinindexet och vid behov justering av antikoagulantdoser. Indikationerna för att minska dosen (utan abrupt avbrytning!) Antikoagulantia är symtom som ökat blödande tandkött, näsblod, utseende av röda blodkroppar i urinen. Utvecklingen av en okontrollerad minskning av blodkoagulering och symtom på intrakavitär blödning är en indikation på akut inläggning och ytterligare behandling på sjukhuset.

Man bör komma ihåg att en kraftig minskning av kroppens motstånd mot indirekta antikoagulantia ofta är ett av symptomen på utvecklingen av hepatit!

Särskild övervakning av pågående antikoagulant terapi är nödvändig om patienten med en protesventil kräver akut eller elektiv kirurgi. Vid akutoperation avbryts användningen av indirekta antikoagulantia omedelbart. I den postoperativa perioden, från och med den andra dagen, fortsätt till introduktionen av heparin s / c, minst 4 gånger om dagen. Från och med den femte dagen, i frånvaro av komplikationer, överförs patienten gradvis till indirekta antikoagulanter. Om en planerad operation ska utföras, avbryts de indirekta antikoagulanterna tre dagar före ingreppet och patienten administreras heparin s / c i dagliga doser från 2500 IU till 5000 IE; Den sista administreringen av läkemedlet utförs på kvällen före kirurgisk ingrepp (12 timmar). I fallet med en okomplicerad postoperativ period liknar taktiken för administrering av heparin och överföring av patienten till indirekta antikoagulantia som för akutoperationer (se ovan). Om en patient med en prostetisk hjärtklaff kräver poliklinisk operation (inklusive utvinning av tanden) stoppas intaget av indirekta antikoagulantia dagen före ingreppet och återupptas den andra dagen efter det.

Om en patient utvecklar symtom på infektiv endokardit i tidig eller sen postoperativ period efter protetisk hjärtklaff, är detta en indikation för omedelbar sjukhusvistelse i ett specialiserat sjukhus eller avdelning. Förebyggande av denna komplikation är förbättringen av alla kroniska infektiösa foci och utnämningen av antibakteriella läkemedel, med hänsyn till mikrofloraens känslighet för dem. Om en patient med en prostetisk hjärtklaff har ett sådant symptom som långvarig feber av oklara skäl, utförs behandling med bredspektrum antibakteriella läkemedel. I detta fall visas upprepade bakteriologiska blodkulturer (minst 3 gånger om dagen) för att isolera patogenen och välj det antibakteriella läkemedlet optimalt i detta fall. Behandlingen utförs endast i stationära förhållanden, eftersom det finns anledning att misstänka att det är infektiös endokardit.

Den långvariga erfarenheten av protetiska hjärtklaffoperationer visar tydligt att livslängden och kvaliteten hos de opererade patienterna är många gånger högre än hos icke-opererade patienter. Det är viktigt att majoriteten av patienterna efter den här operationen återvänder till normal fullvärdigt liv och arbete.

Typer av denturer

bioprosthesis

 • Erhållen vid obduktion (homograft eller allograft) eller tillverkad av bovin eller svinperikardium (xenograft, till exempel, Carpentier-Edwards protes). Ventiler från perikardiet kan fästas på de tre metallstöden ("ramen") eller till den yttre trådramen ("ramlösa").
 • De kräver inte långvarig antikoagulantbehandling (i de flesta fall i Ryssland är de förskrivna till patienter med förmaksflimmer och / eller atriomegali, vilket kräver användning av warfarinas för ventilbioprostes.). Vanligtvis, efter operationen, föreskrivs warfarin eller aspirin i 6 veckor medan protesytan endoteliseras.
 • Driftstid 10-15 år, så de är vanligtvis implanterade:
 • äldre patienter, genom att minska sin fysiska aktivitet minskar den fysiska stressen på ventilen;
 • dem för vilka antikoagulantia är kontraindicerade
 • unga kvinnor med förväntad graviditet.

metall

 • Tre huvudtyper:
 • bollproteser (till exempel Starr-Edwards-protesen) är en föråldrad typ som sällan används idag. Hållbar, fungerar bra, men skapar ökat motstånd mot blodflödet och har hög trombogenicitet.
 • roterande proteser (till exempel, Bjork-Shily, MedtronicHall);
 • bicuspid proteser - den vanligaste i dagens. Lång livslängd, lågt motstånd mot blodflöde och låg trombogenicitet.
 • Lång livslängd (över 20 år), men hög trombogenicitet, kräver därför livslång antikoagulationsprofylax.

Kliniska egenskaper

 • Ventilbioprosteser ska låta lite annorlunda än infödda, men kan ha ett exilbuller.
 • Metallproteser kännetecknas av ett "klick" vid öppning och stängning. Det ska vara ett klart ljud - ett tråkigt eller dämpat ljud föreslår en trombos eller vegetation på ventilen. De blöda ljuden av blodflödet kan höras. Andra ljud (pansystolisk, diastolisk) betyder upprepning på grund av protesdysfunktion.
 • Alla icke-hjärtprocedurer och operationer hos patienter med artificiella hjärtsventiler kräver tidigare profylax med antibiotika.
 • Patienter med artificiella ventiler bör genomgå en årlig undersökning.
 • Principer för antibiotisk profylax.

ekokardiografi

Under normal drift av protesen ökar hastigheten på det trans-aorta systoliska blodflödet vanligtvis. Metallproteser kan ge höga blodflöden (> 3 m / s), och för sådana ventiler bör deras normala intervall övervägas.

Ju mindre ventilen desto högre blodflödeshastighet.

 • Bioprosteser: homotransplantationer ser ut som normala ventiler; i ventiler gjorda av perikardiet, är ringen vanligen av mindre diameter och därför ökar blodflödeshastigheten något, även om ventiler av en nyare ramlös typ ser nästan ut som inhemska och flödeshastigheten i dem ligger inom normalområdet.
 • Metallventiler orsakar "skuggor" på ekkokardiogrammet, vilket begränsar information som ska tas emot. I fall där det är nödvändigt att utvärdera ventilens prestanda i detalj kan en TFE krävas. För metallskivventiler är närvaron av tunna "tvätt" -strålar av upprepning normal.

komplikationer

Prostetisk trombos

Vanligtvis uppstår på grund av felaktig användning av antikoagulantia. Graden av risk är högre vid mitralventilersättning. Det manifesteras genom dekompensation av hjärtsvikt eller systemisk emboli. Behandling: heparinbehandling ± trombolys, trombektomi eller reprostetik.

hemolys

 • Måttlig hemolys är karakteristisk för metallventiler. Allvarlig hemolys uppstår vid dysfunktion av den artificiella ventilen, bildandet av paraprostetisk fistel eller endokardit hos den konstgjorda ventilen.
 • I blodet: anemi, ↑ antal retikulocyter, ↑ LDH, ↓ haptoglobiner.
 • Detektion av hemosiderin i urinen.
 • Anemi behandlas med järn sulfat ± blodtransfusion, och orsaken som orsakade det kan kräva reprostetika, även om nya enheter för perkutan stängning av paraprostetiska fistlar uppstår.

Infektiv endokardit

Kan utvecklas hos 5% av patienterna med artificiella ventiler.

 • Tidig endokardit hos den konstgjorda ventilen (8: Avbryt warfarin. Om det finns riskfaktorer för blödning, injicera 0,5-2,5 mg K-vitamin oralt (fytomenadion).

Stor blödning: Avbryt warfarin. Injicera färskfryst plasma ± 5 mg vitamin K (långsamt intravenöst eller oralt). Sök hjälp från en specialist för att sluta blöda.

Hög temperatur och lågt tryck efter operation för att ersätta den vänstra mitralventilen

09/22/2016, Nina, 67 år gammal

Accepterade droger: aris, mucolan, dopamin, klexon, Cac arytmyl ellerinfar corvitin lockar

Slutsats av EKG, ultraljud och andra studier: Aortisk ventil tricuspid marginal skleros av cusps hypoplasi i vänster koronar kusp, stängning av cusps är inte komplett, aortisk uppkastning 3 msk. dilatation av LP och LV, LV hypertrofi. LV diastolisk dysfunktion Typ 1 mitral regurgitation 1 msk. Tricuspid regurgitation 2 msk. Tecken på måttlig lunghypertension. IHD, instabil progressiv angina pectoris, icke-reumatisk kombinerad aorta defekt med övervägande av AN III och stenos av 1 grad TH 1 CH 11 AB B Hypertonisk. b-nb 111 st, 2 OVR hypertensivt hjärta

Klagomål: Före dyspnéoperation. Högtryck 200-220 till 180. Tryck på smärta i vänster sida av bröstets svaghet

fråga:

Efter operationen ersätter den vänstra mitralventilen (nr 24 levererad) hög temperatur och mycket lågt tryck. Vilka orsaker kan orsaka detta?

RESISTANT TEMPERATUR EFTER BYTE AV AORTISK VENTIL

SKAPA EN NY MEDDELANDE.

Men du är en obehörig användare.

Om du registrerat dig tidigare, logga du in (inloggningsformulär längst upp till höger på sidan). Om du är här för första gången, registrera dig.

Om du registrerar dig kan du fortsätta spåra svaren på dina inlägg, fortsätta dialogen i intressanta ämnen med andra användare och konsulter. Dessutom kan registrering göra det möjligt för dig att göra privat korrespondens med konsulter och andra användare av webbplatsen.

Temperatur efter protetik

zvezdo4ka141878, skriver den 28 juli 2011, 10:21
Primorsk, 44 år gammal

 • Sida 1 av 4
 • ctrl →
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tja, eftersom du redan har varit på sjukhuset flera gånger, är det osannolikt att de hjälper dig här. Samma sak finns det inga läkare. I allmänhet ökar temperaturen efter operationen nästan allt. Jag hade 37 månader, då gick det själv. I allmänhet i Bakulevek hade läkarna en position som 37 var en normal temperatur, men 37,3 och högre var redan onormala. En släkting - även under 38, men en månad senare lyckades läkarna också ta ner sig. Den enda frågan är - har du uteslutit infektiv endokardit? Tog du blod för sådd?

Finns det några symtom? Med erfarenhet kan jag säga att tillståndet är som på den första dagen då du blir sjuk med influensa eller ARVI (svaghet, ont, svettning, aptitlöshet, viktminskning), bara nu varar det i ett halvt år, inte två dagar. Det måste jag fortfarande säga staten. Jag förlorade nästan 20 kg på ett halvår. Tja, om det inte finns någon vegetation så är det här, så långt jag förstår allt som händer, mycket bra. Och här är en annan sak - tills du blev diagnostiserad åt jag antibiotika. De stoppar den här skiten. Det vill säga efter en 10-dagars kurs av en amoxil eller avelox kör du som ny, och då är allt nytt.

Om ådror, inte i vet. På sjukhuset de tog från en verkar det. Och om Bakulevki - de har en transportör där. De skär, påsydda följande. Om du inte behöver klippa, är du inte intresserad av dem. Klandra dem inte för detta, de har sådan specificitet.

Mekanisk hjärtklaff efter operationen

Hjärtans ventiler är nödvändiga för att säkerställa korrekt riktning av blodflödet i blodet. Tack vare deras arbete i hjärtfrekvensen strömmar blod från atrierna till ventriklerna, och därifrån till aorta och lungstammen. Förstöring av ventilen hotar att försämra normal blodcirkulation. Dessutom kan det leda till akut eller svår kronisk hjärtsvikt, bli ett hot mot människans liv.

Modern medicin kan hjälpa patienter med liknande problem. Nu installerar hjärtkirurger konstgjorda ventiler som inte är sämre än "riktiga". Ventilutbytesoperationen förbättrar patientens välbefinnande.

Gynnsamma hälsoändringar blir märkbara strax efter operationen, och under de närmaste veckorna och månaderna förbättras patientens tillstånd ännu mer. Positiva förändringar inspirerar, men tyvärr gör vissa patienter "slappna av" och sluta följa upp hälsan noggrant.

Men en sak att komma ihåg. Operationen kommer givetvis att ge resultatet. Men vad som händer nästa beror bara på patienten. Efter att du har byt ut ventilerna kan du bara leva ett långt och uppfyllande liv om du följer några av de nödvändiga rekommendationerna, som kommer att diskuteras i den här artikeln.

Om du förbereder dig för en hjärtventilbyte, efter urladdning från sjukhuset, rekommenderas du att genomgå hjärtrehabilitering i ett sanatorium. Du kommer att justeras läkemedelsbehandling, utökat fysisk aktivitet, givna instruktioner för ytterligare liv. Läs mer om detta här, med frågor och anmäla dig till rehabilitering, ring 8 (925) 642-52-86.

När är ventilerna ersatta och hur är de?

Det är ganska svårt att ge allmänna rekommendationer om livsstil efter ventilbyte, för det första eftersom de patienter som utsätts för denna operation är mycket olika.

Valveventilersättning utförs för ungdomar, tonåringar och till och med barn, vars enda problem är patologin för hjärtapparatens ventilapparat. Samtidigt kan operationen utföras på äldre patienter vars hjärta redan har lyckats drabbas av kronisk hjärtsjukdom och kroniskt hjärtsvikt. Det initiala hälsotillståndet och hjärt-kärlsystemet hos patienter skiljer sig i stor utsträckning, och detta bestämmer i stor utsträckning livsstilens egenskaper efter det kirurgiska ingreppet. Och inte bara det...

Behovet av att byta ut ventilen kan förekomma hos patienter som lider av olika sjukdomar. Ventilerna förstörs eller upphör att utföra sin funktion till följd av reumatism, endokardit, aortaaneurysm, medfödda hjärtefekter, hjärtinfarkt och så vidare. Orsaken till problemet påverkar också den efterföljande behandlingen.

Konstgjorda ventiler är av tre slag. Mekanisk tillverkad av allergivänliga material - metall- och plastvarianter. De installeras en gång för livet. Biologisk (svin) varar i 5-15 år, varefter patienten återanvänds för att ersätta dem. Slutligen finns donatorventiler, de används extremt sällan. Funktionerna i livet efter operationen beror till stor del på typen av ventil. Och nu - om rekommendationerna efter byte av ventilen.

Drogterapi efter ventilbyte

Patienter som genomgår operation bör ta mediciner som föreskrivs av en kardiolog.

Pr och installation av donatorventiler till patienten efter operation och för livet måste ta droger som undertrycker immunitet. Detta minskar risken för avstötning av utländsk vävnad. Om en patient efter en ventilbyte har symptom på hjärt-kärlsjukdomar (till exempel har han hjärtinfarkt, arteriell hypertoni etc.) ska han regelbundet och kontinuerligt ta lämpliga mediciner. Sammansättningen av behandlingen, doseringen av medicineringen bestäms av läkaren. Om det rekommenderade behandlingsregimen vid något tillfälle upphörde att "fungera" som det brukade, är det nödvändigt att konsultera en läkare för undersökning och korrigering av behandlingen. Om patienten var tvungen att byta ut en ventil med reumatisk hjärtsjukdom, efter operation, kan han behöva ta antibiotika med jämna mellanrum för att förhindra reumatiska attacker. Antikoagulant terapi är indicerat för alla patienter med mekaniska och biologiska ventiler. En främmande kropp injiceras faktiskt i hjärtat, till vilket blodsystemet reagerar med ökad koagulering. Som ett resultat kan blodproppar bildas på ventilen, vilket kommer att hindra sitt arbete, kunna komma ut och komma in i blodomloppet, vilket kan medföra farliga och jämnt livshotande komplikationer - stroke, vaskulär trombos och lungemboli.

Antikoagulanter hindrar bildandet av blodproppar och därför är deras användning obligatorisk. De vanligaste bland dem är det indirekta antikoagulant warfarinet. Personer som har en biologisk ventil installerad ska ta warfarin i 3-6 månader (med vissa undantag), och de med en mekanisk ventil måste ta drogen kontinuerligt.

Antikoagulantia är läkemedel som faktiskt räddar livet för patienter med artificiella ventiler. Men förutom de fördelar som de kan bära och skada. Blodens förmåga att koagulera är en skyddsmekanism som förhindrar blodförlust från skador. Med överdriven användning av antikoagulantia kan patienten ha motsvarande komplikationer, ibland även kraftig blödning och hemorragisk stroke, när koaguleringen undertrycks för mycket.

För att undvika detta är det mycket viktigt att övervaka tillståndet för blodkoagulationssystemet. Därför behöver patienter som tar warfarin övervaka INR (internationellt normaliserad attityd, det avgör adekvat antikoagulantbehandling). Det hålls vanligen på en nivå av 2,5-3,5 (det kan finnas vissa variationer beroende på fallet). Ett blodprov för att bestämma INR bör tas månadsvis.

Vissa patienter efter att ventilen har bytts rekommenderas också att ta antiplatelet - läkemedel baserade på aspirin.

Motion efter byte av ventil

Ofta skickas utbyte av ventiler till patienter som före operationen uppvisade manifestationer av kroniskt hjärtsvikt, försämrar toleransen för belastningar och inte ger patienterna möjlighet att röra sig fritt och aktivt.

Operationen förbättrar hälsan, men patienter vet ofta inte om de kan öka belastningen, i vilket läge de gör det och i vilken utsträckning. För att bestämma träningsformen är det bäst för en patient att genomgå ett rehabiliteringsprogram i ett sanatorium. Han kommer att väljas en individuell uppsättning fysiska övningar som han kommer att utföra under överinseende av en läkare. Gradvis, med hänsyn till dynamiken, kommer motortillståndet att expandera. Som ett resultat kommer rehabiliteringsperioden att kunna leva ett fullt aktivt liv och bära dagliga och andra belastningar fritt.

Om patienten inte planerar att genomföra rehabilitering i ett sanatorium, med frågor som rör fysisk aktivitet, ska han kontakta en kardiolog. Du kan klargöra frågor med en läkare: möjlighet att delta i olika sporter, lyfta vikter, köra bil etc.

Under de första veckorna, under återhämtningsperioden efter operationen, är det mycket viktigt att kontrollera graden av stress. Det är nödvändigt att vara aktiv i sådan utsträckning att den å ena sidan inte överbelastar hjärtat och å andra sidan inte saktar återhämtningen och bidrar inte till utvecklingen av komplikationer.

Vissa patienter rör sig inte mycket på grund av att planering av belastningar och genomförandet av övningar kräver disciplin, ansträngning och ansträngning. De som är lata att göra bör komma ihåg att fysisk aktivitet förbättrar prognosen för hjärtsjukdom, tränar hjärt-kärlsystemet, har en allmän helande effekt och bidrar till att uppnå bästa möjliga resultat av operationen.

Diet efter ventilbyte

Patienter med medelålders och ålderdom, särskilt de som har hjärt-kärlsjukdom, rekommenderas att följa en speciell diet. Det är nödvändigt att minska innehållet i kost av animaliska fetter och lätt smältbara kolhydrater, samt minska konsumtionen av salt, kaffe och andra stimulanser. Samtidigt bör mat berikas med vegetabiliska oljor, färska grönsaker och frukter, fisk och proteinprodukter.

Unga patienter som inte har ateroskleros och dess komplikationer kan inte vara så strikta med kosten, men det är bäst för dem att göra en diet i enlighet med kanonerna för hälsosam ätning - för förebyggande av kranskärlssjukdom.

Överdriven alkoholanvändning är kontraindicerad hos alla patienter efter att hjärtklaffarna har bytts ut.

Arbeta efter byte av ventil

Inom några veckor efter operationen lyckas patienterna regelbundet återställa sin arbetsförmåga på samma nivå. I vissa fall krävs en övergång till lättare arbetsförhållanden. Ibland ges patienter en funktionshinder.

Ovanstående formulering är ganska strömlinjeformad, men det är omöjligt att ge specifika tal här. Mycket beror på vilken av ventilerna var protesen, vilken typ av konstgjord ventil, i samband med vilken sjukdom operationen utfördes, i vilket fält personen är förlovad.

Generellt sett är utsikterna för arbetskraft aktiv. Även professionella idrottare återvände till sporten efter denna operation och framgångsrikt fortsatte sin karriär.

Andra rekommendationer

Det finns några mer obligatoriska tips som bör följas av patienter som har genomgått en ventilutbytesoperation.

Om symtom på problem med hjärtat (bröstsmärta, hjärtsvikt), tecken på cirkulationssjukdomar (svullnad i benen, andfåddhet) och andra oförutsedda symptom uppstår, bör du omedelbart kontakta en läkare. Patienter som har installerats biologisk ventil, rekommenderas inte att ta kalciumtillskott. I kosten är det lämpligt att inte missbruka produkterna med innehåll: mjölk och mejeriprodukter, sesam, nötter (mandel, brasilianska), solrosfrön, sojabönor. Alla läkare, inklusive tandläkaren, måste varna patienten om att han har en artificiell ventil.

Efter de nödvändiga rekommendationerna kommer patienten att behålla ett utmärkt hälsotillstånd under lång tid och leva ett helt liv.

Förbättring av resultaten av ventilutbytesoperationen bidrar till kardiorehabilitering. För frågor och skriv till programmet, ring 8 (925) 642-52-86.

Behandling av hjärtklaff stenos beror ofta på de symptom som finns i patienten. Med en sådan sjukdom, byt ut ventilen med en protes. Oavsett det faktum att medicinska forskare ständigt förbättrar färdigheterna hos operationen vid transplantation av hjärtklaffar (biologiska, mekaniska) samt arbete med framsteg av artificiella proteser, kan ersättning av hjärtklaff i postoperativ period ha ett antal komplikationer.

slingor

Hjärtventilen är ett element i den inre hjärtramen som representerar bindorna i bindväven. Ventilernas arbete är inriktat på att skilja blodmängden i ventriklerna och atrierna, vilket gör att kamrarna kan vända om att vila efter att blodet har förskjutits medan det minskas.

Om det av olika anledningar inte klarar av sin funktion, uppträder ett brott mot intrakardiell hemodynamik. Därför uppstår hjärtfrekvenser i hjärtat, hjärtfärdighet. Dessutom kan blodet inte cirkulera normalt genom kroppen på grund av störningen av hjärtpumpningen, på grund av vilket blodet i organen stagnerar. Detta gäller njurarna, leveren, hjärnan.

Att inte behandla stillastående manifestationer bidrar till utvecklingen av sjukdomen hos alla mänskliga organ som ett resultat av döden. Baserat på detta är ventilpatologi ett mycket farligt problem som kräver hjärtoperation.

Följande typer av kirurgi utmärks:

plast; ventilbyte.

Plast är att återställa ventilen på stödringen. En operation för hjärtfluktfel används.

Prostetik ger komplett ventilutbyte. Byt ofta mitral och aorta hjärtklaff.

När gör operationen?

Operationen är föreskriven i fallet med grovlinsion av ventilen med utveckling av hjärtsjukdom, vilket har en signifikant inverkan på hemodynamiken.

Utvecklingen av valvulär sjukdom uppstår på grund av reumatism. Det är en form av streptokockinfektion och kännetecknas av skador på hjärtan och lederna. Reumatism förekommer ofta efter frekventa sjukdomar av tonsillit, kronisk tonsillit.

Valvebyte sker på grund av graden av hjärtsvikt som ges av ekkokardioskopi.

Operationen är tilldelad i följande fall:

stenos av aortaklaven, som representeras av symtom som svimning, bröstsmärta, andfåddhet; klinisk manifestation av aortastenos hos patienter som har genomgått aero-koronär bypassoperation; allvarligt hjärtsvikt, kännetecknat av andfåddhet med liten aktivitet eller vila, stark svullnad i lemmar, ansiktsområde, kropp, måttlig, uttalad mitralstenos symtom på hjärtsvikt vid det första utvecklingsstadiet - andfåddhet vid kraftig fysisk ansträngning, störd hjärtfrekvens hos patienter med mild stenos i mitralventilen; endokardit är en faktor i ventilsjukdom.

Du kan inte utföra operation

Operationen är kontraindicerad på grund av ett antal sjukdomar:

akut hjärtinfarkt; nedsatt blodflöde i den akuta hjärnan (stroke); infektionssjukdomar, feber; förvärras och förvärras under kroniska sjukdomar (bronkial astma, diabetes mellitus); svår hjärtsvikt, utstötningsfraktion, som vid mitralstenos är mindre än 20%.

Stages av proteser

Operationen sker under generell anestesi, ofta med ett öppet hjärta. Kirurgisk ingrepp tar i genomsnitt 6 timmar.

Kirurgen gör ett stort snitt på bröstet (median stenotomi). Patienten är ansluten till hjärtlungmaskinen. Det finns en process för att kyla hjärtat, hjärtfrekvensen sänks till ett minimum. Läkaren tar bort mitralventilen som skadades. Installera implantatet. Mekanisk protes är hållbar, kräver ingen ersättning. Det har en nackdel - det ökar hastigheten av protrombin i cirkulationssystemet, bidrar till förekomsten av blodproppar. Biologisk ventil måste bytas ut efter 10-15 år på grund av slitage. Sömmen blir bättre. Fasad frånkoppling av patienten från apparaten.

Denna operation är vanlig vid behandling av hjärtstensos. Om operationen genomförs framgångsrikt och patientens återhämtning går utan komplikationer, kommer patienten snart att kunna glömma hjärtproblemet.

Den enda påminnelsen efter hjärtkirurgi kommer att vara ett ärr.

Återställning postoperativ period

Efter avslutad operation förblir patienten i intensivvården. Kommer ut ur anestesen tas patienten bort andningsröret från lungorna. Röret kan lämnas i tid för att överskott av vätska ska rinna ut ur lungorna.

En dag efter operationen kan patienten äta mat i fast form. Efter 2 dagar får du gå upp och gå. Ett tag, kanske känslan av bröstsmärta. Baserat på patientens allmänna tillstånd uppstår urladdningen vid 4-5 dagar.

Eventuella konsekvenser efter byte av ventil

Hjärtkirurgi är ett komplicerat kirurgiskt ingrepp som kan leda till komplikationer och orsaka oförutsedda problem.

Växten av ärrvävnad. Blödning efter antikoagulantia. Tromboembolism. Ersatt ventilinfektion. Hemolytisk anemi.

Hos vissa patienter förekommer en proliferation av fibrös ärrvävnad vid protesplatsen. Denna process sker som ett resultat av en sitter biologisk eller transplanterad mekanisk ventil. Denna komplikation bidrar till bildandet av trombos av implantatet och kräver en brådskande återanvändning.

Antikoagulanter är medel som tappar blodet. De gör inte blodet flytande, men tillåter inte att blodproppar bildas, de ökar blodets koaguleringstid. Därför syftar arbetet med antikoagulanter till att avlägsna blodproppen från ventilen tills den blivit blodpropp.

Det finns fall där man vid antikoagulantia hos patienter öppnar blödningar i andra organ, ofta i magen. På grundval av detta rekommenderas patienter att kontrollera färgen på urin och avföring. Om blödning uppstår, ändras färgen till mörk. Upplever eventuella tecken på ett ogynnsamt tillstånd i magen, det är värt att kontakta en specialist.

En allvarlig postoperativ komplikation är tromboembolism, vilket orsakar trombos. Symptom på trombos innefattar:

andfåddhet; yrsel; suddigt sinne; förlust av syn, hörsel; svaghet, domningar i hela kroppen.

Om något av symtomen uppstår ska du genast söka medicinsk hjälp.

Genom att placera ett främmande sterilt föremål i människokroppen kan det smittas. Därför är det nödvändigt att besöka en läkare vid en ökning av temperaturen, långa andnings sjukdomar. Baserat på de utförda testerna kommer orsaken till motsvarande symtom att bestämmas. Eller en artificiell protes infekterades, eller det är en annan faktor.

Människor med en artificiell protes under ett besök hos tandläkaren, som genomgår koloskopi, gastroskopi, angiografi, för att undvika smitta av protesen, är det nödvändigt att berätta för doktorerna om förekomsten av en artificiell hjärtventil. Dessutom förhindra hudinfektioner i närvaro av sår, skär, blåsor, scuffs.

Hemolytisk anemi är ganska sällsynt. Med anemi, en person känner sig svag, går trötthet inte. Symtom är mycket lika när du tar antikoagulantia, medan komplikationer i detta fall uppstår och utvecklas på helt olika sätt.

Postoperativ livsstil

Efter operationen rekommenderas patienten att följa reglerna.

Att besöka läkaren regelbundet (varje månad ett år efter protesen, för nästa år 1 gång i ett halvår, då ett årligt besök med EKG och ekkokardioskopi). Ta föreskrivna läkemedel i tid. Observera arbetssättet, vila. Stick dietmat. Eliminera dåliga vanor.

Protetik anses vara allvarliga kirurgiska ingrepp och kräver konstant tillsyn av en specialist. Samtidigt, genom att byta ut ventilen, är patientens liv förlängd och kvaliteten förbättras.

Hur botar hypertension för alltid?!

I Ryssland sker mellan 5 och 10 miljoner samtal till akutsjukvården om en ökning av trycket årligen. Men den ryska hjärtkirurg Irina Chazova hävdar att 67% av de hypertensive patienterna inte misstänker att de är sjuka!

Hur kan du skydda dig själv och övervinna sjukdomen? En av de många botade patienterna - Oleg Tabakov, berättade i sin intervju hur man glömmer högt blodtryck för alltid...

Från hjärtmuskulärens arbete beror på människans liv. Men normal cirkulation kan endast säkerställas om hjärtventilerna fungerar ordentligt. Den största belastningen faller på aortaklaven, som efter vissa uppskjutna sjukdomar kan sluta fungera normalt. Så utvecklar en hjärtfel, vilket leder till allvarliga kränkningar i blodcirkulationen och därmed i hela organismens arbete.

Utbyte av aortaklappen är för närvarande möjlig. I artikeln kommer vi att överväga vilka indikationer på detta finns, hur verksamheten utförs och vad dess konsekvenser är.

Orsaker till ventilproblem

Denna ventil ligger mellan vänster kammare och aorta, som kommer att bära syrerikt blod i hela kroppen. Under processen att fylla hjärtat med blod bör denna ventil vara i stängt tillstånd. När ventrikeln kontraherar öppnar den och skickar blod till aortan.

Byte av hjärt-aorta ventilen är nödvändig när den inte kan fungera ordentligt, vilket leder till nedsatt blodcirkulation. Ibland observeras deformiteten av aortaklaven sedan födseln - det är en medfödd defekt. Men det finns fall då han jobbat normalt i många år och börjar sedan inte helt öppna och stänga, då pratar de om den förvärvade patologin hos aortaklappen. Detta kan hända på grund av slitage med ålder, som en följd av en ökning av kalciumsalterna på ventilen, vilket stör dess funktion.

Vissa sjukdomar kan leda till att ventilen fungerar som:

Komplikationer efter sjukdom, till exempel streptokockinfektion kan ha negativ inverkan på ventilen. Endokardit, när infektionen påverkar hjärtat och dess ventiler. Aorta-aneurysm. trycket kan inte helt öppna det. Ett tillstånd där ventilen inte kan stänga helt efter blodutstötningen och en del av den återgår till ventrikeln.

Alla dessa sjukdomar och patologier kan leda till behovet av kirurgi för att ersätta aortaklaven.

Funktioner av ventilutbytesoperation

Denna typ av operation anses vara den svåraste. Inte alla kirurger kan utföra en öppen hjärtkirurgi. För att utföra ett sådant ingrepp krävs modern utrustning och högkvalificerade läkare.

För närvarande finns det inte tillräckligt med kliniker utrustade med den senaste tekniken i vårt land, så det finns ingen möjlighet att tillhandahålla snabb hjälp till alla som behöver sådana operationer. Byte av hjärt-aorta-ventilen är för många det enda sättet att rädda liv, men tyvärr väntar inte alla på sin tur.

Men det finns utländska kardiologiska centra som är redo att ta emot utländska patienter och ge dem den nödvändiga hjälpen och därigenom rädda sina liv.

Ventiltyper

Till och med möjligheterna till modern vetenskap och teknik tillåter fortfarande inte att skapa den perfekta ventilen. De sorter som används nu har sina fördelar och nackdelar. Att ersätta kirurgerna använder flera typer av proteser:

Mekaniska ventiler. Skapa dem från moderna legeringar med hög hållfasthet. Deras fördel är deras obestämda funktion, men patienten måste ta antikoagulanter under hela livet för att förhindra bildandet av blodproppar. Biologiska proteser är tillverkade av djurventiler. Efter installationen är det inte nödvändigt att använda blodförtunnande läkemedel, men proteslivet är bara 10-15 år, och sedan behövs en andra operation. Donorventiler får från den avlidne personen. Sådana ventiler kan inte vara för evigt.

När byte av aortaklaff krävs, varierar valet av sort med flera faktorer:

Patientens åldersgrupp. Allmän hälsa. Av vilken anledning krävs ventilutbyte. Förekomsten av andra kroniska sjukdomar. Har patienten möjlighet att ta antikoagulantia för livet.

När ventiltypen väljs, är det svårt att byta ut.

Typer av operation

Hittills har operationen som ersätter aortaklaven på hjärtat nödvändigtvis nödvändigt att stoppa hjärtmuskeln och öppna bröstet. Det här är de så kallade öppna operationerna. Under operationen stöds patientens liv med hjälp av en kardiopulmonell förbikoppling.

Men nu är det i vissa kliniker möjligt att byta ut aortaklappen utan att öppna bröstet. Dessa är minimalt invasiva operationer där hjärtstopp inte krävs, liksom stora snitt.

Självklart måste man säga att utföra sådana kirurgiska ingrepp kräver verklig skicklighet från kirurgen. Till exempel är israeliska kliniker kända för sina hjärtkirurger, så många patienter, om medel tillåter, skickas till landet för att utföra en sådan operation.

Förberedelse för operation

Byte av aortaklappen kräver noggrann förberedelse av patienten. Efter att ha gått till doktorn, ordineras patienten ett antal studier:

Det första som ska göras är att undersökas av en läkare. Blodtester är utförda. Ett ekkokardiogram utförs som undersöker rörelsen av hjärtat och dess ventiler. Ett elektrokardiogram utförs för att spåra hjärtrytmen. Hjärtkateterisering utförs - det här är införandet av ett tunt rör genom vilket ett kontrastmedel injiceras och sedan tas en bild som gör att du kan avgöra om det finns problem med hur aortaklappen fungerar.

Några dagar före operationen bör patienten följa följande rekommendationer:

Sluta ta antiinflammatoriska läkemedel och acetylsalicylsyra. Ta inte antikoagulantia. Dagen före operationen bör endast lätt mat ingå i kosten. På dagen för operationen borde du inte äta alls. Kläder som inte begränsar rörelser bör beredas.

Endast efter alla nödvändiga förberedelser för operationen ordinerar läkaren en operationstid och aortaklaven kommer att ersättas.

Utföra en operation

När patienten står på operationsbordet får han allmän anestesi och han somnar. Om operationen utförs med en öppning av bröstet, då i mitten gör kirurgen ett snitt och skjuter upp bröstet så att du kan nå hjärtat.

Hjärtstopp krävs så att det går att byta ut, därför är patienten ansluten till en hjärt-lungmaskin. Läkaren i aortan gör ett snitt, tar bort en sliten eller skadad ventil, och sätter på plats en ny. Efter detta sutureras aortan, hjärtmuskeln lanseras, ribbburet är anslutet och suturerat.

Efter operation för att ersätta aortaklaven

När operationen är klar skickas patienten till intensivvården. Här tas han av anestesi och övervakar vitala funktioner:

Hjärtfrekvensen bestäms. Andning och blodtryck övervakas. Syreinnehållet i blodet kontrolleras. Ett rör sätts in i munnen och lungorna för att ge ytterligare ventilation. Avloppet är installerat för att tömma vätska från bröstet. En patient sätts i en katheter i urinblåsan för att tömma urinen. Narkosmedel, vätskor och elektrolyter sätts direkt in i venen.

Efter att ha ersatt aortaklappen brukar patienten bruka 5-7 dagar på sjukhuset om det inte finns några komplikationer.

Komplikationer under operationen

Kirurgisk ingrepp på hjärtat är alltid en stor risk. Vid planering att ersätta aortaklappen är följande komplikationer möjliga:

Infektion. Möjlig blödning under operation. Utseende av blodproppar, om det var stroke eller njurproblem. Narkoskomplikationer.

Det finns också faktorer som ökar risken för komplikationer under operationen:

Förekomsten av hjärtsjukdom. Lungsjukdomar. Hypertoni. Diabetes mellitus. Fetma. Rökning. Förekomsten av infektioner i kroppen.

Komplikationer efter operation

För alla kirurger är inte bara processen för operationen och dess resultat viktig, men också återhämtningsperioden, som också kan åtföljas av allvarliga komplikationer:

Växten av ärrvävnad. Det finns fall där, efter kirurgi, växer fibrös ärrväv snabbt i patienten vid ventilens ersättningsplats. Denna process beror inte ens på typen av ventil och kan leda till trombos. Men tack vare moderna arbetsmetoder är en sådan komplikation ganska sällsynt. Blödning vid antimagasinbehandling. Dessutom kan det ske inte bara i ventilområdet, utan även i något organ, till exempel i magen. Tromboembolism. Du kan känna igen det genom följande manifestationer: Patienten har andfåddhet. Medvetslöshet. Ögon och hörsel spåras. Förlust och svaghet i kroppen.

4. Infektion av levererad ventil. Även den mest sterila ventilen, en gång inuti, kan vara infekterad. Det är därför, om kroppstemperaturen plötsligt stiger, andningsproblem uppstår, är det nödvändigt att informera läkaren omedelbart för att utföra test och eliminera ventilinfektion.

5. Hemolytisk anemi. Det orsakar skador på ett stort antal röda blodkroppar vid kontakt med ventilmaterialet. Det finns en stark svaghet, trötthet, som inte passerar efter vila.

Som regel, om det finns en hjärtsjukdom, har patienten en särskild funktionshinder. Allt detta bestäms av en specialkommission av läkare. Om aortaklappen ersätts, kan handikappet avlägsnas om läkarerådet anser att du är frisk och du behöver inte särskilda betalningar från staten. Lämna i vissa fall den tredje gruppen.

Postoperativ period

I flera dagar, efter ventilutbytesoperationen, injiceras patienten med smärtstillande medel för att minska smärta. Men efter ett tag avbryts de. Dessutom kan patienten möta följande problem:

Ödem i extremiteterna. Smärtsamma känslor i snittområdet. Den inflammatoriska processen på platsen där snittet gjordes. Illamående. Infektion infektion.

Om alla dessa manifestationer fortsätter för länge, ska du berätta för läkaren. Kirurgi som ersätter aortaklaven (patientrecensioner indikerar detta) ger märkbara förbättringar inom några veckor. Betydande positiva förändringar sker inom några månader.

Efter operationen rekommenderar läkare att följa regimen för arbete och vila och att strikt utesluta motion.

Det är bäst om patienten tillbringar återhämtningsperioden inte hemma, men i en specialiserad institution, till exempel i ett sanatorium eller i ett kardiologisk rehabiliteringscenter.

Där, under överinseende av läkare, finns en återhämtning av kroppen, varje enskilt program väljs. Rehabilitering kan ta en annan tid. Det beror helt på patientens allmänna tillstånd, komplexiteten i operationen och kroppens regenerativa förmågor.

Det är obligatoriskt att läkaren föreskriver mediciner till patienten efter operationen. Deras mottagning måste utföras strikt enligt ordningen och kan inte avbrytas oberoende.

Om olika fysioterapeutiska ingrepp och medicinska ingrepp krävs, är det nödvändigt att informera dig om att det finns en artificiell aortaklaff.

Om det finns samtidiga hjärtsjukdomar, ersätter inte ventilen dem, så du behöver besöka en kardiolog och utföra lämplig terapi.

Rehabiliteringsbehandling hemma

Om patienten inte har möjlighet att gå till sanatoriet för återhämtning efter operationen, bör all doktors rekommendationer hemma följas strikt.

Om en mekanisk ventil är installerad är det obligatoriskt att ta antikoagulantia, vilket måste göras hela mitt liv. Om tandkirurgi eller andra kirurgiska åtgärder ska vidtas måste antibakteriella läkemedel tas före dem för att förhindra inflammation i ventilområdet. i en organism. Att göra speciella övningar enligt rekommendation från läkaren som hjälper till att normalisera andningsfunktionen. och.

Endast efterlevnaden av alla rekommendationer från läkaren kommer att bidra till att livet efter utbyte av aortaklappen blir normal och komplett.

Livsstil förändring

Varje operation på hjärtmuskeln kräver en radikal revidering av deras livsstil. Byte av aortaklaffen (recensioner endast bekräftar det) är inget undantag. Patienterna har efter operationen:

Uteslut från ditt liv alla dåliga vanor, om vägen självklart är livet. Att röka, dricka alkohol och konsumera stora mängder koffein är inte kompatibel med en artificiell ventil, och i själva verket med hjärtsjukdom. Du måste praktiskt taget eliminera fet mat från din kost. Minska saltintaget till ett minimum, inte mer än 6 gram per dag. Näring bör balanseras och innehålla mer färska grönsaker och frukter. Använd tillräckligt med rent vatten utan gas. Gradvis introducera belastningar som förstärker hjärtmuskeln. ezhem vozduhe.Isklyuchit av sitt liv psyko emotionell överbelastning, stressy.Sostavit tillsammans med schemat för dagen läkaren och hålla ego.Upotreblyat vitaminer för att upprätthålla mineralbalans.

Om du tittar på recensioner av patienter som har genomgått en byte av ventil, kan du vara säker på att de flesta kunde återgå till en normal livsstil. Försvann obehagliga symptom som inte gav vila, hjärtets arbete normaliserades.

Byte av aortaklappen (recensioner bekräftar detta) är inte ett hinder för framtida graviditet. Många kvinnor som lider av hjärtsjukdom hoppades inte ens bli mammor, och en sådan operation ger dem den möjligheten.

I en sådan situation är det viktigaste att hitta en kompetent specialist, då kan du vara säker på det positiva resultatet av operationen. Modern vetenskap och medicin kan inte korsa sitt liv, även i närvaro av allvarliga patologier i hjärtat, så ge inte upp. Vi måste alltid hoppas på det bästa, och miraklet kommer att hända - ditt hjärta kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Var försiktig och var frisk.

Byte av hjärtventilen har utförts överallt i många år och har visat sig vara en säker och mycket effektiv operation för att återställa normal hemodynamik i hjärtat och kroppen som helhet.

Under livet är ventilerna i konstant drift, öppnar och stänger miljarder gånger. Med åldern kan vissa slitage på deras vävnader inträffa, men graden når inte kritisk. Olika sjukdomar - ateroskleros, reumatisk endokardit, bakteriell lesion av cusps orsakar mycket större skada på ventilationsapparatens tillstånd.

åldersrelaterade förändringar i aortaklaven

Valvulära lesioner är vanligast bland äldre personer, orsakad av ateroskleros, åtföljd av deponering av fettproteinmassor i ventilerna, komprimering och förkalkning. Patientens ständigt återkommande karaktär orsakar perioder av exacerbationer med skada på vävnaderna i ventilen, mikrotrombogenes, sårbildning, vilka följs av avböjningar och skleros. Spridningen av bindväv leder slutligen till deformation, förkortning, komprimering och minskad rörlighet hos ventilkropparna - en defekt bildas.

Bland unga patienter som behöver transplantation av artificiella ventiler, mestadels patienter med reumatism. Infektionsinflammatorisk process på cuspsna åtföljs av ulceration, lokal trombos (våt endokardit), bindvävnekropp, som utgör basen för ventilen. Som ett resultat av irreversibel skleros förändras ventilen sin anatomiska konfiguration och blir oförmögen att utföra sin funktion.

Valvulära apparatfel i hjärtat leder till en total hemodynamisk störning i en eller båda cirkulationscirklarna. Med förminskningen av dessa öppningar (stenos) finns det ingen fullständig tömning av hjärtkaviteterna, vilka tvingas arbeta i ett förbättrat läge, hypertrophied, sedan utarmat och expanderande. När en ventil är otillräcklig, når dess flikar inte stänger helt, återgår en del av blodet i motsatt riktning och överbelaster också myokardiet.

Ökningen av hjärtsvikt, stagnation i blodets stora eller små cirkel orsakar sekundära förändringar i de inre organen och är också farligt för akut hjärtsvikt. Därför om tid inte tar åtgärder för att normalisera blodkroppsförflyttningen, kommer patienten att dömas till döds från dekompenserat hjärtsvikt.

Den traditionella ventilutbytestekniken innebär öppen tillgång till hjärtat och dess temporära avstängning från cirkulationen. Idag används hjärtkirurgi i stor utsträckning mer sparsamma, minimalt invasiva metoder för kirurgisk korrigering, som är mindre riskfyllda och lika effektiva som öppna ingrepp.

Modern medicin erbjuder inte bara alternativa arbetsmetoder utan även modernare utföranden av ventilerna själva och säkerställer även deras säkerhet, hållbarhet och fullständig överensstämmelse med patientens krav.

Indikationer och kontraindikationer för protetiska hjärtklaffar

Hjärtoperationer, oavsett hur de utförs, har vissa risker, är tekniskt komplexa och kräver deltagande av högkvalificerade hjärtkirurger som arbetar i ett välutrustat operationsrum, så de utförs inte på samma sätt. I händelse av hjärtsjukdom, klarar kroppen för en tid överens med den ökade belastningen, med försvagningen av dess funktionella förmågor, är läkemedelsbehandling ordinerad, och endast med ineffektiviteten av konservativa åtgärder är det ett behov av operation. Indikationer för protetiska hjärtventiler anser att

Svår stenos (sammandragning) av ventilhålet, som inte kan elimineras genom enkel dissektion av ventilerna. Stenos eller ventilinsufficiens på grund av skleros, fibros, kalciumsaltpålagringar, sårbildning, förkortning av ventilerna, deras rynkor, begränsning av rörlighet av ovanstående skäl; Skleros av tendon ackord, bryter mot rörelserna av ventilerna.

Sålunda är all irreversibel strukturförändring i ventilkomponenter som gör det korrekta enriktade blodflödet omöjligt orsaken till kirurgisk korrigering.

Kontraindikationer för operation för att ersätta hjärtventilen också. Bland dem - patientens allvarliga tillstånd, patologi hos andra inre organ, som gör operationen farlig för patientens liv, markerade blödningsstörningar. Ett hinder för kirurgisk behandling kan vara patientens vägran från operationen, såväl som försummelse av felet när ingripande är olämpligt.

Mitral och aorta ventiler ersätts oftast, de påverkas vanligtvis också av ateroskleros, reumatism och bakteriell inflammation.

Beroende på kompositionen hos proteshjärtventilen är mekanisk och biologisk. Mekaniska ventiler är tillverkade av syntetmaterial, de är metallkonstruktioner med halvcirkelformiga fönsterluckor som rör sig i en riktning.

Styrkan hos mekaniska ventiler är deras styrka, hållbarhet och slitstyrka, nackdelarna är behovet av antikoagulant terapi för livet och möjligheten till implantation endast med öppen tillgång till hjärtat.

Biologiska ventiler består av animaliska vävnader - element i tjockkärlens tjocklek, ventiler av grisar, vilka är fastsatta på en syntetisk ring som är installerad i stället för fastsättning av hjärtventilen. Djurvävnader vid tillverkning av biologiska proteser behandlas med speciella föreningar som förhindrar immunförstötning efter implantation.

Fördelarna med en biologisk konstgjord ventil - möjligheten till implantation med endovaskulär ingrepp, vilket begränsar perioden för mottagning av antikoagulantia inom tre månader. En signifikant nackdel är det snabba slitage, speciellt om en sådan protes ersätter mitralventilen. I genomsnitt har den biologiska ventilen varit i drift i ca 12-15 år.

Aortaklaven är lättare att ersätta med någon form av protes än mitralventilen. Därför, när en mitralventil påverkas, använder de först olika typer av plast (commissurotomy), och endast om de är ineffektiva eller omöjliga, löses möjligheten till komplett utbyte av ventilen.

Förberedelser för ventilbyte

Förberedelser för operation börjar med en grundlig undersökning, inklusive:

Allmänna och biokemiska blodprov; Urinprov; Bestämning av blodkoagulering; elektrokardiografi; Ultraljudsundersökning av hjärtat; Bröströntgen.

Beroende på de medföljande ändringarna kan koronarangiografi, ultraljud av blodkärl och andra inkluderas i listan över diagnostiska förfaranden. Konsultationer av smala specialister, slutsatser från en kardiolog och en terapeut är obligatoriska.

På tröskeln till operationen samtalar patienten med kirurgen, en anestesiolog, en dusch och middag - senast 8 timmar före ingripandet. Det är tillrådligt att lugna sig och få tillräckligt med sömn, många patienter får hjälp av ett samtal med sin läkare, förtydligande av alla frågor av intresse, kunskap om tekniken för den kommande operationen och förtrogen med personalen.

Teknik för ersättning av hjärtventil

Prostetisk hjärtventil kan utföras genom öppet tillträde och minimalt invasivt sätt utan bröstbenets snitt. En öppen operation utförs under generell anestesi. Efter att patienten har nedsänkts i anestesi, behandlar kirurgen det operativa fältet - bröstets främre yta, dissekerar brystbenet i längdriktningen, öppnar hjärtekärlet och följer sedan hjärtens manipulation.

protetisk hjärtklaff

För att skära av organet från blodbanan används en hjärt-lungmaskin som gör att ventilerna kan implanteras i hjärtat som inte fungerar. För att förhindra hypoxisk myokardiell skada behandlas den med kall saltlösning under hela operationen.

För att installera protesen med ett longitudinellt snitt öppnas den önskade hjärtkaviteten, de ändrade strukturerna hos den egna ventilen avlägsnas, i stället för vilken en artificiell är installerad, varefter myokardiet sutureras. Hjärtat "börjar" med en elektrisk impuls eller med en direktmassage, artificiell cirkulation är avstängd.

Efter att den artificiella hjärtventilen är installerad och hjärtat är anslutet, undersöker kirurgen perikardhålan och pleura, tar bort blod och suturerar såret i skikt. För att ansluta halvorna på sternum kan man använda metallfästen, trådar, skruvar. Vanliga suturer eller intradermala kosmetika med självabsorberbara suturer appliceras på huden.

Öppen operation är mycket traumatisk, så operativ risk är hög och postoperativ återhämtning tar lång tid.

endovaskulär aortaklaff ersättning

Tekniken för endovaskulärventilprotesen visar mycket goda resultat, det kräver ingen generell anestesi, därför är det ganska genomförbart för patienter med allvarliga samtidiga sjukdomar. Frånvaron av ett stort snitt gör det möjligt att minimera sjukhusvistelsen och efterföljande rehabilitering. En viktig fördel med endovaskulär protetik är möjligheten att utföra en operation på ett fungerande hjärta utan att använda en konstgjord blodcirkulationsapparat.

I endovaskulär protetik sätts en kateter med en implanterbar ventil in i lårkärlen (artär eller ven som är beroende av vilken kavitet i hjärtat måste penetreras). Efter förstörelse och borttagning av fragment av en skadad ventil, är en protes installerad på sin plats, som själv expanderar på grund av ett flexibelt stentskelett.

Efter installationen av ventilen kan koronarstentning också utföras. Denna funktion är mycket relevant för patienter i vilka både ventilerna och kärlen påverkas av ateroskleros, och i processen med en manipulation kan två problem lösas samtidigt.

Den tredje varianten av proteser är från en mini-access. Denna metod är också minimalt invasiv, men ett 2-2,5 cm snitt görs på den främre bröstväggen i utskjutningen av hjärtans topp, en kateter sätts in i den drabbade ventilen genom organs topp. Resten av tekniken liknar den i endovaskulär protetik.

Hjärtventiltransplantation är i många fall ett alternativ till hans transplantation, vilket kan förbättra väsendet avsevärt och öka livslängden. Valet av en av de angivna metoderna för användning och typ av protes beror på patientens tillstånd och på kliniska tekniska möjligheter.

Öppen operation är den farligaste och den endovaskulära tekniken är den dyraste men med betydande fördelar och den mest föredragna för både unga och äldre patienter. Även om det inte finns några specialister och villkor för endovaskulär behandling i en viss stad, men patienten har ekonomiskt tillfälle att gå till en annan klinik, då borde hon dra nytta av det.

Om utbyte av aortaklaff behövs är mini- och endovaskulär kirurgi att föredra, medan utbytet av mitralventilen utförs oftare genom den öppna metoden på grund av de särdrag som ligger i hjärtat.

Postoperativ period och rehabilitering

Operationen som ersätter hjärtventilen är mycket mödosam och mödosam, varar minst två timmar. Efter uppsägningen placeras den opererade i intensivvården för ytterligare observation. Efter en dag och i ett gynnsamt tillstånd överförs patienten till en vanlig avdelning.

Efter en öppen operation bearbetas stygnen dagligen, de avlägsnas i 7-10 dagar. All denna term kräver sjukhusvistelse. Med endovaskulär kirurgi kan du gå hem i 3-4 dagar. De flesta patienter noterade en snabb förbättring av hälsan, en ökning av styrka och energi, lätthet vid utförandet av vanliga hushållsaktiviteter - ät, drick, promenader, duschar, vilket tidigare orsakade andfåddhet och svår utmattning.

Om det under protetiken var ett snitt i bröstbenet, kan smärtan känns ganska lång tid - upp till flera veckor. Med starka obehagliga känslor kan ett smärtstillande medel tas, men om ödem, rodnad utvecklas i suturområdet uppträder patologisk urladdning, då ska du inte tveka att besöka en läkare.

Rehabiliteringsperioden tar i genomsnitt ungefär sex månader, där patienten återfår styrka, fysisk aktivitet, används för att ta vissa läkemedel (antikoagulantia) och regelbunden övervakning av blodkoagulering. Det är strängt förbjudet att avbryta, självständigt ordinera eller ändra dosering av droger. Detta bör göras av en kardiolog eller terapeut.

Drogterapi efter ventilutbyte inkluderar:

Antikoagulanter (warfarin, klopidogrel) - livslångt med mekaniska proteser och upp till tre månader med biologiska koagulogram (INR) under kontinuerlig kontroll; Antibiotika för reumatiska defekter och risken för infektiösa komplikationer; Behandling av samtidig angina, arytmi, hypertoni etc. - Betablockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare, diuretika (de flesta är redan kända för patienten, och han fortsätter bara att ta emot dem).

Antikoagulanter med en implanterad mekanisk ventil hindrar blodproppar och emboler, som provoceras av en främmande kropp i hjärtat, men det finns också en bieffekt av att ta dem - risken för blödning, stroke, därför är regelbunden övervakning av INR (2,5-3,5) ett nödvändigt villkor för hela livet med protes.

Bland effekterna av transplantation av artificiella hjärtsventiler är tromboembolism den största risken, som förhindrar antikoagulationsåtgärder samt bakteriell endokardit - inflammation i hjärtskiktet när antibiotika är nödvändiga.

På rehabiliteringsstadiet är vissa störningar i hälsotillstånd möjliga, som vanligtvis passerar efter några månader - sex månader. Dessa inkluderar depression och känslomässig labilitet, sömnlöshet, tillfällig synskada, obehag i bröstet och området för postoperativ sutur.

Livet efter operationen, förutsatt att framgångsrik återhämtning skiljer sig inte från andra människors: ventilen fungerar bra, hjärtat också, det finns inga tecken på att det misslyckas. Förekomsten av en protes i hjärtat kommer emellertid att kräva förändringar i livsstil, vanor, regelbundna besök hos en kardiolog och kontroll av hemostas.

Den första uppföljningsundersökningen av en kardiolog utförs ungefär en månad efter protesen. Samtidigt tas blod- och urintest, och ett EKG tas. Om patientens tillstånd är bra, ska läkaren i framtiden besökas en gång om året, i andra fall, oftare beroende på patientens tillstånd. Om du behöver genomgå andra typer av behandlingar eller undersökningar, bör du alltid varnas i förväg om förekomsten av en protesventil.

Livsstil efter ventilutbyte kräver övergivande av dåliga vanor. Först av allt bör du sluta röka, och det är bättre att göra detta innan operationen. Diet dikterar inte betydande begränsningar, men mängden salt och vätska som konsumeras är bättre att minska, för att inte öka belastningen på hjärtat. Dessutom bör du minska andelen produkter som innehåller kalcium, liksom mängden animaliska fetter, stekt mat, röka produkter till förmån för grönsaker, magert kött och fisk.

Högkvalitativ rehabilitering efter protetisk hjärtventil är omöjlig utan tillräcklig motoraktivitet. Övningar hjälper till att förbättra övertonen och träna kardiovaskulärsystemet. Under de första veckorna är inte alltför ivriga. Det är bättre att börja med en genomförbar övning, som kommer att fungera som förebyggande av komplikationer, utan att överbelasta hjärtat. Gradvis kan volymen belastningar ökas.

För att förhindra att fysisk aktivitet skadas, rekommenderar experter rehab i sanatorier där träningsinstruktörer hjälper till att bilda ett individuellt träningsprogram. Om det inte finns någon sådan möjlighet, kommer alla frågor om sportaktiviteter att förklaras av kardiologen på bosättningsorten.

Prognosen efter transplantation av den artificiella ventilen är gynnsam. Inom några veckor återställs hälsotillståndet och patienterna återvänder till normalt liv och arbete. Om arbetsaktivitet är förknippad med intensiva arbetsbelastningar, kan det vara nödvändigt att översätta till enklare arbete. I vissa fall får patienten en funktionshinder, men den är inte kopplad till själva operationen utan med hjärtans funktion som helhet och förmågan att utföra en eller annan typ av aktivitet.

Recensioner av patienter efter operation för ersättning av hjärtklaff är oftare positiva. Varaktigheten av återhämtningen är annorlunda för alla, men majoriteten noterar en positiv trend redan under de första sex månaderna, och släktingar är tacksamma för kirurgerna för möjligheten att förlänga livet för en älskad. Relativt unga patienter mår bra, vissa av dem glömmer till och med förekomsten av en protesventil. Äldre människor har svårare tid, men de märker också en betydande förbättring.

Transplantation av hjärtventilen kan göras gratis, på bekostnad av staten. I det här fallet sätts patienten på köen, och prioriteringen ges till dem som behöver operationer omedelbart eller brådskande. Betald behandling är också möjlig, men det är självklart inte billigt. Ventilen i sig, beroende på design, komposition och tillverkare kan kosta upp till en och en halv tusen dollar, operationen - från 20 tusen rubel. Det övre tröskelvärdet för kostnaden för operationen är svår att bestämma: vissa kliniker tar ut 150-400 tusen, i andra når priset på hela behandlingen en och en halv miljon rubel.